Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Obce a mestá okresu Ilava

Červený Kameň

Prvá zmienka je z roku 1354. Obci dominuje kamenný druhohorný monolit o veľkosti cca 50 metrov červenkavej farby, ktorý dal názov celej obci. Je akoby spájajúcim člnánkom medzi Vršatským a Lednickým bralom.

 

Bohunice

Od 16. storočia bola obec pod vplyvom Jakušičovcov - rodu, ktorý mal korene v Chorvátsku. Bohunice sa vyvíjali ako potočná dedina, vedľa potoka sa nachádzali močidlá – vodné nádrže na močenie konopných stonkov, ktoré sa potom spracovávali na plátno. V obci mleli štyri mlyny, dodnes je zachovaný prostredný mlyn – Kazdov, ktorý je stále funkčný, dnes však pracuje na elektrický pohon. Po rode Mednyanskych patrili Bohunice rodu Ríznerovcov, ktorým príbuzná bola spisovateľka Ľudmila Podjavorinská. Jedným z mála archeologických nálezov bol nález pozostatkov mamuta v roku 1945, no skelet a kly sa poškodili pri výkopových prácach. V obci sa nachádza neogotický kaštieľ, ktorý dali vystavať Mednyanskí. V roku 1866 bola v záhrade postavená aj kaplnka, kde majú Mednyanskí kryptu. Dnes je kaštieľ schátraný, no pripravuje sa jeho renovácia.

Ľudovít Rízner- člen rodiny majiteľov kaštieľa, jeho busta dnes zaberá čestné miesto v parku v Trenčíne

Ľudmila Podjavorinská- blízka príbuzá s rodiny Ríznerovcov, bola sestrou majiteľa kaštieľa, okolitá malebná príroda a bohunický kaštieľ často slúžil ako zdroj odpočinku a inšpirácie pre spisovateľknu tvorbu

Dubnica

Najvačšie mesto okresu. Nachádza sa tu Dubnické štrkovisko - chránené vtáčie územie a pravidelný Folklórny festival má dlhoročnú tradíciu s medzinárodnú účasťou. V meste sa nachádza kaštieľ Illésházyovcov, v ktorom mesto zriadilo mestské múzeum. Pôsobisko člena bernolákovského hnutia a autora Apológie - Jána Baltazára Magina.

Horná Poruba.

Spája sa s ňou menoŠtefan Závodník(1813-1885) - rímskokatolíckykňaz, pedagóg, významná osobnosť našej národnej minulosti a priekopník včelárstvana Slovensku. Dominantou obce je vrch Vápeč (956 m.), z ktorého je panoramatický výhľad na široké okolie.

 

Ilava

Bola pomerne známym remeselníckym mestečkom.V Ilave sa nachádza centrum spoločenského a kultúrneho diania. Dominantnou riekou, ktorá preteká popri meste Ilava je Váh. Ilavský hrad pochádza z prelomu11.12. storočia, presnú dobu vzniku nepoznáme. Pravdepodobne bol vybudovaný na ochranu ciest, dôležitého brodu cez Váh, i samotného mestečka Ilava. Bol založený členmi rytierskeho náboženského rádu templárov. Neskôr slúžil ako kláštor a potom bol prebudovaný na nápravnovýchovné zariadenie. V blízkej mestskej časti – Klobušiciach- sa nachádza známy kaštieľ. Partnerským mestom je Győr(Maďarská republika). Mestské múzeum v Ilave nájdete na Ružovej ulici. Nachádzajú sa tu tri expozície : národopisná, história mesta a prírodovedná. V meste aktívne pôsobia Divadelný súbor Pod vežou, Divadelný súbor Malá múza , Miešaný spevácky zbor ILAVAN, Folklórny súbor Strážov, Divadelný súbor Hugo

Kameničany.

Pri zástavke je zasadená lipa a má viac ako 400 rokov. V obci sa nachádza kaplnka so zvonicou. Táto kaplnka bola postavená v 60-tych rokoch 20. storočia. Svätá omša je v obci slúžená len raz do roka - 5. júla, na sviatok svätého Cyrila a Metoda, ktorým je kaplnka zasvätená.

Košecké Podhradie

Nad obcou sa nachádzajú zvyšky hradu Košeca z polovice 13. storočia, ktorý bol zbúraný kvôli účasti vlastníka hradu Štefana Petróczyho na vešeléniovskom sprisahaní roku 1674.

Ladce

Sú rodiskom básnika Pavla Koyša. Od miestnej železničnej stanice vychádza žlto-značkovaná turistická trasa, ktorá vedie Lúčkovskou dolinou do sedla Mraznica a odtiaľ do obce Mojtín. V Lúčkovskej doline, v mieste zvanom „Chata pri buku“, stojí buks obvodom kmeňa 650 cm, dub s obvodom 320 cm a baza čierna s obvodom 96 cm.

Cementáreň v obci je najstaršou cementárňou na Slovensku. Výstavbu začali 25. júna 1889a výroba začala v roku 1890. Vyrobený cement bol po prvýkrát vyrobený vtedajšou najmodernejšou technikou v Hornom Uhorsku, teda i na Slovensku. Cement sa používal napr. na výstavbu kanalizácie vo Viedni, železnice v Novohrade atď. Pri obci sa nachádza prvá vodná elektráreň na Váhu.

Pruské.

1642- v rámci rekatolizácie regiónu bol postavený františkánsky kláštor a rehoľa františkánov začala pôsobiť v obci na pozvanie biskupa Juraja JAKUŠIČA, vesprémskeho a jágerského biskupa - majiteľa Vršatského panstva. V súčasnosti sú priestory kaštieľa i jeho okolia využívané ako Združená stredná škola poľnohospodárska. Toto zariadenie ako jediné v obci poskytuje aj ubytovacie služby

1787– zomrel Hugolín Martin Gavlovič, najvýznamnejší autor didakticko – reflexívnej lyriky slovenskej barokovej literatúry, 3. slovák zapísaný v zozname UNESCO, františkánsky kňaz, ktorý pôsobil v obci od roku 1846. Je pochovaný v krypte františkánskeho kláštora v Pruskom.

Vo farskej záhrade sa nachádzajú tri unikátne kusy Tisu obyčajného. Ich vek sa odhaduje na 700 rokov a sú chránenou kultúrnou pamiatkou.

 

Slávnica

V obci stoja dve chránené lipy malolisté vysoké 23 m, resp. 28 m a s obvodom kmeňa 327 cm, resp. 510 cm. Medzi najznámejšie pamiatky však patrí jednoloďový románsky kostol v Pomínovci ( 11. - 12.st ). Ide o unikátne dielo, ptretože na Slovensku sú iba tri takéto kostolíky. Od roku 1965 je kultúrnou pamiatkou- Koncom leta sa k nej koná cyklistická púť.

 

Vršatec

Hrad Vršatec stojí na vysokom brale v priesmyku Bielych Karpát nad obcou Vršatské Podhradie. Postavili ho v polovici 13. storočia na ochranu cesty vedúcej na Moravu. Národná prírodná rezervácia Vršatské bradlá obsahuje vápencový masív bradlového pásma Bielych Karpát so zachovalými skalnými a lesnými spoločenstvami teplomilných a horských druhov rastlín a živočíchov.

 

Ľubica Turcerová