Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

PRÁCE NA MOSTE PONAD VÁŽSKY KANÁL POKRAČUJÚ

PRÁCE NA MOSTE PONAD VÁŽSKY KANÁL POKRAČUJÚ

Ostatné dni sa práce na moste začali zase rozbiehať a aj napriek vysokej hladine vody vo Vážskom kanáli od tohto týždňa pokračujú. Umožnili to priaznivé klimatické podmienky i nepretržité odčerpávanie vody zo stavby.

 

Aj v roku 2024 zostáva pre Ilavčanov jednou z hlavných tém na diskusiu Most ponad Vážsky kanál. V Ilavskom mesačníku sme o ňom naposledy písali na konci októbra 2023, kedy mestské zastupiteľstvo na základe požiadavky od realizátora diela povolilo nepretržitú prácu večer i v noci. Sklz v harmonograme sa tak mal skrátiť o mesiac. Práce sa v zimnom období zastavili a napokon došlo i k predĺženiu lehoty odovzdania diela. Ostatné dni sa práce začali zase rozbiehať a práce na stavbe aj napriek vysokej hladine vody vo Vážskom kanáli od tohto týždňa pokračujú. Umožnili to priaznivé klimatické podmienky i nepretržité odčerpávanie vody zo stavby.

 

ZIMNÉ OBDOBIE A VYSOKÁ HLADINA VODY PRÁCE POZASTAVILI

 

„Práce boli prerušené v zimnom období, kedy nebolo možné, vzhľadom na klimatické podmienky a vysokú hladinu vody Vážskeho kanála, pokračovať v stanovených technologických postupoch,“ uviedla vedúca oddelenie komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK Lenka Kukučková. Ako ďalej dodala, zhotoviteľ požiadal správcu vodného toku o zníženie hladiny vody na prijateľnú úroveň tak, aby bolo možné pokračovať v stanovených technologických postupoch na betonárskych prácach. Spomínané dôvody predĺžili aj termín odovzdania diela o 157 dní, pričom v tejto lehote nie je započítané prerušenie prác počas zimného obdobia. Predpokladaný termín obnovenia prác na spodnej mostovej konštrukcii je prvý marcový týždeň.

 

NA RADE JE BETONÁŽ OPRONÝCH PÄTIEK

 

,,Na stavbe Mosta ponad Vážsky kanál boli doposiaľ vykonané práce spojené s odstránením pôvodnej mostnej konštrukcie vrátane realizácie dočasných prekládok inžinierskych sietí. Zhotoviteľom bolo zrealizované hĺbkové zakladanie spodnej stavby mosta a taktiež bola dovezená a zmontovaná nová nosná oceľová konštrukcia. Práce budú pokračovať na spodnej stavbe montážou zvislých závesov, vybetónovaním betónových oporných pätiek a následnou prekládkou oceľovej konštrukcie na vybudované opory,“ opísala postup prác L. Kukučková. Nasledovať bude montáž betónovej mostovky a chodníkov, montáž oceľových zábradlí a cestných zvodidiel. Zároveň bude potrebná prekládka inžinierskych sietí na novú mostovú konštrukciu, terénne úpravy svahu kanála a úprava napojenia novej nivelety mostovej konštrukcie na komunikácie na obidvoch stranách Vážskeho kanála a následné asfaltové úpravy na moste a dotknutých komunikáciách v zmysle projektovej dokumentácie.

Momentálne zhotoviteľ pracuje na pravej strane kanála montážou železnej výstuže a debnenia pred betonážou spodnej stavby mostovej opory. „Následne začne zhotoviteľ s odčerpávaním vody aj na ľavej strane kanála, kde bude rovnako potrebné vyviazanie železných výstuží a zmontovanie debnenia do potrebnej výšky, aby bolo možné postupne realizovať betonárske práce,“ povedal riaditeľ Správy ciest TSK Radovan Karkuš. Pokračovať sa bude aj s prácami na finalizácii nosnej oceľovej konštrukcie tak, aby bolo možné, po ukončení spodnej stavby a vyzretí betónu, preložiť oceľovú konštrukciu do definitívnej polohy. 

„Aj napriek negatívnemu dopadu nepredvídateľných okolností na termín dokončenia diela chceme požiadať verejnosť o trpezlivosť, predovšetkým z dôvodu dočasných dopravných obmedzení, ktoré sa zhotoviteľ bude snažiť minimalizovať. A to hlavne pri presune novej oceľovej konštrukcie do definitívnej polohy na vybudované opory, kedy dôjde k úplnej uzávierke križovatky pred mostom na pravej strane Vážskeho kanála,“ dodala na záver hovorkyňa TSK.

 

foto/text: -verk/tsk-

 

 

Dátum vloženia: 29. 2. 2024 8:36
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 2. 2024 8:41
Autor: Veronika Klobučníková

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

SPOLKY A ORGANIZÁCIE