sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

V októbri si budeme voliť opäť 13 poslancov mestského zastupiteľstva

IL

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 od 07.00 hod. do 20.00 hod.

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil

voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022 od 07.00 hod. do 20.00 hod.

 


 

 

Ilavské mestské zastupiteľstvo bude aj v najbližšom volebnom období tvoriť 13 poslancov. Na rokovaní mimoriadneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo 12. júla, o tom rozhodli mestskí poslanci, keď akceptovali návrh radnice na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre volebné obdobie 2022 - 2026.

Zákon o obecnom zriadení umožňuje v mestách s počtom obyvateľov od 5 001 do 10 000 sformovať mestské zastupiteľstvo s minimálne 11 a maximálne 13 poslancami.

Maximálny limit sme doteraz využívali aj v Ilave a bude tomu tak aj naďalej.

 

V našom meste žije aktuálne 5 584 obyvateľov, na jedného poslanca tak pripadá okolo 430 ľudí. Na základe rozhodnutia poslancov bude mesto Ilava rozdelené do šiestich volebných obvodov, pričom jeden z nich bude jednomandátový.


V zmysle § 166 ods. 1 a ods. 3 zákona c. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre voľby do orgánov samosprávy obcí volebné obvody a počty poslancov nasledovne: 

 

• Volebný obvod č. 1 - Dom kultúry Ilava patria sem: Mierové námestie, Ružová ulica, Farská, Moyzesova, Košecká, SNP, Záhumenská, Kukučínova, občania s trvalým pobytom Ilava. Volia sa 3 poslanci.

• Volebný obvod č. 2 - Základná škola, ul. Medňanská, Ilava patria sem: Medňanská, Skala, Jesenského, Kalinčiakova, Hollého, Slnečná a Lašteky I. Volia sa 3 poslanci.

• Volebný obvod č. 3 - Základná umelecká škola, Ilava patria sem: Pivovarská, Ľ. Štúra, Hviezdoslavova, Sládkovičova, Štefánikova. Volia sa 2 poslanci. 

• Volebný obvod č. 4 - Technické služby mesta Ilava patria sem: Kpt. Nálepku, Sihoť, Záhradnícka, J. L .Bellu, Nádražná, Hurbanova, Mládežnícka, Za kanálom. Volia sa 2 poslanci.

Volebný obvod č. 5 – Kultúrno spoločenský dom Klobušice patrí sem celá mestská časť Klobušice. Volia sa 2 poslanci. 

• Volebný obvod č. 6 – Dom kultúry Iliavka patrí sem celá mestská časť lliavka, Iliavčanská dolina a Záštepy. Volí sa 1 poslanec.


Kandidátne listiny pre voľby do Mestského zastupiteľstva a kandidátne listiny pre voľbu primátora mesta Ilava sa doručujú zapisovateľke mestskej volebnej komisie najneskôr 60 dní pred dňom konania volieb, t. j. 30.08.2022 (v utorok), a to politické strany prostredníctvom splnomocnenca a nezávislí kandidáti osobne.

 

Zapisovateľ mestskej volebnej komisie v Ilave pre voľby do orgánov samosprávy obcí:

Mgr. Jana Pučeková, vedúca Organizačno správneho oddelenia

Kontakt na zapisovateľa mestskej volebnej komisie:

  • sídlo: Mestský úrad Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava

  • oddelenie: Organizačno správne oddelenie

  • telefónne číslo: 042 44 555 32, 0948 093 491

  • emailová adresa: jana.pucekova@ilava.sk

 

Viac informácií k voľbám: www.ilava.sk/volby

 

 

-msu/verk-

Dátum vloženia: 8. 8. 2022 12:55
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 8. 2022 13:04
Autor: Veronika Klobučníková

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Baroková skriňa

SPOLKY A ORGANIZÁCIE