Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

48 nových miest pre škôlkarov sú realitou, slávnostne sme otvorili prístavbu MŠ Ilava - Klobušice

48 nových miest pre škôlkarov sú realitou, slávnostne sme otvorili prístavbu MŠ Ilava - Klobušice

Slávnostné otvorenie novej prístavby klobušickej škôlky a zrevitalizovaného areálu bolo spojené s prehliadkou priestorov pre verejnosť.

Stavba novej budovy v areáli Materskej školy v Klobušiciach sa skloňovala vo vyjadreniach mesta, na mestských zastupiteľstvách, či v mestskej tlači ako za bývalého vedenia, tak aj za toho súčasného.

Projekt vytvorenia nových tried bol na stole naozaj veľmi dlho a prešiel si mnohými peripetiami, či už išlo o vypovedanie zmluvy, zmenu projektu z kontanerovej stavby na klasickú, novú žiadosť o nenavrátný príspevok, verejné obstarávanie či rozhodnutie zobrať úver a začať stavať pred vyhodnotením výzvy z ministerstva regionálneho rozvoja (MIRRI SR)... Tak ako vedenie mesta, aj poslanci mestského zatupiteľstva stáli niekoľkokrát pre rôznymi rozhodnutiami ohľadom tohto projektu. Tak, ako aj naposledy, keď zvažovali či schvália finančné príspevky aj na rekonštrukciu kuchyne v pôvodnej budove, ktorá bola v zlom stave. Napokon sa vždy zhodli a podporili projekt ako celok tak, aby vznikla nielen pekná prístavba, ale aby bola škôlka v Klobušiciach funkčná ako celok. 

K samotnej stavbe tak pribudla oprava spomínanej kuchyne a jej nové zariadenie, ale aj kompletná výmena sietí, kanalizácie a kúrenia v jestvujúcej budove. V starých tiredach sa vymenili radiátory a omaľovali sa aj pôvodné chodby. Práve kuchyňa je miestom spojnice medzi starou a novou budovou. V tej novej sme mali možnosť postupne vidieť, ako rastie, naberá reálne kontúry až napokon počas slávnostného otvorenia, rodičia, poslanci a široká verejnosť mohla nové priestory vidieť už ako reálne dve veľké triedy (herná časť a spálňa) so sociálnymi zariadeniami, výdajňou jedál a šatňou. 

Vďaka postaveniu novej prístavby, pribudli dve úplne nové triedy, čo umožňuje MŠ Klobušice prijímať deti vo veku už od 2,5 roka. V prístavbe svoje triedy nájdu škôlkari od 3-5 rokov. Najmenší a najväčší škôlkari budú navštevovať triedy v pôvodnej budove. Zoznamy detí nájdete na dverách MŠ.

Za pohľad stojí aj vynovený areál, ktorý skrášlila nielen nová príjazdová cesta, ale výsadba zelene a vybudovanie nových dopadových plôch pod hernými prvkami. Pôvodné preliezky doplnili nové a pribudlo aj veľké pieskovisko s tiendlom. Deti si tak budú môcť užiť pobyt v tomto predškolskom zariadení nielen vo vnútri, ale aj vonku. 

_______________________________________________________________________________________________

 

ℹ️Nová prístavba je vybudovaná v rámci bezbariérových štandardov bola a zrealizovaná aj vďaka príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov cez Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program.

 

-verk-

Dátum vloženia: 31. 8. 2022 11:12
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 8. 2022 13:25
Autor: Veronika Klobučníková

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodná fotogaléria

Z histórie športu

SPOLKY A ORGANIZÁCIE