Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Mesto Ilava
Mierové námestie 16/31
019 01 Ilava
Zastúpené: Ing. Viktorom Wiedermannom, primátorom mesta
IČO: 00317331
DIČ: 2020610911

Zákazky s nízkymi hodnotami

Výzva na predkladanie cenových ponúk: Oprava a údržba nákladných motorových vozidiel v majetku Mesta

Výzva na predkladanie ponúk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 276,75 kB
Stiahnuté: 55×
Vložené: 19. 10. 2023

Výzva na predkladanie cenových ponúk: Zabezpečenie služby-prevádzka SMS parkovného na území mesta Ilava v centrálnej mestskej zóne

Výzva na predkladanie CP sluzba SMS parkovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 298,5 kB
Stiahnuté: 59×
Vložené: 19. 10. 2023

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Dodávka a montáž kontajnerových stojísk S1 a S2 ulica Medňanská, Ilava

Výzva so zverejnením.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 46,39 kB
Stiahnuté: 61×
Vložené: 18. 8. 2023

Výzva na predloženie cenových ponúk - Stavebný dozor počas celej doby realizácie diela: Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-správnej budovy Ilava

oznamenie-22764_-_wns.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 46,87 kB
Stiahnuté: 72×
Vložené: 11. 7. 2023

Výzva na prekladanie cenových ponúk - Obnova športovísk, sídlisko Medňanská, Ilava

Vyzva na predkladanie CP so zverejnenim.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 45,94 kB
Stiahnuté: 86×
Vložené: 29. 3. 2023

Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice v Ilave

Výzva na CP - PD Rekonstrukcia Požiarna zbrojnica IL.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,6 kB
Stiahnuté: 103×
Vložené: 20. 1. 2023

Výzva na predkladanie cenovej ponuky - Vypracovanie urbanistickej štúdie mesta Ilava pre lokality: Horné Chrásky č. 7 a Dolné Chrásky č. 8

Výzva na predkladanie CP - Vypacovanie urbanis.študie na Dolne , Horné Chrásky mesta Ilava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,17 kB
Stiahnuté: 94×
Vložené: 14. 12. 2022

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Oprava časti strechy budovy bývalej Obchodnej akadémie v Ilave

Výzva Oprava časti strechy budovy bývalej Obchodnej akadémie v Ilave.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,29 kB
Stiahnuté: 109×
Vložené: 6. 10. 2022

Výzva na predkladanie cenových ponúk: Externé riadenie projektu - Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno - správnej budovy, Ilava

Výzva - Externé riadenie projektu – Zníženie energetickej náročnosti KD.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,31 kB
Stiahnuté: 115×
Vložené: 18. 8. 2022

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Nákup a montáž interiérového vybavenia pre prístavbu MŠ Ilava - Klobušice, Okružná 53

Výzva na predkladanie CP - Interier. vybavenie prístavby Materská škola Klo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,71 kB
Stiahnuté: 137×
Vložené: 15. 7. 2022

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Nákup štvorkolky pre DHZ Iliavka

Výzva - Nákup štvorkolky pre DHZ Iliavka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,48 kB
Stiahnuté: 146×
Vložené: 29. 6. 2022

Výzva na predkladanie cenových ponúk na zákazku: Oplotenie Materská škola Medňanská Ilava

Výzva - Oplotenie Materska škola Medňanska Ilava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,58 kB
Stiahnuté: 113×
Vložené: 28. 6. 2022

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Kuchyňa - Materská škola Ilava - Klobušice

Výzva na predkladanie CP - Kuchyňa - Materská škola Ilava - Klobušice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,48 kB
Stiahnuté: 124×
Vložené: 31. 5. 2022

Výzva na predkladanie ponúk na Multifunkčné ihrisko ul. Štúrova, Ilava

Výzva Multifunkčné ihrisko ul. Štúrova, Ilava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,18 kB
Stiahnuté: 145×
Vložené: 4. 5. 2022

Výzva na predloženie cenových ponúk - Realizácia muzeálnej expozície Mestského múzea Ilava - Exponáty, montážne a grafické práce

Výzva - Realizácia muzeálnej expozície Mestského múzea - Exponáty, montážne a graf. práce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,71 kB
Stiahnuté: 133×
Vložené: 4. 4. 2022

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Oprava fasády Mestského múzea Mesta Ilava a pravého boku stavby

Výzva na predloženie CP - Oprava fasády Mestského múzea Mesta Ilava a pravého boku stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,48 kB
Stiahnuté: 150×
Vložené: 14. 2. 2022

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Obnova športovísk, sídlisko Medňanská Ilava - zrušená

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Obnova športovisk, sídlisko Medňanská Ilava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,26 kB
Stiahnuté: 226×
Vložené: 10. 2. 2022

Výzva na určenie PHZ - Modernizácia zberného dvoru v Ilave - teleskopický manipulátor s príslušenstvom

Výzva na určenie PHZ - Modernizácia zberného dvoru v Ilave - teleskopický manipulátor s príslušenstvom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,66 kB
Stiahnuté: 141×
Vložené: 11. 1. 2022

