Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS
Zmluvy - Mesto Ilava do 4.4.2012
Názov Dátum účinnosti zmluvy Dodávateľ Spolu s DPH
Dohoda o vystúpení 2012-04-04 Milan Sloboda 300 €
Dodatok č.4 k Zmluve o výpožičke 2012-04-04 Slovenská národná knižnica 0 €
Dohoda o poskytnutí transferov 2012-04-04 Mesto Ilava 220 €
Nájomná zmluva č.10/2012 na pozemok vo vlast. mesta 2012-04-03 MAS Vršatec, a.s. 1 €
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2012-04-03 Pôdohospodárska platobná agentúra 65393 €
Zmluva o zbere a odvoze KO 2012-03-30 Martin Klučár 0 €
Dohoda o vystúpení 2012-03-29 Martin Jáňa 60 €
ZMLUVA O BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVE 2012-03-21 INFINITY TRUST, s.r.o. 0 €
Dohoda o vystúpení 2012-03-21 Marcela Jaholčíková 30 €
Dohoda o vystúpení 2012-03-21 Soňa Zelisková 20 €
Dohoda o vystúpení 2012-03-21 Jana Okuliarová 20 €
Dohoda o vystúpení 2012-03-21 Alena Záňová 10 €
Zmluva o dielo číslo 01/2012 2012-03-14 Ing. Zdenka Makarová-Projex 1000 €
ZMLUVA č. 6/2012 2012-03-13 DCA Audit, s.r.o. 2550 €
Zmluva o dielo 2012-03-13 TEVYS s.r.o 1944 €
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu 2012-03-06 Slovenský plynárenský priemysel a.s 0 €
Kúpna zmluva 2012-03-06 Jozef Živčic a Jarmila Živčicová 610 €
Znluva o združení finančných prostriedkov - Zmeny a doplnok č. 1 k ÚPM Ilava 2012-03-05 KRAPS, s.r.o 0 €
Zmluva o úschove 2012-03-05 Občianske združenie HUGO 0 €
Dodatok č.4 k zmluve o nájme bytu č. ZNB 2/116/2009 2012-02-29 Zdeněk Burýšek a Anna Burýšková 0 €
Zmluva o dielo 2012-02-29 AG-SPOL s.r.o. 1152 €
Rámcová zmluva o poskytnutí elektronických komunikačných služieb 2012-02-27 Telefónica Slovakia, s.r.o. 100 €
Zmluva o dielo "Mesto Ilava-CoraGeo" č. 01/2012 2012-02-24 CORA GEO, s.r.o 2589.6 €
Dohoda o sprostredkovaní vystúpenia 2012-02-21 Agentúra RND, s.r.o. 3000 €
Dodatok č.3 k Zmluve o nájme majetku mesta 2012-02-10 OMEGA, Vladimír Marguš 292.65 €
Dohoda o poskytnutí transferov z rozpočtu Mesta Ilava 2012-02-10 Mestský futbalový klub Ilava 18000 €
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu č. ZNB 1/1/2011 2012-02-01 Mesto Ilava 0 €
Zmluva o zapožičaní exponátov 2012-02-01 Mesto Ilava 0 €
Zmluva o zbere a odvoze komunálnych odpadov 2012-01-30 Martin Klučár 9.96 €
Dodatok č.1 k zmluve o zriadení vecného bremena 2012-01-16 Stredoslovenská energetika-Distribúcia,a.s 0 €
Dodatok č.2 k zmluve o nájme bytu 2012-01-11 Mária Ondrejíčková 0 €
Zmluva o zabezpečení autobusového spojenia 2012-01-11 SAD Trenčín, a. s. 10.8 €
Zmluva o výpožičke 2012-01-11 Divadelný súbor Pod plachtou 0 €
Dohoda o skončení nájmu 2012-01-11 UNILUX, s.r.o 0 €
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme majetku mesta 2012-01-11 Kožušníctvo Horná Poruba 80.36 €
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme majetku mesta 2012-01-11 Pánske a detské holičstvo, Ilava 78.07 €
