sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

VEREJNÉ OSVETLENIE V ILAVE PRECHÁDZA DO 21. STOROČIA

VO

Jedným z významných projektov v našom meste, ktorý sa v súčasnosti realizuje, je rekonštrukcia verejného osvetlenia.

Jedným z významných projektov v našom meste, ktorý sa v súčasnosti realizuje, je rekonštrukcia verejného osvetlenia. Jeho stav nie je uspokojivý už niekoľko rokov. Je preto potešujúce, že sa konečne verejné osvetlenie 21. storočia začína posúvať z centrálnej mestskej zóny na jednotlivé sídliská a ulice nášho mesta.

 

Plány na rekonštrukciu havarijného stavu začali už v roku 2017

 

Na začiatku projektu stál audit, ktorý dalo mesto vypracovať autorizovaným stavebným inžinierom v roku 2017. Odborníci v ňom zhodnotili momentálny stav verejného osvetlenia, ktoré bolo vybudované v 70. rokoch minulého storočia a navrhli riešenia na nápravu. Na území mesta Ilava sa nachádza 933 svietidiel verejného osvetlenia, pričom 913 z nich je majetkom mesta a 20 v cudzom vlastníctve.  

 

Audit hodnotí celkovú situáciu stavu sústavy verejného osvetlenia ako nevyhovujúcu vo viacerých ohľadoch od technických noriem, cez zníženú viditeľnosť až po bezpečnosť. „Vzhľadom k nevyhovujúcemu aktuálnemu stavu sústavy verejného osvetlenia odporúčame Mestu Ilava z hľadiska spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky riešiť tento stav bezodkladne, zrekonštruovať a obnoviť verejnú osvetľovaciu sústavu. Mesto tak dosiahne  vyššiu efektivitu v prevádzke osvetľovacej sústavy, zníženie energetickej a ekonomickej náročnosti. Nemalou mierou sa prispeje k zvýšeniu bezpečnosti obyvateľstva a dopravy, zlepší sa estetický vzhľad na uliciach, viditeľnosť a zraková pohoda, pozitívny dopad sa očakáva v oblasti zníženia kriminality a vandalizmu, dosiahne sa zníženie poruchovosti, zvýšenie plošnej osvetlenosti, dôjde k zvýšeniu hodnoty majetku mesta. V súčasnosti používané nadčasové svietidlá s LED zdrojmi predstavujú okrem uvedených prínosov aj moderný architektonický prvok, ktorý ľahko zapadne do celkovej dennej či nočnej atmosféry mesta“, uvádza sa v správe auditu, ktorý vyhodnotil predbežné náklady na navrhované opatrenia vo výške zhruba milión eur.

 

Výsledky auditu premietnuté do neúspešného verejného obstarávania

 

Bývalé vedenie mesta v roku 2018 odporúčania z auditu prenieslo do vyhlásenia verejného obstarávania a vzhľadom na finančné možnosti mesta boli vytypované najakútnejšie lokality. „Verejné obstarávanie vyhlásené v apríli 2018 riešilo rekonštrukciu ulíc Košecká, časť Kukučínovej, SNP, Medňanská, Hollého, Jesenského, Kalinčiakova, Hurbanova, Hurbanova – chodník k MsÚ a Záhradnícka ulica. Na pôvodných miestach mali byť osadené nové stožiare so svietidlami a nová elektroinštalácia realizovaná zemnými káblami. Predbežné náklady na realizáciu diela boli vyčíslené na sumu približne 476-tisíc eur,“ skonštatoval zástupca primátora a poslanec MsZ Ilava Anton Bajzík. Ako ďalej dodal, toto verejné obstarávanie však dopadlo neúspešne a verejné osvetlenie sa plánovanej rekonštrukcie v danej chvíli nedočkalo.

 

Nové vedenie mesta prevzalo projekt a rozdelilo ho na dve etapy

 

Problém s havarijným stavom verejného osvetlenia v Ilave sa presunul na nové vedenie mesta, ktoré sa rozhodlo projekt optimalizovať a rozdeliť ho na lokality, ktoré bude realizovať externá spoločnosť, a na tie, ktorými sa bude zaoberať oddelenie technických služieb mesta vo vlastnej réžií. „Novú elektroinštaláciu budeme viesť na existujúcich podperných bodoch v majetku a správe SSD, čím ušetríme nemalé finančné prostriedky na nové podperné body a na práce, ktoré by realizovala externá spoločnosť. Takto ušetrené finančné prostriedky budú investované do obnovy techniky TSM, do údržby verejného osvetlenia, verejnej zelene a ostatných činností,“ vysvetlil vedúci oddelenia TSM Stanislav Rendek.

