Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Veľkonočné tradície, trhy ľudových remesiel

Dátum: 09.04.2014 Čas: 10.00-17.00 Miesto: Dom kultúry Ilava

Mesto Ilava - oddelenie kultúry v spolupráci s Považským osvetovým strediskom v Považskej Bystrici vás srdečne pozývajú na podujatie venované veľkonočným sviatkom.Uskutoční sa v stredu 9. apríla 2013 od 10.00 - 17.00 hod.

Po celý deň môžete obdivovať šikovné ruky majstrov ľudového remesla, zakúpiť rôzne druhy kraslíc, veľkonočné aranžmá, medovníčky, výrobky z dreva, šúpolia a rôzne iné. Ochutnáte dobroty pripravené členkami Klubu dôchodcov v Ilave.

Tvorivé dielne pre deti ZŠ - prezentácia CVČ Ilava - variácie s hlinou
SOŠ Pruské - cukrári, aranžéri. Ovocné stromy a kríky-predaj pred DK.

16.00 Vyhlásenie výsledkov súťaže o najkrajšiu ilavskú kraslicu a literárnej súťaže v tvorbe básničky, k veľkonočným sviatkom alebo krátkej prózy na tému : Môj najväčší veľkonočný zážitok

16.15 DFS Laštek a Vretienko z Ilavy, Matej Beňo / hra na gajdy, píšťaly, fujaru / z Bolešova, FS Vršatec z Dubnice nad Váhom

Remeselníci môžu kontaktovať vedúcu DK Mgr. Alenu Teicherovú: 042-44 555 70, alena.teicherova@ilava.sk

Propozície súťaže:

Mesto Ilava – oddelenie kultúry v spolupráci s Považským osvetovým strediskom v Považskej Bystrici organizuje dňa 9.4.2014 podujatie pod názvom Veľkonočné tradície, ktoré sú vhodným doplnením predveľkonočnej atmosféry. V rámci podujatia , ktoré sa uskutoční v priestoroch sály DK v Ilave, sa nám predstavia rôzni ľudoví remeselníci  nielen z nášho regiónu. Uskutočnia sa i tvorivé dielne zdobenie kraslíc, medovníkov, zhotovovanie výrobkov zošúpolia, či pletenie korbáčov , ktoré si môžu vyskúšať žiaci ilavských základných škôl.

Súčasťou tohto podujatia bude :

1.     Literárna súťaž v tvorbe básničky, k veľkonočným sviatkom alebo krátkej prózy na tému : Môj najväčší veľkonočný zážitok

Kategórie v literárnej súťaži:

1.     Žiaci 1. -4. Ročníka ZŠ

2.     Žiaci 5.-9. Ročníka ZŠ

3.     Žiaci zo ZUŠ v Ilave

4.     Kategória dospelých

Kategórie v súťaži o najkrajšiu veľkonočnú kraslicu:

1. Deti z MŠ Ilava a Klobušice

2. Žiaci 1. -4. Ročníka ZŠ

3.     Žiaci 5.-9. Ročníka ZŠ

4.     Deti zo ŠZŠ

5.     Žiaci zo ZUŠ v Ilave

6.     Kategória dospelých

Uzávierka súťaže:

Súťažné práce  treba priniesť do Domu kultúry v Ilave do 28.marca 2014. Súťažné práce je potrebné čitateľne podpísať, doplniť i názov školy, vek a kategóriu.

Vyhodnotenie a ocenenie súťažiacich:

Vyhodnotenie a ocenenie súťažiacich sa uskutoční na podujatí „Veľkonočné tradície", dňa 9.4. 2014. Práce bude hodnotiť porota, zložená z pracovníkov DK, POS a členov kultúrnej komisie. Najkrajšie literárne práce budú uverejnené v Ilavskom mesačníku.                                                                                            

                                                                                                 Mgr. Alena Teicherová

                                                                                                       ved. odd. kultúry