sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

VOĽBY DO NR SR 2023

VOĽBY DO NR SR 2023

Súhrnné informácie pre voličov

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 30. septembra 2023

 od 07.00 h do 22.00 h

 

Právo voliť má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

 

SPÔSOB HLASOVANIA

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič vyberie 1 hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky   ALEBO   môže  zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta vyznačiť, ktorému kandidátovi dáva prednosť -  najviac 4 kandidátov.

 

VOLEBNÉ MIESTNOSTI

Pre mesto Ilava bolo zriadených 6 volebných miestností:

1

Dom kultúry Ilava

Mierové námestie, ulice Ružová, Farská, Moyzesova, Košecká, SNP, Záhumenská, Kukučínova,

občania s trvalým pobytom Ilava

2

Základná škola Ilava

ulice Medňanská, Skala, Jesenského, Kalinčiakova, Hollého, Slnečná a Lašteky I

3

Základná umelecká škola

ulice Pivovarská, Ľ. Štúra, Hviezdoslavova, Sládkovičova, Štefánikova

4

Technické služby mesta Ilava

ulice Kpt. Nálepku, Sihoť, Záhradnícka, J. L .Bellu, Nádražná, Hurbanova, Mládežnícka, Za kanálom

5

Kultúrny dom Klobušice

mestská časť Klobušice

6

Dom kultúry Iliavka

mestská časť lliavka, Iliavčanská dolina a Záštepy

 

HLASOVACIE PREUKAZY

Volič, ktorý sa v čase konania volieb nebude nachádzať v mieste svojho trvalého pobytu, môže voliť v ktoromkoľvek okrsku na území SR v prípade, že má hlasovací preukaz.

Hlasovací preukaz je možné vyžiadať si osobne na oddelení evidencie obyvateľstva v úradných hodinách, nejneskôr do piatka 29.9.2023 v obci svojho trvalého pobytu (v Ilave na referáte evidencie obyvateľstva tel.č. 042 44 555 48 do 13:00 hod.).

 

HLASOVANIE DO PRENOSNEJ SCHRÁNKY

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov (napr. imobilný senior), má právo požiadať hlasovanie do PRENOSNEJ volebnej schránky,  a to telefonicky na referáte evidencie obyvateľstva tel. č. 042 44 555 48 alebo v deň volieb v príslušnej volebnej komisii. Nie je potrebné vyžiadať hlasovací preukaz.

 

zdroj minv

msu-jp

Dátum vloženia: 28. 9. 2023 10:00
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 9. 2023 11:29
Autor: Mgr. Jana Pučeková

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Ilava okolo roku 1930

SPOLKY A ORGANIZÁCIE