Zmluva o výpožičke 2011-12-21 Trenčianske múzeum 0 €
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 2011-12-21 Mesto Ilava 0 €
Zmluva o výpožičke 2011-12-21 Trenčianske múzeum 0 €
Zmluva o dielo 2011-12-16 Mesto Ilava 5971.31 €
Zmluva o pôžičke a zabezpečenie záväzku dohodou o zrážkach zo mzdy 2011-12-16 Mesto Ilava 700 €
Kolektívna zmluva na rok 2012 2011-12-16 0 €
Kúpna zmluva 2011-12-13 Mesto Ilava 66 €
Dohoda o uznaní a splácaní dlhu 2011-12-13 Mesto Ilava 1311.9 €
Dohoda o uznaní a splácaní dlhu 2011-12-13 Mesto Ilava 2617.98 €
Dohoda o vystúpení 2011-12-13 Mesto Ilava 0 €
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní soc. služby č. NEZ 23/120/2010 2011-12-06 Mesto Ilava 41.3 €
Zmluva o združení finančných prostriedkov súvisiacich s obstaraním 2011-12-06 Mesto Ilava 0 €
Zmluva o dielo č. SAŽP CTKEVV/2011/136 2011-12-06 Mesto Ilava 8450 €
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 2011-11-22 Mesto Ilava 27.78 €
Dohoda o vystúpení 2011-11-22 Mesto Ilava 50 €
Dohoda o zrážkach zo mzdy 2011-11-22 Mesto Ilava 50 €
Zmluva o nájme bytu 2011-11-22 Mesto Ilava 0 €
Dohoda o skončení nájmu bytu 2011-11-22 Mesto Ilava 0 €
Zmluva o nájme nehnuteľností 2011-11-15 Lesné s pozemkové spoločenstvo Ilava 187.5 €
Kúpna zmluva 2011-11-15 Mesto Ilava 104.58 €
Zmluva o výpožičke 2011-11-11 MESTO ILAVA 0 €
Dohoda o vystúpení 2011-11-11 MESTO ILAVA 400 €
Zmluva o dielo 2011-11-11 MESTO ILAVA 23834.6 €
Dodatok č 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 2011-11-08 Prenajímateľ Mesto Ilava 3883 €
Dodatok č.4 k zmluve o nájme bytu 2011-11-07 Mesto ilava 0 €
Dodatok č.1 k dohode o poskytnutí transferov DoPT č.25/154/2009 2011-11-07 Mesto Ilava 0 €
Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle § 659 2011-11-07 Mesto Ilava 0 €
Dohoda o vystúpení 2011-11-07 Mesto Ilava 500 €
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 2011-11-07 Mesto Ilava 27.63 €
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 2011-11-07 Mesto Ilava 19.33 €
Zmluva o zriadení vecného bremena 2011-10-27 SE - Distribúcia a.s., Žilina 0 €
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby a o platení úhrady 2011-10-26 Centrum sociálnych služieb - Bôrik 209.91 €
Zmluva o spolupráci 2011-10-26 MESTO ILAVA 0 €
Dohoda o vystúpení - Snehová kráľovná 2011-10-26 MESTO ILAVA 0 €
Zmluva o nakladaní s KO 2011-10-26 MESTO ILAVA 0 €
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby 2011-10-26 MESTO ILAVA 34.4 €
Dohoda o poskytnutí transferov z rozpočtu Mesta Ilava 2011-10-24 MESTO ILAVA 328 €
Zmluva č.6/2011/660 o poskytovaní sociálnej služby 2011-10-24 Centrum sociálnych služieb Nádej Dolný Lieskov 210.91 €
Dohoda o poskytnutí transferov z rozpočtu Mesta Ilava 2011-10-20 MESTO ILAVA 328 €
Zmluva o termínovanom úvere 2011-10-18 VÚB, a.s 92000 €
