Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Bartolomejský jarmok 2023

Bartolomejský jarmok sa uskutoční

v dňoch 25.8. - 26.8.2023

 

Kontaktná osoba pre predajcov: Jarmila Dušičková

E-mail: jarmila.dusickova@ilava.sk

Tel.č.: 042/44 555 33, mobil: 0948 863 021

 


 

Oznámenie pre predajcov

 

Predaj trhových miest záujemcom bude na základe osobného zakúpenia miesta  v dňoch na to určených, a to:

  • 15.6.2023 (štvrtok) od 8,00h – 14.00h na MsÚ Ilava, Mierové námestie 16/31.
  • 22.6.2023 (štvrtok) od 8,00h – 14.00h na MsÚ Ilava, Mierové námestie 16/31.
  • 29.6.2023 (štvrtok) od 8,00h – 14.00h na MsÚ Ilava, Mierové námestie 16/31.

 

V mesiaci august, každý štvrtok od 8,00h – 11. 00h na MsÚ Ilava, Mierové námestie 16/31.

 

Trhové miesta budú prideľované na základe spokojnosti kupujúcich a kladných skúseností z predchádzajúcich akcií. A taktiež podľa kapacity miest a odberu el. energie.

 


 

Oznámenie pre predajcov s rýchlym občerstvením

 

Ďalších predajcov s rýchlym občerstvením už neprijímame, nakoľko máme naplnené kapacity.

 

Z dôvodu obmedzenej kapacity miest na jarmoku a snahe ponúknuť kupujúcim čo najširší sortiment, si usporiadateľ vyhradzuje právo na výber a prideľovanie trhových miest pre rýchle občerstvenie.

 

Elektrické káble nesmú byť poškodené, neodborne pospájané a polepené páskou.

Každý spotrebič musí mať platnú revíznu správu.

 

 


 

Doklady potrebné k zakúpeniu miesta:

 

1. Živnostenské oprávnenie - živnostenský list, výpis z obchodného registra

2. Doklad o vlastníctve alebo prenájme poľnohospodárskej pôdy alebo lesa, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť.

3. Fotokópia strany – ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej  pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice, prípadne čitateľnú fotokópiu pokladničného dokladu.

4. Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, potvrdenie o registrácii na RVPS.(stánky s občerstvením, s potravinami - cukrovinky, včelie produkty, koreniny,...)

5Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny,

  • čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky predávané v primeranom množstve,
  • čestné vyhlásenie o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou podľa autorského zákona.

 

Kupujúci, ktorí nie sú povinní používať pokladnicu:

  • doložiť čestné vyhlásené s uvedením príslušného ustanovenia zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, v ktorom uvedie, že nie je povinný na evidenciu tržieb používať pokladnicu (podpis nemôže byť fotokópia, preto čestné vyhlásenie nie je možné doručiť ako mailovú prílohu).

 

Ak predávajúci nepredloží takéto doklady, mesto povolenie na zriadenie trhového miesta na predaj nevydá.

 


 

 

Mesto Ilava ako organizátor si vyhradzuje právo akciu zrušiť v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie.

Podujatie sa bude riadiť vyhláškou ÚVZ SR platnou v čase jeho konania.

 

Mesto má výhradné právo výberu, určenia a rozmiestnenia stánkov.

 

Upozorňujeme predajcov, že trhové miesta sú bez nároku na parkovanie vozidla za predajným stánkom. Vstup vozidlom na jarmočisko je povolený iba v čase od 5,00 -  8:00 hod a to na vyloženie tovaru. Parkovanie vozidiel je umožňené na záchytnom parkovisku pri železničnej stanici, prípadne na voľných parkovacích miestach v priľahlých uliciach centra mesta.

 


Mapka sekcií: 

Mapka sekcií

Prílohy: 

Prihláška na Bartolomejský jarmok 

Čestné prehlásenie 

Mapka sekcií 

 

Rýchle odkazy

Veľkonočné trhy 2024Bartolomejský jarmok 2024

parkovanie

projekty

mirri

 

Smútočné oznamyVideozáznamyOtázky a odpovedeGeografický systémIlavský mesačník

Aktuálne vydanieIM 01/2024
Fotogaléria
Fotogaléria

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia SOM

Verejný internet v meste

Verejný Wifi internet

Zlatý erb 2020

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:8
DNES:1089
TÝŽDEŇ:1089
CELKOM:1933592

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Horný a dolný hrad v minulosti oddeľovala priekopa

SPOLKY A ORGANIZÁCIE