sk

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Pozícia Vedúci oddelenie technických služieb

naspäť
O Z N A M

 

Mesto Ilava týmto informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Ilave. Ide o pracovnú funkciu: Vedúci oddelenia technických služieb.

Hlavná náplň práce:
- koordinuje a metodicky usmerňuje zamestnancov oddelenia na jednotlivých referátoch podľa organizačnej štruktúry
- metodicky usmerňuje a kontroluje zamestnancov pri zhromažďovaní, nakladaní a preprave komunálneho, aj nebezpečného odpadu
- riadi evidenciu triedeného zberu a všetky povinnosti s tým súvisiace podľa platnej legislatívy
- zodpovedá za zabezpečenie práce v oblasti pohrebných služieb
- zodpovedá za spracovanie agendy komunálneho odpadu
- zabezpečuje letnú a zimnú údržbu mestských komunikácií, čistí a opravuje odtokové systémy a kanalizačné vpuste
- zabezpečuje výsadbu a údržbu mestskej zelene
- zabezpečuje chod, údržbu a opravy domov smútku, areálov cintorínov a oplotení a dohliada na vyberanie príslušných poplatkov
- koordinuje pohrebné služby vrátane ozvučení
- spoluorganizuje kultúrne podujatia mesta, zabezpečuje dopravné a organizátorské činnosti počas jarmokov a spol. akcií mesta
- zodpovedá za opravy a údržbu mestského osvetlenia
- zodpovedá za podklady k príprave rozpočtu v položkách podľa náplne práce a sleduje ich čerpanie
- zodpovedá za vybavenie písomností v zmysle registratúrneho poriadku

Uchádzač musí spĺňať nasledovné predpoklady:
Požadované vzdelanie:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického, prípadne ekonomického smeru

Ďalšie požiadavky:
• osobnostné a morálne predpoklady
• riadiace predpoklady pre výkon funkcie
• zdravotná spôsobilosť
• bezúhonnosť
• schopnosť pracovať s ľuďmi
• vítaná prax v uvedenej oblasti, v oblasti drobných stavebných prác a práce s dopravou, znalosť v oblasti odpadového hospodárstva
• znalosť práce s PC
• vodičské oprávnenie skupiny B

Zoznam dokladov, ktoré je potrebné pripojiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:
 fotokópia dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania
 profesijný životopis (s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu)
 súhlas so spracúvaním osobných údajov v databáze uchádzačov o zamestnanie podľa zákona č. 18/2018

Predpokladaný termín nástupu do pracovného pomeru je od 1.10.2019.

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Písomné žiadosti spolu s priloženými požadovanými dokladmi môžu záujemcovia zasielať na adresu: Mestský úrad, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava alebo osobne doručiť na podateľňu MsÚ v Ilave. Uzávierka žiadostí je 28.08.2019 do 15.00 hodiny.

Tlačivo „Súhlas so spracúvaním osobných údajov v databáze uchádzačov o zamestnanie“ je možné stiahnuť si na internetovej stránke mesta www.ilava.sk v sekcii Chcem vybaviť – Oddelenie personalistiky a SP – Uchádzači o zamestnanie – Súhlas ..., alebo vyzdvihnúť si na oddelení personalistiky a správy písomností - personálnom referáte.

Vybratí uchádzači budú pozvaní na pohovor.

V Ilave, dňa 17.07.2019

Ing. Viktor Wiedermann
primátor mesta

Rýchle odkazy

Voľby2020

Smútočné oznamy
Videozáznamy
Otázky a odpovede
Geografický systém
Ilavský mesačník

Fotogaléria
Fotogaléria

STU MTF

Verejný Wifi internet

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31
1
1
1
2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31 1 2
1

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 619
TÝŽDEŇ: 5835
CELKOM: 215020

AKTUÁLNA TEPLOTA

26.1.2020 18:05

Aktuálna teplota:

0.4 °C

Vlhkosť:

81.5 %

Rosný bod:

-2.4 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA


V obrazeGoogle playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Horný a dolný hrad v minulosti oddeľovala priekopa

SPOLKY A ORGANIZÁCIE