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke 2011-10-18 VÚB, a.s 0 €
Dohoda o urovnaní k Zmluve o dielo č.6/2009 v znení jej Dodatku č.1 zo dňa 12.03.2010 2011-10-18 Mesto Ilava 4200 €
Dohoda o poskytnutí transferov 2011-10-17 Mesto Ilava 246 €
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 2011-10-17 Mesto Ilava 11.83 €
Dohoda o skončení nájmu bytu 2011-10-13 MESTO ILAVA 1539.72 €
Dohoda o uznaní a splácaní dlhu 2011-10-13 MESTO ILAVA 1539.72 €
Zmluva o združení finančných prostriedkov súvisiacich s obstaraním Zmeny a doplnku č.1 k UP 2011-10-11 Mesto Ilava 0 €
Zmluva o prevode nehnuteľností 2011-10-11 Immo - Log - SK Alpha s.r.o 14160 €
Dodatok č.8 k zmluve o nájme bytových priestorov 2011-10-07 Mesto Ilava 11400 €
Dohoda o poskytnutí transferov 2011-10-07 Mesto Ilava 164 €
Zmluva o zbere a odvoze komunálnych odpadov 2011-09-30 Mesto Ilava 1773 €
Dohoda o poskytnutí transferov z rozpočtu Mesta Ilava 2011-09-30 MESTO ILAVA 49 €
Dodatok č.1 DkZ č. 124/2011 k Dohode o sprostredkovaní vystúpenia č. DoSV 89/119/2011 2011-09-28 Mesto Ilava 1650 €
Zmluva o nájme bytu ZNB 91/125/2011 2011-09-28 Mesto Ilava 60 €
Dohoda o sprostredkovaní vystúpenia č. DoSV 89/119/2011 2011-09-28 Mesto Ilava 3000 €
Zmluva o dielo č. 02/2011 2011-09-22 Ing. Peter Turčan - REKON 0 €
Dodatok č.1 k Dohode o poskytnutí tranferov z rozpočtu Mesta Ilava 2011-09-21 MESTO ILAVA 720 €
Dohoda o poskytnutí transferov z rozpočtu Mesta Ilava 2011-09-21 MESTO ILAVA 410 €
Dodatok č.1 k Dohode o poskytnutí transferov z rozpočtu Mesta Ilava 2011-09-16 Mesto Ilava 149 €
Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu 2011-09-16 MV SR - Ing. Pavel Struhárik 0 €
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 2011-09-16 Mesto Ilava 10.5 €
DODATOK č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov 2011-09-16 Mesto Ilava 2097.86 €
Zmluva o výpožičke - invalidný vozíik 2011-09-08 0 €
Dohoda o poskytnutí transferov z rozpočtu Mesta Ilava 2011-08-26 MESTO ILAVA 49 €
Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s cennými papiermi 2011-08-24 Dexia banka Slovensko a.s 34549.4 €
Dohoda o vystúpení 2011-08-23 Štefan Hruštinec, Kolárovice 300 €
Dohoda o vystúpení 2011-08-23 Pater Bažík, Habovka 300 €
Dohoda o vystúpení 2011-08-23 Smola a Hrušky, Spišská Nová Ves 600 €
Dohoda o vystúpení 2011-08-23 Dríst, Bolešov 200 €
Dohoda o vystúpení 2011-08-23 Dychová hudba Skalanka, Skalka n/V 250 €
Príkazná zmluva 2011-08-23 ODIS MUSIC, Bolešov 250 €
Dohoda o vystúpení 2011-08-23 Dušan Grúň, Bratislava 270 €
Dohoda o vystúpení 2011-08-23 Vladimír Janečka, Horné Srnie 130 €
Dohoda o vystúpení 2011-08-23 Muzart - občianske združenie, Trenč. Teplá 200 €
Zmluva o uverejnení inzercie 2011-08-22 Mesto Ilava 159 €
Nájomná zmluva 2011-08-22 Milan Jakúbek 950 €
Dohoda o skončení nájmu bytu 2011-08-16 Prenajímateľ Mesto Ilava 695.8 €
