Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Bartolomejský jarmok 2017

Dátum: 25.08.2017 - 26.08.2017 Miesto: Mierové námestie

Dátum konania: 25.8. – 26.8.2017 (piatok, sobota) kultúrny program doplníme cez prázdniny

Spôsob prideľovania miest: na základe osobného zakúpenia miesta

Dátum predaja miest: bude oznámený v mesiaci jún, 10 dní pred začiatkom predaja

Kedy:

  • osobne vždy vo štvrtok od 12.00hod – 15.00hod. výnimkou je prvý deň predaja, kedy sa budú miesta predávať celý deň od 7.00hod. – 15.00 hod
  • na účet: v mesiaci august, vždy vo štvrtok, najneskôr 10 dní pred začiatkom jarmoku a za podmienok, že finančné prostriedky budú pripísané na účet mesta najneskôr 5 dní pred začiatkom jarmoku.

Kde:  MsÚ Ilava, Mierové nám.16/31, prízemie č. dv. 9

Spôsob prideľovania miest:

  • výberom na základe kladných skúseností  spokojnosti kupujúcich s predajcami
  • podľa kapacitných možnosti mesta v zmysle odberu el. energie
  • predajcovia pre občerstvenie sú pozývaní výberom

Mesto má výhradné právo výberu, určenia a rozmiestnenia stánkov.

Doklady potrebné k zakúpeniu miesta: živnostenské oprávnenie a fotokópia strany – ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice.              

Kupujúci, ktorý nie je povinný používať pokladnicu: predloží obci čestné vyhlásenie s uvedením príslušného ustanovenia zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, v ktorom uvedie, že nie je povinný na evidenciu tržieb používať pokladnicu (podpis nemôže byť fotokópia, preto čestné vyhlásenie nie je možné doručiť ako mailovú prílohu).                       

Ak predávajúci nepredloží takéto doklady, mesto povolenie na zriadenie trhového miesta na predaj nevydá.

Cena za predajné miesto:    

1m bežné predajné miesto    15,00 €
1m občerstvenie    25,00 € + spotreba el. energie

Oznamujeme predajcom, že aj v čase dovolenky sa predajné miesta budú naďalej predávať každý štvrtok.


UPOZORNENIE:Všetky potrebné informácie ku konaniu Bartolomejského jarmoku a predaju predajných miest sú poskytnuté v týchto pokynoch. Z tohto dôvodu mesto nebude poskytovať informácie telefonicky.

 

                                                                                           FMO 23.3.2017