Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Voľby prezidenta 2024

Voľby prezidenta 1

Informácie pre voliča

Voľby prezidenta SR sa konajú

v sobotu  23. 03. 2024  od 7:00 hod. do 22:00 hod.

Ak v 1.kole volieb ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, 2.kolo volieb sa bude konať

v sobotu  06. 04. 2024  od 7:00 hod. do 22:00 hod.

 

Volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo jedného kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný.

 

V meste Ilava je zriadených 6 volebných miestností:

1

z dôvodu rekonštrukcie Domu kultúry Ilava náhradná volebná miestnosť:

Budova sídla Okresného úradu Ilava

Mierové námestie, ulice Ružová, Farská, Moyzesova, Košecká, SNP, Záhumenská, Kukučínova,

občania s trvalým pobytom Ilava

2

Základná škola Ilava

ulice Medňanská, Skala, Jesenského, Kalinčiakova, Hollého, Slnečná a Lašteky I

3

Základná umelecká škola

ulice Pivovarská, Ľ. Štúra, Hviezdoslavova, Sládkovičova, Štefánikova

4

Technické služby mesta Ilava

ulice Kpt. Nálepku, Sihoť, Záhradnícka, J. L . Bellu, Nádražná, Hurbanova, Mládežnícka, Za kanálom

5

Kultúrny dom Klobušice

mestská časť Klobušice

6

Dom kultúry Iliavka

mestská časť lliavka, Iliavčanská dolina a Záštepy

 

HLASOVANIE DO PRENOSNEJ SCHRÁNKY

Požiadavku na prenosnú volebnú schránku pre voličov, ktorí sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti zo zdravotných dôvodov (napr. imobilní seniori), je možné nahlásiť

- telefonicky na referáte evidencie obyvateľstva tel. č. 042 44 555 48 

- alebo v deň volieb príslušnej volebnej komisii.

Nie je potrebné vyžiadať hlasovací preukaz.

 

HLASOVACIE PREUKAZY

Volič, ktorý sa v čase konania volieb nebude nachádzať v mieste svojho trvalého pobytu, môže voliť v ktoromkoľvek okrsku na území SR v prípade, že má hlasovací preukaz.

Hlasovací preukaz je možné vyžiadať si OSOBNE na oddelení evidencie obyvateľstva v úradných hodinách, najneskôr do piatka 22.3.2024 v obci svojho trvalého pobytu (v Ilave na referáte evidencie obyvateľstva tel.č. 042 44 555 48 do 13:00 hod.).

 

 

msu-jp

Dátum vloženia: 21. 3. 2024 10:00
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 4. 2024 7:22
Autor: Mgr. Jana Pučeková

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

SPOLKY A ORGANIZÁCIE