sk

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Vážení návštevníci!

V tejto časti môžete zasielať Vaše otázky, pripomienky alebo námety, primátorovi mesta a poslancom mestského zastupiteľstva. Otázky, týkajúce sa oddelení MsÚ budú preposielané príslušným vedúcim odborných útvarov a referátov. 
Oznamujeme, že nebude odpovedané na nezmyslené otázky a nebudú akceptované vulgarizmy. 

Pod formulárom sa nachádza história zverejnených otázok, rozkliknutím na "+" sa otvoria všetky k nej príslušné údaje.

Pozn.: osobné údaje sú na základe nastavenia GDPR po 7 dňoch automaticky začiernené. 

Otázky primátorovi

(Zadajte údaje a kliknite na Odoslať )

Stlačením tlačidla Odoslať beriete na vedomie, že pre účely vybavenia vašej otázky budeme po nevyhnutne dlhú dobu
(7 dní od zadania otázky) spracovávať vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli v tomto formulári. Po tomto termíne budú vymazané automaticky systémom

 

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplnovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku:
captcha
captcha
Autor: Jarmila Sykorova
Dátum vloženia: 31. 10. 2019

Dobrý deň,

 

Máte pravdu v tom, že na novej stránke mesta, ktorá je rozdelená na viacero častí (Výbory mestských častí, Požiadavky MsV, Zápisnice, Uznesenia, Video) sa bez hyperlinku hľadajú prepojenia nepohodlne. V budúcom riadnom zastupiteľstve bude k Zápisnici prepojenie na hyperlink doplnený.

Čo sa týka zasadnutí mestských výborov požiadam predsedov, aby si zápisnice na stránke mesta skontrolovali a chýbajúce doplnili.

 

Prajem pekný deň

AL

Poradca primatora, 13. 11. 2019
Autor: Jaroslav Konuch
Dátum vloženia: 2. 11. 2019

Dobrý deň,

Vašu požiadavku konzultujte so stavebným úradom mesta. Neviem o akú časť sídliska Skala by sa malo jednať. Treba preveriť či by nebola v rozpore s územným plánom mesta.

 

Primator, 13. 11. 2019
Autor:             
Dátum vloženia: 4. 10. 2019

Dobrý deň,

na včerajšom (15.10.) zasadnutí MsZ bolo poslancami prijaté uznesenie, ktorým bola schválená realizácia výstavby nového detského ihriska v mestskej časti Klobučice, v celkovej výške 17.656,20 € s DPH (4 detské prvky + dopadová plocha). Chcem zdôrazniť, že napriek tvrdeniu niektorých poslancov MsZ, nedošlo k porušeniu zákona o rozpočtových pravidlách a nedošlo ani k "neštandartnému" procesu verejného obstarávania. S firmou, ktorá bude detské ihrisko realizovať, bude zajtra (17.10.) podpísaná zmluva o dielo č.52/216/2019 s tým, že samotná realizácia prebehne v nasledujúcich týždňoch (cca do 14 dní od podpisu zmluvy). Verím, že toto ihrisko splní svoj účel a mamičky s deťmi ho budú môcť plnohodnotne využívať.

Prajem pekný deň

VW

Primátor, 16. 10. 2019
Autor:           
Dátum vloženia: 7. 10. 2019

Dobrý deň.

 

Dnes chlapi asfaltovali výtlky na ulici Kalinčiakova, Medňanská a Jesenského. Jama pred bytovkou 517 je každoročný problém z dôsledku predpokladanej poruchy kanalizácie. Nakoľko jama bola min rok vybetónovaná je tam zase badať pokles o cca 10 cm, čo je spôsobené odsunom materiálu podložia komunikácie v danej časti. Uvedený problém budeme riešiť v spolupráci s PVS a.s. Obdobný problém je aj jama pred ZŠ. Túto však vieme operatívne opraviť bez väčších investícií nakoľko je povrch chodníka zo zámkovej dlažby. Ulicu Hollého plánujeme doriešiť v priebehu budúceho týždňa v prípade priaznivých poveternostných podmienok.

 

S pozdravom

 

Mgr. Stanislav Rendek

16. 10. 2019
Autor:               
Dátum vloženia: 5. 10. 2019

Vážená pani občianka, uvedenej pracovníčke bolo na základe príkazu vedúceho nariadené vyčistenie chodníka od buriny. Vzhľadom na ochranu životného prostredia a ochrany povrchových a podzemných vôd vedenie mesta nie je naklonené odstraňovaniu buriny chemickými prípravkami. Postup práce, ktorý zvolila pracovníčka bol plne v jej rozhodnutí a týmto jej patrí poďakovanie, za príkladné plnenie pokynov nadriadeného, ktoré u Vás vzbudilo pohoršenie. Do budúcna je ambíciou mesta v čo najväčšej miere zabezpečiť odstraňovanie nečistôt z verejných komunikácií a chodníkov komunálnou technikou, a tým zefektívniť údržbu mesta a prácu zamestnancov TSM. V súčasnosti je však spôsob mechanického odstraňovania nečistôt povereným pracovníkom plne v jeho rozhodnutí za dodržania platných právnych predpisov.