Výzva na predkladanie cenových ponúk-Parkovacie automaty ako služba v centrálnej mestskej zóne Ilava

Výzva na predkladanie cenových ponúk-Parkovacie automaty ako služba v centrálnej mestskej zóne Ilava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,31 kB
Stiahnuté: 158×
Vložené: 1. 10. 2021

Výzva na predkladanie cenových ponúk-Parkovacie automaty ako služba v centrálnej mestskej zóne Ilava - zrušená

Výzva na predkladanie cenových ponúk-Parkovacie automaty ako služba v centrálnej mestskej zóne Ilava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,02 kB
Stiahnuté: 144×
Vložené: 30. 9. 2021

Výzva - Systém na manažment parkovania na území mesta Ilava v centrálnej mestskej zóne

Výzva - Systém na manažment parkovania na území mesta Ilava v centrálnej mestskej zóne.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,11 kB
Stiahnuté: 144×
Vložené: 24. 9. 2021

Výzva Mestská parkovacia zóna mesta Ilava - zmena č.1 - trvalé dopravné značenie

Výzva Mestská parkovacia zóna mesta Ilava - zmena č.1 - trvalé dopravné značenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,35 kB
Stiahnuté: 153×
Vložené: 26. 8. 2021

Výzva Mestská parkovacia zóna mesta Ilava - zmena č.1 - trvalé dopravné značenie - zrušená

Výzva Mestská parkovacia zóna mesta Ilava - zmena č.1 - trvalé dopravné značenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,8 kB
Stiahnuté: 145×
Vložené: 26. 8. 2021

Výzva - Rekonštrukcia krytu vozoviek miestnych komunikácií - ul. Hollého, Ilava a ul. Rázusova, Nešporu Klobušice

Výzva - Rekonštrukcia krytu vozoviek miestnych komunikácií.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,55 kB
Stiahnuté: 196×
Vložené: 2. 8. 2021

Rekonštrukcia chodníka popri ceste II/ 574 ul. Pivovarská Ilava (od polyfunkčného domu č. s. 1963 po rod. dom č. s. 427)

Výzva - Rekonštrukcia chodníka popri ceste II 574 ul. Pivovarská Ilava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,61 kB
Stiahnuté: 146×
Vložené: 6. 7. 2021

Rekonštrukcia elektroinštalácií Základná škola ul. Medňanská, Ilava

Výzva-Rekonštrukcia elektroinštalácií Základná škola ul. Medňanská, Ilava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,79 kB
Stiahnuté: 234×
Vložené: 28. 6. 2021

Materiál na Malú kompostáreň v Ilave

Výzva - Materiál na malú kompostáreň v Ilave.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,52 kB
Stiahnuté: 154×
Vložené: 22. 6. 2021

Stavebné úpravy Kultúrno - informačné centrum v Ilave

Výzva - Stavebné úpravy Kultúrno - informačné centrum v Ilave.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,85 kB
Stiahnuté: 155×
Vložené: 21. 6. 2021

Rekonštrukcia sociálnych zariadení Materská škola Ilava, Medňanská 512

Výzva Rekonštrukcia sociálnych zariadení Materská škola Ilava, Medňanská 512.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,17 kB
Stiahnuté: 184×
Vložené: 8. 6. 2021

Rekonštrukcia sociálnych zariadení Materská škola Ilava, Medňanská 512 - zrušené

Výzva Rekonštrukcia sociálnych zariadení Materská škola Ilava, Medňanská 512.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,88 kB
Stiahnuté: 147×
Vložené: 8. 6. 2021

Rekonštrukcia chodníka a oporných stien od MsÚ po ulicu Hurbanova

Vyzva-Rekonštrukcia chodníka a oporných stien od MsÚ po ulicu Hurbanova.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,49 kB
Stiahnuté: 147×
Vložené: 13. 5. 2021

Rekonštrukcia chodníka a oporných stien od MsÚ po ulicu Hurbanova - zrušené

Vyzva-Rekonštrukcia chodníka a oporných stien od MsÚ po ulicu Hurbanova.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,98 kB
Stiahnuté: 174×
Vložené: 11. 5. 2021

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie pre projekt: Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-správnej budovy Ilava

Výzva PD pre stavebné povolenie pre projekt Zníženie energetickej náročnosti Kultúrno-správnej budovy Ilava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,4 kB
Stiahnuté: 167×
Vložené: 10. 5. 2021

Rekonštrukcia ul. Kpt. Nálepku a ul. Mládežnícká

Výzva Rekonštrukcia ul. Kpt. Nálepku a ul. Mládežnícká.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,66 kB
Stiahnuté: 149×
Vložené: 7. 5. 2021

Rekonštrukcia ul. Kpt. Nálepku a ul. Mládežnícka - zrušené

Výzva-Rekonštrukcia ul. Kpt. Nálepku a ul. Mládežnícka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,99 kB
Stiahnuté: 135×
Vložené: 6. 5. 2021