 

Ilava sa dočkala rozsiahlej rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia koncom roka 2021

 

Nové projektové dokumentácie boli vyhotovené v roku 2020, pričom prvá etapa rieši ulice Hurbanovu, Záhradnícku a Hollého, Záhumenskú, Kalinčiakovu, Jesenského, chodník a schody vo svahu od železničnej stanice k mestskému úradu. „Tieto lokality sa realizujú novou elektroinštaláciou vzdušným vedením na podperných bodoch v majetku a správe SSD a budú na nich umiestnené aj nové svietidlá. Ide o ulice, za realizáciu ktorých zodpovedá oddelenie technických služieb mesta,“ uviedol Anton Bajzík s tým, že predpokladaný rozpočet na túto etapu bol vo výške približne 52-tisíc eur. Ulice Košecká, časť Kukučínovej, SNP a Medňanská boli zaradené do druhej etapy zrealizovala ich externá spoločnosť. Výška predpokladanej investície bola v tomto prípade vo výške takmer 184-tisíc eur. „Výhodou optimalizácie projektu rozdelením rekonštrukcie na dve oblasti sme dosiahli značnú úsporu. Kým predchádzajúca projektová dokumentácia z roku 2018 predpokladala hodnotu zákazky na úrovni 476-tisíc eur, nové projekty sa dostali na predpokladanú hodnotu realizácie diela vo výške 236-tisíc eur,“ vyjadril sa primátor mesta Viktor Wiedermann.  

 

Ďalšia úspora financií prišla s úspešným verejným obstarávaním

 

Verejné obstarávanie na realizáciu diela ,,Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Ilava II. etapa“ a nákupu materiálu pre realizáciu diela ,,Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Ilava I. etapa“ vyhlásilo Mesto Ilava v roku 2021 s predpokladanou hodnotou zákazky vo výške 236-tisíc eur. „Víťazom sa stala spoločnosť IS - Industry Solutions, a.s. zo Žiliny s cenou necelých 137-tisíc eur pre II. etapu a takmer 43-tisíc eur za materiál pre I. etapu. Celkovo sa tak nachádzame na sume bezmála 180-tisíc eur. Úspešným verejným obstarávaním sme teda ušetrili viac ako 56-tisíc eur,“ skonštatoval A. Bajzík.

Ako možno z uvedeného vyčítať, radnica sa oproti pôvodnému projektu z roku 2018 pričinila o nemalú finančnú úsporu a to pri zachovaní tých istých miest a ulíc, ktoré boli určené na rekonštrukciu. „Správnym manažmentom, prípravou podkladov, personálnym obsadením zamestnancov mesta s cieľom optimalizovať náklady a správať s k veciam verejným zodpovedne sa zo sumy 476-tisíc eur (predpokladanej v roku 2018) reálne realizuje a bude realizovať za zhruba 180-tisíc eur. Takýmto spôsobom naše mesto ušetrilo viac ako 296-tisíc eur,“ zhodnotil vývoj a finančnú stránku rekonštrukcie verejného osvetlenia primátor Ilavy Viktor Wiedermann.

 

Prvá etapa je ukončená. Druhú oddelenie technických služieb mesta realizuje postupne

 

V decembri minulého roka začala externá firma s realizáciou im pridelených lokalít. Ako sme už spomenuli, kompletne dokončené teda sú ulice SNP, Medňanská, Košecká a Kukučínova. Pokiaľ ide o ulice v réžii oddelenia TSM, v minulom roku prešla obnovou verejného osvetlenia Štefánikova ulica a začiatkom roka Záhumenská ulica a chodník z Mierového námestia k železničnej stanici, ktorému sa venovala pozornosť aj v rámci nového verejného osvetlenia pri jeho kompletnej rekonštrukcii. V týchto dňoch pracovníci TSM realizujú výmenu podperných bodov na Ulici Hurbanovej. Tento rok ich ešte čaká Ulica Jesenského a v budúcom roku by si chceli „posvietiť“ na Záhradnícku ulicu. Pozornosť sa bude venovať aj Ulici J.L.Bellu, ktorá v pôvodnom projekte nebola zahrnutá, ale upozornila na seba počas silného vetra haváriou.

VOVO

 

Havária stĺpov na Ulici J.L.Bellu počas   silného vetra.

 

VONový stĺp verejného osvetlenia na chodníku od Mierového námestia na Hurbanovu ulicu.

VOVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nový stĺp verejného osvetlenia na Ulici Medňanskej verzus starý stĺp na Ulici Záhumenskej.

 

VO

Článok v Ilavskom mesačníku č. 4/2022 si môžete prečítať aj TU

 

-verk-

 

Dátum vloženia: 20. 4. 2022 8:35
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 4. 2022 9:14
Autor: Veronika Klobučníková

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Časť dolného hradu

SPOLKY A ORGANIZÁCIE