sk

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Rodinný dom o l b. j., studňa, žumpa, vjazd na pozemok+ inžinierske siete

VEREJNA VYHLASKA - OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Marián Mikula, Ľ. S" túra 374/8,019 Ol Ilava
(ďalej len "navrhovate!'") podal dňa 21. 03. 2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

"Rodinný dom o l b. j., studňa, žumpa, vjazd na pozemok+ inžinierske siete"
na pozemku parc. č. KN 1826/2, 1827/4 registra "C" v katastrálnom území Ilava.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Stavba obsahuje:
Rodinný dom
Elektrická NN prípojka
Studňa+ vodovodná prípojka
Žumpa + kanalizačná prípojka
Vjazd na pozemok

-hozd-

Dátum zvesenia: 15. 4. 2019 Zodpovedá: Ing. Milan Púček

AKTUÁLNA TEPLOTA

18.9.2019 01:26

Aktuálna teplota:

13 °C

Vlhkosť:

58 %

Rosný bod:

4.9 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA


V obrazeGoogle playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Škola v Iliavke

SPOLKY A ORGANIZÁCIE