Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Kúpili ste v roku 2023 nehnuteľnosť? Nezabudnite podať daňové priznanie!

Kúpili ste v roku 2023 nehnuteľnosť? Nezabudnite podať daňové priznanie!

Termín na to máte do 31. januára.

Prosíme občanov, ktorí v roku 2023 kúpili alebo predali nehnuteľnosť v KÚ Ilava a v KÚ Klobušice, či realizovali iné zmeny v súvislosti s vlastníctvom nehnuteľnosti (napr. nastala zmena druhu pozemku, bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie a pod.), aby podali priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31.01.2024.


Daňové priznanie k dani z nehnuteľností

 

K podaniu daňového priznania k dani z nehnuteľností by ste mali vedieť, že predmetom dane sú:

 • pozemky
 • stavby
 • byty a nebytové priestory bytového domu

 

Vznik alebo zánik daňovej povinnosti:

Ak v minulom roku nastala  zmena skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť. Napríklad:

 • kúpa,
 • predaj,
 • darovanie,
 • dedenie,
 • dražba nehnuteľností,
 • vydanie stavebného, alebo kolaudačného rozhodnutia.

 

Rozhodujúci stav na vyrubenie dane:

 • je k 1. 1. bežného kalendárneho roka
 • výnimka platí v prípade dražby nehnuteľností, alebo právoplatného osvedčenia o dedičstve – v uvedených prípadoch sa podáva daňové priznanie do 30 dní v priebehu kalendárneho roka

 

Lehota podania daňového priznania:

 • je do 31. 1. kalendárneho roka , podľa stavu k 1. 1. bežného kalendárneho roka
 • výnimka platí v prípade dražby nehnuteľností, alebo právoplatného osvedčenia o dedičstve – v uvedených prípadoch sa podáva daňové priznanie do 30 dní v priebehu kalendárneho roka

 

Prílohy k daňovému priznaniu:

 • rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností,
 • osvedčenie o dedičstve,
 • osvedčenie o dražbe,
 • stavebné, kolaudačné rozhodnutie,
 • iné doklady

 

Upresnenie k dani z nehnuteľností za stavebné pozemky:

Stavebným pozemkom sú chápané všetky pozemky uvedené v právoplatnom stavebnom povolení, pričom celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v stavebnom povolení. Rozhodujúci je právny stav parciel evidovaný na liste vlastníctva ku dňu vydaného stavebného povolenia.

 

Daňové konanie:

Na základe Vášho podaného daňového priznania správca dane začne daňové konanie, v ktorom vyrúbi daňovú povinnosť rozhodnutím.

 

Posielanie rozhodnutí:

Následne daňovníkovi zašle rozhodnutie elektronicky do elektronickej schránky, u FO zriadenej prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom a aktivovanú na doručovanie. Nejedná sa o e-mailová schránku, na ktorú nie je možné doručovať žiadne rozhodnutia ani podávať žiadne daňové priznania.

 

V prípade elektronicky neaktívnej adresy na doručovanie zašle rozhodnutie na adresu, ktorú daňovník uviedol v daňovom priznaní z dane z nehnuteľností.

 

Doručenie rozhodnutia daňovníkovi:

Ak si adresát do 15 dní od doručenia uloženú písomnosť nevyzdvihne alebo neprijme elektronický dokument, považuje sa rozhodnutie za doručené.

 

 

Platenie dane z nehnuteľností:

Platenie dane z nehnuteľností realizujte v stanovených lehotách uvedených v rozhodnutí nasledovne:

 

Bezhotovostne

 • Na číslo účtu. Uvádzajte vždy variabilný symbol uvedený v rozhodnutí.
 • V hotovosti v pokladni mesta ,
 • Prostredníctvom Slovenskej pošte a.s.,
 • V príslušnej banke.

 

 

Legislatíva:

 • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • VZN č. 10/2019 o miestnych daniach na území mesta Ilava

 

Všetky dane a poplatky naájdete na webe v sekcii "CHCEM VYBAVIŤ" - miestne dane, kde si môžete stiahnuť a vyplniť príslušné formuláre

 

-bp/fmo-

Dátum vloženia: 11. 1. 2024 10:50
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 1. 2024 10:59
Autor: Veronika Klobučníková

Rýchle odkazy

Veľkonočné trhy 2024Bartolomejský jarmok 2024

parkovanie

projekty

mirri

 

Smútočné oznamyVideozáznamyOtázky a odpovedeGeografický systémIlavský mesačník

Aktuálne vydanieIM 01/2024
Fotogaléria
Fotogaléria

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia SOM

Verejný internet v meste

Verejný Wifi internet

Zlatý erb 2020

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
1
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:15
DNES:880
TÝŽDEŇ:880
CELKOM:1942483

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Časť iluzívnej architektúry

SPOLKY A ORGANIZÁCIE