Rekonštrukcia priestorov pre Mestskú políciu Ilava - zrušené

Vyzva_Rekonštrukciu priestorov pre Mestskú políciu Ilava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,69 kB
Stiahnuté: 179×
Vložené: 3. 5. 2021

Obnova športovísk v Ilave - Medňanská ulica

Výzva - Obnova športovísk v Ilave - Medňanská ulica.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,44 kB
Stiahnuté: 187×
Vložené: 12. 3. 2021

Nákup profesionálnej kosačky pre Mesto Ilava

Výzva - Nákup profesionálnej kosačky pre Mesto Ilava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 78,79 kB
Stiahnuté: 183×
Vložené: 12. 3. 2021

Nákup traktora s čelným nakladačom

Výzva - Nákup traktora s čelným nakladačom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,31 kB
Stiahnuté: 306×
Vložené: 28. 10. 2020

Nákup osobného vozidla pre Mesto Ilava

Výzva - Nákup osobného vozidla pre Mesto Ilava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,96 kB
Stiahnuté: 226×
Vložené: 23. 9. 2020

Prístrešok a spevnené plochy - cintorín Ilava

Výzva - Prístrešok a spevnené plochy - cintorín Ilava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,95 kB
Stiahnuté: 183×
Vložené: 2. 9. 2020

Aktualizácia koncepcie rozvoja v oblasti tepelnej energetiky - 2020

Výzva - Aktualizácia koncepcie rozvoja v oblasti tepelnej energetiky - 2....pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,88 kB
Stiahnuté: 273×
Vložené: 31. 8. 2020

Rekonštrukcia Mestského múzea v Ilave - odstránenie zvlhnutia muriva

Výzva - Rekonštrukcia Mestského múzea v Ilave - odstránenie zvlhnutia mu....pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,79 kB
Stiahnuté: 163×
Vložené: 28. 8. 2020

Rekonštrukcia chodníkov a komunikácií v Ilave II. etapa

Výzva - Rekonštrukcia chodníkov a komunikácií v Ilave.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 40,29 kB
Stiahnuté: 209×
Vložené: 28. 8. 2020

Výzva - Nákup traktora s príslušenstvom pre Mesto Ilava

Výzva - Nákup traktora s príslušenstvom pre Mesto Ilava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 39,63 kB
Stiahnuté: 369×
Vložené: 24. 7. 2020

Obstaranie vozidla pre MsP Ilava

Výzva - Obstaranie vozidla pre MsP Ilava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,32 kB
Stiahnuté: 215×
Vložené: 7. 7. 2020

Prístavba hasičskej zbrojnice Iliavka

Výzva - Prístavba hasičskej zbrojnice Iliavka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 38,39 kB
Stiahnuté: 275×
Vložené: 3. 7. 2020

Rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií

Vyzva_Rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,01 kB
Stiahnuté: 342×
Vložené: 4. 2. 2020

Rekonštrukcia priestorov pre Mestskú políciu Ilava

Vyzva_Rekonštrukciu priestorov pre Mestskú políciu Ilava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,9 kB
Stiahnuté: 192×
Vložené: 31. 1. 2020

Spracovanie návrhu ÚPN - Mesta Ilava , Doplnok a zmena č. 3

Vyzva_Spracovanie návrhu ÚPN - Mesta Ilava , Doplnok a zmena č. 3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,71 kB
Stiahnuté: 209×
Vložené: 1. 11. 2019

Vykonanie hlavnej ročnej kontroly detských ihrísk

Vyzva_Výkon hlavnej ročnej kontroly detských ihrísk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,36 kB
Stiahnuté: 218×
Vložené: 7. 9. 2019

Dodanie a montáž prvkov na detské ihrisko Klobušice

Vyzva_Dodanie a montáž prvkov na detské ihrisko Klobušice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,32 kB
Stiahnuté: 272×
Vložené: 6. 9. 2019

Dodanie a montáž prvkov na detské ihrisko Klobušice - zrušené

Vyzva_Dodanie a montáž prvkov na detské ihrisko Klobušice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,2 kB
Stiahnuté: 227×
Vložené: 6. 9. 2019

Obnova športovísk, sídlisko Medňanská, Ilava

Vyzva_Obnova športovísk, sídlisko Medňanská, Ilava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,52 kB
Stiahnuté: 227×
Vložené: 6. 9. 2019

Rekonštrukcia sociálnych zariadení 1.N.P v Materskej škole Medňanská 512

Výzva_Rekonštrukcia sociálnych zariadení - MŠ Ilava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37 kB
Stiahnuté: 252×
Vložené: 17. 7. 2019

Dopravné značenie - Ulica Medňanská a Ulica Kpt. Nálepku

Vyzva_Dopravné značenie - Ulica Medňanská a Ulica Kpt. Nálepku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,71 kB
Stiahnuté: 354×
Vložené: 4. 7. 2019

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Okolo roku 1920

SPOLKY A ORGANIZÁCIE