sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

PRÍSPEVOK ZA UBYTOVANIE UTEČENCOV A VZORY DOKLADOV

PRÍSPEVOK ZA UBYTOVANIE UTEČENCOV A VZORY DOKLADOV 1

Oznamujeme všetkým osobám, ktoré poskytujú ubytovanie odídencom vo svojich nehnuteľnostiach, že príspevok za ubytovanie si môžu uplatniť na podateľni mestského úradu Ilava do piatku 6.5.2022.

AKO ZÍSKAŤ PRÍSPEVOK ZA UBYTOVANIE UTEČENCOV

 

Oznamujeme všetkým osobám, ktoré poskytujú ubytovanie odídencom vo svojich nehnuteľnostiach,

že príspevok za ubytovanie si môžu uplatniť

na podateľni mestského úradu Ilava

do piatku 6.5.2022.

 

Kto môže získať príspevok z ministerstva vnútra prostredníctvom obce?

 

Osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia, t.j.

 • vlastníci  bytov a rodinných domov
 • tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie (podmienkou je, že ide o nepodnikateľské subjekty);
 • obce a vyšie územné celky (ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie)

 

Upozorňujeme, že príspevok za ubytovanie podnikateľským subjektom (teda aj hotelom) sa riadi schémou upravenou v novele zákona o podpore cestovného ruchu v gescii ministerstva dopravy. Podrobnosti a postup vyplácania upravuje nariadenie vlády účinné od 31. marca 2022. 

 

!!! Tlačivo výkazu bolo 2.5.2022 aktualizované !!!

 

Príspevok sa poskytuje vo výške:

 • 7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
 • 3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov

 

Podmienky získania príspevku za ubytovanie

 

VLASTNÍK NEHNUTEĽNOSTI predkladá obci do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca:

 1. Originál zmluvy o poskytnutí ubytovania

uzatvorenej medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom - vzor zmluvy pripájame v prílohách

 •  ubytovanie musí byť poskytnuté bezplatne (vrátane energií)
 •  musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so štatútom dočasného útočiska
 •  medzi oprávnenou osobou a odídencami, ktorí sú v príbuzenskom vzťahu, postačuje uzatvoriť jednu zmluvu, v ktorej sú uvedení všetci odídenci, jednotlivých ubytovaných odídencov (rodinu) uvedie oprávnená osoba vo výkaze
 • za maloleté dieťa – odídenca podpisuje zmluvu jeho zákonný zástupca, resp. opatrovník

 

 1. Výkaz o počte nocí

v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie - vzor pripájame v prílohách

 1. Kópie dokladu o štatúte dočasného útočiska ubytovaných osôb

 

 1. Čestné vyhlásenie oprávnenej osoby - vzor pripájame v prílohách

 

Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať obec - na účet v banke alebo v hotovosti. K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva vnútra.

ODÍDENEC hlási 1x do mesiaca obci, že je ubytovaný u vlastníka nehnuteľnosti.

 

 

Postup vyplácania

 

 • do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca prenajímateľ odovzdá obci výkaz;
 • obec zosumarizuje všetky výkazy od všetkých prenajímateľov a spracuje ich do jednotného prehľadu o uplatnených príspevkoch, ktorý pošle ministerstvu vnútra do 15. dňa v kalendárnom mesiaci
 • ministerstvo vnútra  po verifikácii a spracovaní doručených prehľadov poukáže príslušnú sumu obci do konca kalendárneho mesiaca; 
 • obec vyplatí príspevky prenajímateľom do 5 pracovných dní od prijatia prostriedkov od ministerstva.

 

VZORY DOKLADOV

 

Vzor zmluvy o poskytnutí ubytovania 

Vzor výkazu FO 

Vzor výkazu PO 

Vzor čestného vyhlásenia 

 

Najčastejšie otázky

 

Ostatné informácie : https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie

 

-jp-msu-

Dátum vloženia: 4. 5. 2022 7:28
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 5. 2022 9:27
Autor: Veronika Klobučníková

               PARKOVANIE

parkovanie

Parkovanie - Oficiálna stránka mesta Ilava

AKTUÁLNA TEPLOTA

29.5.2022 00:52

Aktuálna teplota:

11.6 °C

Vlhkosť:

62.8 %

Rosný bod:

4.7 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

SPOLKY A ORGANIZÁCIE