Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápisnica zo dňa 7.7.2015

Dátum: 10.07.2015 | Súbor na stiahnutie: pdf zapisnica_070715.pdf (0,71 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Zápisnica zo zasadnutia neplánovaného Mestského zastupiteľstva Mesta Ilava, konaného dňa 7.7.2015 o 16:00 hod. v DK Ilava

Program mestského zastupiteľstva:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
3. Určenie návrhovej komisie
4. Zmeny rozpočtu
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver