sk

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

EPM TRADE, s.r.o., Hôrky 316,010 04 Žilina

Súbor v pdf tu:


VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE
O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA


Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
ktorého zastupuje EPM TRADE, s.r.o., Hôrky 316,010 04 Žilina
(ďalej len "stavebník") dňa 3.4.2019 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
"11688 - Ilava - Za medňanskou - predÍžene NNK"
na pozemku pare. č. KN 2053/85, 2053/104, 2053/107, 2053/109 registra "C" ako líniová stavba, v
katastrálnom území Ilava. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Dátum zvesenia: 18. 5. 2019 Zodpovedá: Zdena Hozdeková

AKTUÁLNA TEPLOTA

19.9.2019 16:52

Aktuálna teplota:

16.1 °C

Vlhkosť:

43 %

Rosný bod:

3.5 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA


V obrazeGoogle playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Barokový nábytok

SPOLKY A ORGANIZÁCIE