Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Primátor mesta ocenil ilavských pedagógov

Primátor mesta ocenil ilavských pedagógov

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa v utorok 28. marca popoludní uskutočnilo príjemné posedenie s učiteľmi v ZŠ Ilava.

„Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu.“

—  Jan Amos Komenský


Deň učiteľov sa u nás slávi 28. marca ako spomienka na narodenie Jana Amosa Komenského, ktorý sa svojím dielom, názormi a pedagogickou činnosťou zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti svetovej pedagogiky. Vypracoval systém pedagogiky ako vedy a predstihol dobu, v ktorej žil natoľko, že škola podľa jeho predstáv je naďalej ideálom. „Povedz mi niečo a ja to zabudnem. Ukáž mi niečo a ja si to budem pamätať. Dovoľ mi, aby som si to vyskúšal na vlastnej koži a ja to budem ovládať.“ Je to len jedna z mnohých múdrych myšlienok, ktorej je autorom.

 

Aj v Ilave sme dnes slávili s našimi pedagógmi ich deň príjemným popoludňajším programom spojeným s oceňovaním v základnej škole. Žiaci zo ZŠ Ilava, Medňanská svojim učiteľom zahrali divadelné predstavenie Kury hrabavé, hrou na heligónke a spevom spríjemnili atmosféru žiaci zo ZUŠ Ilava – Michal Vrábeľ, Veronika Tomanová a Dominika Lehotská. Výber ľúbostnej poézie zaznel v podaní Adama Duhára.

 

„Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“

—  Jan Amos Komenský

 

Ilavským pedagógom sa prihovoril samozrejme aj primátor mesta Viktor Wiedermann. ,,Byť učiteľom, to nie je mať povolanie, ale mať poslanie. Iba dobrí učitelia vedia vo svojich žiakoch zapáliť plamienok túžby po poznaní. Ako absolvent tejto školy rád a s vďakou spomínam práve na tých profesorov, ktorí ma motivovali a viedli k tomu, aby som sa vo svojom živote nikdy neprestal vzdelávať. Som rád, že dnes môžem oceniť práve takéto pani učiteľky, ktoré sú a budú pre svojich žiakov inšpiráciou. Za ich zodpovednú prácu všetkým pani učiteľkám a pánom učiteľom v mene rodičov a aj žiakov veľmi pekne ďakujem,“ povedal vo svojom príhovore primátor mesta a vybrané pedagogičky ocenil.

Za náročnú prácu v škole, škôlke a ZUŠ, ako aj za odborný, tvorivý a humánny prístup k deťom boli ocenené Paedr. Slávka Štefancová a Paedr. Lucia Siranová zo ZŠ Ilava, Mgr. Ľubica Gospičová a Katarína Masárová z MŠ Ilava a Mgr. Zdenka Cíbiková zo ZUŠ Ilava. Poďakovanie primátor vyslovil aj bývalej riaditeľke z MŠ Klobušice Janke Pilátovej, ktorá je škôlke vždy nápomocná.

Oslava tohto vzácneho povolania sa samozrejme nezaobišla bez občerstvenia a darčekov pre učiteľov v podobe košíkov plných dobrôt a knihy o Ilave a okolí s krásnymi fotografickými výhľadmi.

 

„Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili.“

—  Jan Amos Komenský
 

J.A.Komenský_zdroj:web

-verk/web-

foto: A. Riecka

 

 

                       

 

 

 

Dátum vloženia: 28. 3. 2023 19:00
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 3. 2023 8:06
Autor: Veronika Klobučníková

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Ilava, 1899

SPOLKY A ORGANIZÁCIE