Zmluva č. 11/2011-OLH 2011-08-16 LESY SR, š.p. OZ Považská Bystrica, Orlové 300, 017 22 0.15 €
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 2011-08-01 0 €
Dohoda o poskytnutí transferov 2011-07-28 Zmiešaný spevácky zbor Ilavčan 410 €
Zmluva o výpožičke 2011-07-28 0 €
Zmluva o nájme bytu 2011-07-26 Cyril Meliš a Jana Melišová 0 €
Zmluva o nájme bytu 2011-07-26 Eva Stanová 0 €
Dodatok č.1 DkZ č. 78/2011 k Nájomnej zmluve č. NZ 7/84/2009 2011-07-15 Nájomca Krajský úrad životného prostredia 0 €
Dohoda o poskytnutí transferov 2011-07-15 Mesto Ilava 15260 €
Sponzorská zmluva 2011-07-15 GABRIELLE'S STYLE 0 €
Sponzorská zmluva 2011-07-13 ILFES, s. r. o. 30 €
Sponzorská zmluva 2011-07-13 COMEXTRANS s.r.o 80 €
Sponzorská zmluva 2011-07-13 Ing. Magdaléna Galová 30 €
Sponzorská zmluva 2011-07-13 Pizzeria Lá Torre 30 €
Zmluva o výpožičke 2011-07-08 Mesto Ilava 0 €
Zmluva o poskytnutí sociálnej služby 2011-07-08 Mesto Ilava 0 €
Príkazná zmluva 2011-07-06 Bc. Martin Mišík 245 €
Príkazná zmluva 2011-07-06 Mgr. Ľubica Krénová, PhD. 112 €
Príkazná zmluva 2011-07-06 Jakub Cír 245 €
Príkazná zmluva 2011-07-06 Michal Tóth 96 €
Príkazná zmluva 2011-07-06 Daniel Mikloši 96 €
Príkazná zmluva 2011-07-06 Pavol Bakoš 600 €
Dohoda o poskytnutí transferov 2011-07-04 Mesto Ilava 100 €
Dohoda o poskytnutí transferov 2011-07-01 Mesto Ilava 82 €
Dohoda o poskytnutí transferov 2011-07-01 Mesto Ilava 657 €
Zmluva o výpožičke 2011-06-29 Mesto Ilava 0 €
Zmluva o výpožičke 2011-06-29 Mesto Ilava 0 €
Dodatok č. DZ2214012028800102 k zmluve o poskytnutí NFP 2011-06-29 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 0 €
Dohoda o poskytnutí transferov 2011-06-28 MESTO ILAVA 149 €
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MKSR 2011-06-23 Ministerstvo kultúry SR 900 €
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby 2011-06-20 Poskytovateľ soc. služby Mesto Ilava 21.55 €
Dohoda o vystúpení 2011-06-16 Jaroslav Seman 160 €
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok 2011-06-13 Immo - Log - SK Alpha s.r.o 0 €
KÚPNA ZMLUVA 2011-06-09 Eva Kačerová a Zdeněk Kačer - kupujúci 25101 €
Dohoda o vystúpení 2011-06-07 Agentúra Trenity s.r.o 165 €
Príkazná zmluva 2011-06-03 150 €
Zmluva o výpožičke 2011-06-03 0 €
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní soc. služby 2011-05-31 0 €
Zmluva o výpožičke 2011-05-31 0 €
Sponzorská zmluva 2011-05-24 CYKLO Šport - Beáta Šatková 40 €
Dohoda o vystúpení 2011-05-23 Dana Vlčková 35 €
Dodatok č.1 k zmluve o dielo 2011-05-23 Ing. Peter Ošvát - OPEN 0 €
Dohoda o poskytnutí transferov 2011-05-18 82 €
Dohoda o vystúpení 2011-05-17 50 €
Sponzorská zmluva 2011-05-17 Daniel Kolman 100 €
Sponzorská zmluva 2011-05-17 TOMI 100 €
Sponzorská zmluva 2011-05-17 COMEXTRANS s.r.o 100 €
Dohoda o poskytnutí transferov 2011-05-12 Poskytovateľ MESTO ILAVA 99 €
Dohoda o vystúpení 2011-05-12 100 €