 

Za porozumenie ďakujeme.

 

Dúfam, že odpoveď bude postačujúca.

 

S pozdravom Rendek

 

Vedúci TSM, 14. 10. 2019
Autor:      
Dátum vloženia: 6. 10. 2019

Dobrý deň,

áno, vianočné trhy tento rok budú. Momentálne pripravujeme program, ktorý bude zverejnený na našich stránkach a v novinách. S pozdravom. W

Primátor, 14. 10. 2019
Autor:        
Dátum vloženia: 9. 10. 2019

Dobrý deň p. primátor,

 

na otázku nakladania s nepoužitými hlasovacími lístkami z volieb odpovedám nasledovne. Podľa usmernenia MV SR č. SVS-OVR-2019/011843 zo dňa 12. apríla 2019, ktorým bola upravená úschova hlasovacích lístkov a iných volebných dokument z volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019, sme nepoužité hlasovacie lístky po 30. júni 2019 bez vyraďovacieho konania odovzdali Oddeleniu technických služieb na likvidáciu. Je to bežná prax po skončení volieb v Ilave. Určite nepoužitých hlasovacích lístkov bolo u nás podstatne menej ako v Dubnici nad Váhom. Presný počet Vám ani odhadom nepoviem, nakoľko som ešte vtedy bola rodičovskej dovolenke. Môj názor je, že ak by mesto malo záujem takéto nepoužité hlasovacie lístky v budúcnosti využiť, môžeme tak urobiť napr. do materskej škôlky, kde deti maľujú tiež na darované použité papiere (syn nosí obrázky namaľované na papieroch z Hanon, Daejung atď.) Počkajme na najbližšie parlamentné voľby a ja osobne Vás potom oslovím, čo urobíme s nepoužitými hlasovacími lístkami.

Prajem pekný deň

SH 

VO matriky, 14. 10. 2019
Autor:                          
Dátum vloženia: 30. 9. 2019

Včerajšie výpadky elektriny boli zaznamenané na viacerých miestach Slovenska, z dôvodu silného vetra. Častou príčinou býva prerastanie stromov do elektrického vedenia, čo pri silnejších nárazoch vetra spôsobuje výpadky prúdu. Podrobnejšie by mohli situáciu vysvetliť pracovníci elektrárne.

Admin, 1. 10. 2019
Autor:                 
Dátum vloženia: 28. 9. 2019

Dobrý deň, áno mesto plánuje zaradiť do rozpočtu na ďalší rok aj výmenu niektorých informačných tabúľ. Tie staré sú už opotrebované a nepôsobia vkusne. Máme pripravené nové fotografie mesta, ktoré by sa mohli využiť práve na tento účel. S pozdravom

Primátor, 30. 9. 2019
Autor:                          
Dátum vloženia: 13. 9. 2019

Dobrý deň,

začnem najskôr s nevhodnými obchodnými prístreškami pred nemocnicou. Súhlasím s Vami, že tieto nefunkčné prístrešky treba odstrániť. Nedávno sme mali na túto tému stretnutie s pánom riaditeľom nemocnice a zhodli sme sa na tom, že chceme túto situáciu riešiť. Pozemky, na ktorých tieto prístrešky stoja, však nie sú vo vlastníctve mesta ani nemocnice. Preto bude potrebné rozprávať s ich majiteľmi o možnostiach riešenia.

Čo sa týka realizovaných a pripravovaných projektov v meste, v najbližšom čísle Ilavského mesačníka bude podrobný článok o všetkých aktivitách, ktoré mesto urobilo a ktoré plánuje realizovať v budúcom roku. Spomeniem tu tie, ktoré budú financované s podporou eurofondov: rekonštrukcia dvoch budov DHZ Ilava a Iliavka a rekonštrukcia športového areálu na ZŠ Medňanská. Taktiež pripravujeme verejné obstarávanie na rekoštrukcie chodníkov a niektorých ciest v meste. Realizácia bude prebiehať pravdepodobne začiatkom budúceho roka. 

Primátor, 19. 9. 2019

AKTUÁLNA TEPLOTA

19.11.2019 22:31

Aktuálna teplota:

8.7 °C

Vlhkosť:

79.9 %

Rosný bod:

5.4 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA


V obrazeGoogle playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Etiketa pivovaru

SPOLKY A ORGANIZÁCIE