sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

 

Bartolomejský jarmok sa bude konať v dňoch 26.8.-27.8.2022.

jarmok

 

Podnikateľské subjekty, ktoré majú prevádzku v mieste konania tradičného Bartolomejského jarmoku (t.j. Ružová ul., Farská ul., Košecká ul. a Mierové nám.), a ktorí majú záujem odkúpiť si miesto pred svojou prevádzkou, môžu tak urobiť do 8.7.2022 na Mestskom úrade, Mierové námestie 16/31, Ilava, kancelária č. 7, počas stránkových dní. 

 

 

Informácie pre predajcov:

e-mail: jarmila.dusickova@ilava.sk 

tel.č.: 042 44 555 33;

 

 

Oznámenie pre predajcov - remeselníkov

Predaj trhových miest záujemcom bude možný:

- prevodom na účet mesta Ilava po dohode

na tel. č.: 0948 863 021 alebo mailom: jarmila.dusickova@ilava.sk,

- na základe osobného zakúpenia miesta dňa 21.7.2022 (štvrtok) od 7,00h – 15.00h na MsÚ Ilava, Mierové námestie 16/31.

Ďalšie dátumy predaja:

4.8.2022 (štvrtok) od 8,00h - 11,00h,

11.8.2022 (štvrtok) od 8,00h - 11,00h,

18.8.2022 (štvrtok) od 8,00h - 11,00h.

 


 

Doklady potrebné k zakúpeniu miesta:

 

1. Živnostenské oprávnenie - živnostenský list, výpis z obchodného registra

  • alebo čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny,
  • alebo čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrbky sú jeho vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve,
  • alebo čestné vyhlásenie o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou podľa autorského zákona.

2. Doklad o vlastníctve alebo prenájme poľnohospodárskej pôdy alebo lesa, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť.

3. Fotokópia strany – ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej  pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice.  

 

    

Kupujúci, ktorí nie sú povinní používať pokladnicu:

 

  • doložiť čestné vyhlásené s uvedením príslušného ustanovenia zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, v ktorom uvedie, že nie je povinný na evidenciu tržieb používať pokladnicu (podpis nemôže byť fotokópia, preto čestné vyhlásenie nie je možné doručiť ako mailovú prílohu).

Ak predávajúci nepredloží takéto doklady, mesto povolenie na zriadenie trhového miesta na predaj nevydá.

 


Cenník za predajné miesto (1m šírka x 2m hĺbka) :    

  • 1m bežné predajné miesto - 15,00 €

 

Je zakázané svojvoľné pripájanie sa k odberu elektrickej energie.

Každý vstupujúci predajca v dňoch jarmoku je povinný sa preukázať:

- povolenkou vydanou pri zakúpení si predajného miesta,

- dokladom o zaplatení za predajné miesto.

 

Umiestnenie osobných motorových vozidiel:

- súčasťou jarmočiska (trhových miest) nie sú parkovacie miesta za stánkom, nakoľko hĺbka trhového miesta je 2,5m,

- záchytné parkovisko sa nachádza pri želežničnej stanici (cca 3 min. od centra),

 

 

Mesto Ilava ako organizátor si vyhradzuje právo akciu zrušiť v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie.

Podujatie sa bude riadiť vyhláškou ÚVZ SR platnou v čase jeho konania.

 

Mesto má výhradné právo výberu, určenia a rozmiestnenia stánkov.

 

Prílohy: čestné vyhlásenie (93.82 kB)

Prihláška na jarmok

plán rozmiestnenia predajcov

 

msu-fmo

               PARKOVANIE

parkovanie

Parkovanie - Oficiálna stránka mesta Ilava

AKTUÁLNA TEPLOTA

3.7.2022 10:52

Aktuálna teplota:

21.4 °C

Vlhkosť:

69.4 %

Rosný bod:

15.6 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

SPOLKY A ORGANIZÁCIE