Dohoda o poskytnutí transferov 2011-05-05 Poskytovateľ Mesto Ilava 82 €
Zmluva o dielo 2011-04-28 AG-SPOL s.r.o 0 €
Dodatok č.1 k ZOD 2010/HB/01/001 2011-04-28 STRABAG s.r.o 0 €
Audit účtovnej uzávierky 2011-04-20 DCA Audit s.r.o 2390 €
Zmluva o kontokorentnom úvere 2011-04-20 Veriteľ VUB 0 €
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke 2011-04-20 VÚB 0 €
Dohoda o poskytnutí transferov 2011-04-19 Mesto Ilava 82 €
Dohoda o poskytnutí transferov 2011-04-19 Mesto Ilava 49 €
Zmluva o výpožičke 2011-04-19 Mesto Ilava 0 €
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní soc. služby 2011-04-18 MESTO ILAVA 0 €
Zmluva o výpožičke 2011-04-14 Požičiavateľ Mesto Ilava 0 €
Dohoda o poskytnutí transferov 2011-04-14 Poskytovateľ - Mesto Ilava 0 €
Dohoda o poskytnutí transferov 2011-04-13 Mesto Ilava 0 €
Dohoda o vystúpení 2011-04-11 Margita Galovičová 0 €
Dohoda o vystúpení 2011-04-11 Agnesa Martenčíková 0 €
Dohoda o vystúpení 2011-04-11 Matúš Lališ 0 €
Dohoda o vystúpení 2011-04-11 Oľga Čviriková 0 €
Dohoda o vystúpení 2011-04-11 Matilda Urgošová 0 €
Dohoda o vystúpení 2011-04-11 Jozef Čvirik 0 €
Príkazná zmluva 2011-04-07 Príkazník: Michaela Kašpárková 700 €
Dohoda o vystúpení 2011-04-04 ZRŠ pri ZUŠ Nová Dubnica 0 €
TSM - Dodatok č.1/2011 2011-04-01 Prenajímateľ Mesto Ilava 0 €
TSM - Dodatok č.1/2011 2011-04-01 Prenajímateľ Mesto Ilava 0 €
TSM - Dodatok č.1/2011 2011-04-01 Prenajímateľ Mesto Ilava 0 €
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 2011-03-31 Poskytovateľ Mesto Ilava 26.95 €
Dohoda o vystúpení č. DOV 11/15/2011 2011-03-25 Usporiadateľ Mesto Ilava 0 €
Dohoda o vystúpení č. DOV 10/14/2011 2011-03-25 Usporiadateľ Mesto Ilava 0 €
Dohoda o spolupráci pri realizácii dotačného systému MK SR 2011-03-23 0 €
Rámcová zmluva o poskytnutí elektronických komunikačných služieb 2011-03-23 Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. 0 €
Zmluva o výpožičke - invalidný vozík 2011-03-23 Požičiavateľ Mesto Ilava 0 €
Zmluva o výpožičke - invalidný rolátor 2011-03-23 Požičiavteľ Mesto Ilava 0 €
Dohoda o vystúpení 2011-03-14 Emília Zimková - účinkujúci 0 €
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 2011-03-11 Poskytovateľ - Mesto Ilava 23.1 €
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 2011-03-03 Trenčiansky samosprávny kraj 22889.4 €
Zmluva o dodávke plynu 2011-02-21 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0 €
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní soc. služby 2011-02-15 38.85 €
Dohoda o sprostredkovaní vystúpenia 2011-02-14 Kandráčovci 1400 €
Zmluva o dielo 2011-02-09 76362 €
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 2011-02-03 0 €
Zmuva o realizácii elektronickej aukcie vo verejnom obstarávaní 2011-02-02 0 €
Zmluva o dielo - Z201101 2011-02-01 0 €
Zmluva o nájme bytu 2011-01-31 0 €
Dodatok č.3 k Zmluve o nájme bytu č.ZNB 2/116/2009 2011-01-31 0 €