sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

ZÁPISY DO MATERSKÝCH ŠKÔL

ilu

Riaditeľky MŠ ILAVA a MŠ KLOBUŠICE oznamujú, že podávanie Žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2022/2023, bude prebiehať v dňoch: 02. 05. 2022 a 03. 05. 2022

MATERSKÁ ŠKOLA ILAVA

 

Riaditeľstvo Materskej školy, Medňanská 512, Ilava, oznamuje, že

podávanie Žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

do materskej školy na školský rok 2022/2023,

bude prebiehať v dňoch:

02. 05. 2022 a 03. 05. 2022

v čase od 10:00 do 15:00 hod.

v budove MŠ, v pavilóne B na prízemí.

 

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

- osobne,

- poštou na adresu materskej školy: Medňanská 512, 019 01 Ilava,

- prostredníctvom e-mailu na adresu: skolka@ilava.sk.

 

  • ak zákonný zástupca nemá možnosť stiahnuť si Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie z webovej stránky materskej školy:   Materská škola Ilava (webnode.sk), môže si ju prevziať osobne v materskej škole
  • súčasťou Žiadosti o prijatie dieťaťa je vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa s údajom o povinnom očkovaní
  • uvedená žiadosť musí byť podpísaná obidvoma rodičmi
  • pre dieťa, ktoré dosiahne 5 rokov veku do 31. augusta 2022, je predprimárne vzdelávanie povinné
  • Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ si môžu rodičia prevziať osobne dňa 15. 06. 2022
  • ak si rodič Rozhodnutie neprevezme osobne, bude mu doručené poštou najneskôr do 30. 06. 2022
  •  

MATERSKÁ ŠKOLA KLOBUŠICE

 

Riaditeľka MŠ Klobušice oznamuje, že podávanie Žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimarne vzdelávanie v MŠ pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční

2.5. (pondelok) a 3.5. (utorok) v čase od 10,00 do 15,00 hod.

v náhradných priestoroch MŠ, v modrej budove ZŠ ILAVA, Medňanská 514, 

 v priestoroch školského klubu.

 

  • Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

- osobne,

- poštou na adresu: MŠ okružná 53/5,019 01 Ilava-Klobušice,

- emailom na adresu:  j.pilatova@zoznam.sk.

 

Pre deti, ktoré dosiahnu vek 5 rokov do 31.8.2022 je predprimarne vzdelávanie povinné.

Žiadosť musí byť podpísaná obidvomi rodičmi.

Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a potvrdenie o očkovaní.

 

 

-verk/MŠ-

Dátum vloženia: 26. 4. 2022 8:02
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 4. 2022 8:12
Autor: Veronika Klobučníková

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Etiketa pivovaru

SPOLKY A ORGANIZÁCIE