Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zástupca primátora mesta


Ing. Pavol Šupák

Ilava, ul. Pivovarská 413/53

Mobil: +421 0911 936 435

Mail:
pavol.supak@ilava.sk

 


Funkcie a úlohy

 

  • zástupca primátora mesta zastupuje primátora počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie. Je volený z poslancov mestského zastupiteľstva spravidla na celé funkčné obdobie
  • zástupca primátora zvoláva mestské zastupiteľstvo v osobitných prípadoch ak ho nezvolá primátor mesta
  • v prípade zániku mandátu primátora mesta pred  uplynutím  funkčného obdobia plní úlohy primátora v plnom rozsahu. Zastupovanie sa  skončí zložením sľubu novozvoleného primátora
  • zástupcovi  primátora,  ktorý  plní  úlohy  primátora  v súlade s odpovedajúcimi právnymi predpismi patrí plat podľa osobitného zákona
  • je členom komisie pre ochranu verejného záujmu

   V meste Ilava nie je zástupca primátora mesta zamestnancom mestského úradu.