sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Získali sme grant na modernizáciu zberného dvora, zrealizovať sa však musí do konca roka

Získali sme grant na modernizáciu zberného dvora, zrealizovať sa však musí do konca roka

Koncom minulého roka radnica dostala dobrú správu. Ministerstvo schválilo žiadosť Mesta Ilava o nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 713-tisíc eur na modernizáciu zberného dvora.

 

Do výzvy z operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorá je zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, sme sa zapojili v januári 2022. Odborný priebeh verejného obstarávania mestu zastrešila spoločnosť ELAUK s.r.o., pričom obstarávanie dodávateľov sa rozdelilo do štyroch celkov. Išlo stavebné práce určené na modernizáciu zberného dvora a tri rôzne mechanizmy - komunálne vozidlo s príslušenstvom, teleskopicky manipulátor s príslušenstvom a zariadenie na meranie evidencie odpadov.

 

,,Výsledkom verejného obstarávania na stavebné práce bolo podpísanie zmluvy o dielo so spoločnosťou SESTAV, s.r.o. v hodnote zhruba 418-tisíc eur. Po uskutočnení elektronickej aukcie na komunálne vozidlo sa výhercom stala spoločnosť HYCA, s.r.o., s ktorou mesto uzatvorilo zmluvný vzťah v hodnote 180-tisíc eur. Na teleskopický manipulátor ponúkla najnižšiu sumu spoločnosť Agra, s.r.o. vo výške necelých 127-tisíc eur. V obstarávaní zariadenia na meranie evidencie odpadu bola so sumou približne 16-tisíc eur úspešná spoločnosť JRK Slovensko, s.r.o.. Súčasťou projektu je aj externý manažment MANOS CONSULTING, s.r.o. v hodnote 9-tisíc eur,“ uviedla Jana Šedová, referentka Oddelenia rozvoja mesta Ilava.

 

Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v hodnote 712 488,16 Eur s DPH obdržalo Mesto Ilava 19. decembra 2022. Na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 19. januára 2023, poslanci schválili spolufinancovanie ku schválenému finančnému príspevku vo výške bezmála  37 500 eur. Momentálne radnica pracuje na podpise zmluvy s Ministerstvom životného prostredia SR. Realizácia aktivít sa môže uskutočniť po účinnosti zmluvy s ministerstvom a po kontrole verejného obstarávania.

„Verejné obstarávanie prebehlo zhruba pred rokom. Po jeho kontrole riadiacim orgánom potrebujeme intenzívne pracovať spolu s víťaznými spoločnosťami tak, aby sa dielo zrealizovalo vo všetkých jeho oblastiach do konca roka. Čiže tak, aby sme to stihli a neprišli o pridelený grant. Myslím si, že tých viac ako 700-tisíc eur stojí za to, aby sme sa do tohto projektu pustili. Samozrejme je potrebné, aby sa jednotlivý dodávatelia zaviazali, že aktivity danej oblasti dodajú do konca roka,“ uviedol na rokovaní mestského zastupiteľstva primátor Ilavy Viktor Wiedermann.

 

Ako sa zmení zberný dvor v Ilave?

 

Zberný dvor spadá do objektov odpadového hospodárstva a nemá výrobný charakter. Slúži na zber a uskladnenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu od obyvateľov obce. Účelom projektu modernizácie je pomocou stavebných objektov doplniť a upraviť areál zberného dvora tak, aby sa zlepšila jeho doterajšia funkčnosť a prostrediu sa dodal estetickejší vzhľad. ,,Cieľom je zefektívniť nakladanie s odpadom v meste Ilava, aby bolo čo najviac ekologické. Aby sme toto dosiahli, bude potrebné vytvorenie nových skladovacích a manipulačných priestorov v rámci spevnených plôch,“ uviedol zástupca primátora Anton Bajzík. Ako ďalej dodal, doterajšie riešenie väčšiny skladovacích priestorov bolo iba provizórne, poprípade žiadne a materiál sa ukladal iba voľne na terén a do kontajnerov. ,,Navrhnuté preto boli štyri nové oceľové prístrešky, osvetlenie a stavebné úpravy na spevnených plochách. Taktiež sa odstránia nevyhovujúce časti oplotenia, ktoré sa nahradia novým a existujúce oplotenie sa opraví. Stavebné úpravy čakajú aj pôvodnú garáž,“ doplnil viceprimátor.

 

K modernizácii patrí aj nákup nových vozidiel a zariadení

 

Popri stavebných úpravách, ktoré zmenia vzhľad i funkčnosť ilavského zberného dvora, k modernizácii neodmysliteľne patrí aj rozšírenie vozového parku o nové moderné vozidlá a technológie. V prvom prípade pôjde o nákup komunálneho vozidla s príslušenstvom. Ide o nákladné vozidlo s hákovým nosičom kontajnerov a k nemu dva kontajnery na zber drobného stavebného odpadu a tri kontajnery na zber biologicky rozložiteľného odpadu. Pribudnúť by mal aj teleskopický manipulátor so zdvihom do 2,6 tony, ktorý je ideálny pre aplikácie požadujúce silu, výkon a menšie prevedenie stroja. Do tretice by sa mala zakúpiť aj nová plošná váha na prijatý odpad. Jej súčasťou bude aj ručná čítačka odpadových kariet, vrátane kariet do každej domácnosti na evidenciu prijatého odpadu a software na záznam hmotnosti odpadu z plošinovej váhy a už existujúcej váhy a jeho evidenciu.

Auto s kontajneromAuto s kontajnerom 

 

Teleskopický nakladačTeleskopický nakladač

-verk-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum vloženia: 6. 2. 2023 14:26
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 2. 2023 14:35
Autor: Veronika Klobučníková

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Hrad

SPOLKY A ORGANIZÁCIE