Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Na Záhumenskej ulici zahájili asfaltovacie práce

Na Záhumenskej ulici zahájili asfaltovacie práce

Mikulášsky darček pre obyvateľov Záhumenskej ulice - aj tak by sa dalo nazvať dokončovanie rekonštrukcie tejto ulice.

 

V októbrovom vydaní Ilavského mesačníka ste si mohli prečítať článok o tom, prečo sa zdržali práce na Záhumenskej ulici. Išlo o pomerne napätú situáciu, najmä obyvatelia tejto ulice nevedeli, kedy sa rekonštrukcia dokončí a či vôbec. Zhrnuli sme to aj v tomto článku Na Záhumenskej ulici opäť počuť stavebný ruch, po takmer mesačnej prestávke sa v rekonštrukcii pokračuje. Ako sme vám sľúbili, v tejto téme pokračujeme aj v aktuálnom čísle mestských novín (IM 11/2023). 

Cieľom štátneho stavebného dohľadu, ktorý sa konal na Záhumenskej ulici vo štvrtok 26. októbra, bolo nájsť riešenie, aby sa v čo najkratšom čase pokračovalo v prácach. Výsledok rokovaní bol priaznivý. Hneď v nasledujúci pondelok 30. októbra sa o správne uloženie telekomunikačného kábla postarala spoločnosť Slovak Telekom spolu s ich subdodávateľom. Následne už nič nebránilo tomu, aby spoločnosť Strabag, ako realizátor diela 5. etapy rekonštrukcie ciest a chodníkov v Ilave, pokračovala v prácach na Záhumenskej ulici. Takmer po mesiaci prerušenia prác, od pondelka 6. novembra, opäť počuť na tejto ulici stavebný ruch a môžeme sa priblížiť ku jej dokončeniu. Termín odovzdania diela je momentálne nastavený na 15. december. Hoci nástup zimy nehral do karát dokončeniu prác, presne na Mikuláša začal realizátor s asfaltovaním, čo značí, že dokončenie prác v stanovenom termíne by mali stihnúť. 

..............................................................................................................................................................

 

K tejto téme sme sa vrátili aj v rozhovore v Ilavskom mesačníku č.11 s primátorom mesta Ilava Viktorom Wiedermannom:

 

Ako dopadlo rokovanie na pôde mestského úradu, po tom, čo bol vykonaný štátny stavebný dohľad v teréne na Záhumenskej ulici? Aká bola vzájomná dohoda? 

Dohodli sme sa na pokračovaní prác v tom zmysle, že Telekom si v rámci svojich subdodávateľských firiem vyriešil uloženie kábla, Mesto Ilava už do toho nevstupovalo dofinancovaním uloženia optického kábla. Predtým však firma Strabag musela práce prerušiť, čo spôsobilo zhruba mesačný sklz v realizácii diela. 

 

Po tom, ako Telekom ošetril spomínaný kábel vo svojej réžii, firma Strabag ako realizátor rekonštrukcie Záhumenskej ulice pokračuje v prácach. Prebieha už všetko bez komplikácií? 

Chodíme na kontrolné dni, práce tam prebiehajú. Veľký faktor, ktorý do toho vstupuje, je však počasie. Pokiaľ nebudú veľké mrazy, práce by mohli postupovať plynule. Momentálne je termín ukončenia prác predĺžený do 15. decembra a firma Strabag bude robiť všetko preto, aby to stihli. Veríme, že počasie bude ešte priaznivé a dovolí nám dielo dokončiť v stanovenom termíne.  

 

Komplikáciám pri rekonštrukcii tejto ulice sa venovali aj dve mimoriadne rokovania mestského zastupiteľstva. Poslanci na nich dvakrát neschválili dofinancovanie z dvoch navrhovaných zdrojov. Pričom išlo nielen o krytie financií potrebných na správne uloženie optického kábla, ale aj ďalšie práce naviac, ktoré vznikli či na Pivovarskej ulici alebo na Zámockej ulici. 

Nakoľko poslanci neodsúhlasili ani jeden model financovania, ktorý sme predložili, pôvodný rozpočet vo výške 604 842,38 Eur s DPH na túto etapu určite prekročený nebude. 

 

Čo to presne znamená? Financie naviac, ktoré poslanci neschválili, teda chýbať nebudú? 

Napríklad v Klobušiciach sa nerobila jedna vsakovacia šachta, pretože sa tam technicky nedala spraviť. Čiže peniaze na ňu sú v pluse. Zase na Pivovarskej ulici bolo potrebné odstrániť viac betónu, než si projektant myslel, takže tam naopak došlo k navýšeniu. Spolu s realizátorom diela budeme ešte robiť kalkuláciu reálne vykonaných prác. Dielo bude odovzdané tak, aby bolo funkčné a v poriadku.

 

Bolo teda potrebné predkladať návrhy na navýšenie financovania?

My sme práce naviac, ktoré súviseli so zle uloženým káblom, potrebovali mať finančne kryté. Dôležité je to, čo sme stále prízvukovali - vždy sme tieto prostriedky chceli spätne žiadať od Telekomu. Kvôli tomu sa konal aj štátny stavebný dohľad. Robili sme to, aby práce mohli plynule pokračovať a nedošlo k ich prerušeniu. Musím dodať aj to, že takto sme žiaľ prišli o mesiac času a mohlo to byť ešte omnoho dlhšie. 

 

Ako by ste teraz celú tú situáciu so Záhumenskou ulicou zhodnotili? 

V konečnom dôsledku vyhrali obyvatelia Záhumenskej ulice. Ja som sa vyjadril na obidvoch zastupiteľstvách, že budem robiť všetko preto, aby tá ulica bola do zimy urobená. Verím, že tomu tak aj bude.  

 

-verk-

 

 

Dátum vloženia: 6. 12. 2023 13:36
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 12. 2023 14:12
Autor: Veronika Klobučníková

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Nápisy zo 17. storočia

SPOLKY A ORGANIZÁCIE