Informácie a úradné hodiny MsÚ

Informácie a úradné hodiny MsÚ

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK
Správca obsahu a názov sídla:

MsÚ Ilava
Foto: Ivan Varga
Autori veľkých úvodných fotografií na webstránke: Milan Mogora a Ivan Varga

Mesto Ilava
Mierové námestie 16/31
019 01 ILAVA

tel: +421 (0)42 44 555 18
e-mail: sekretariat@ilava.sk

QR kód adresa     QR Ilava url

       QR Adresa                         QR url

IČO: 00317331
DIČ: 2020610911
web: www.ilava.sk

Primátor:

Ing. Viktor Wiedermann

mail: primator@ilava.sk

Mestský úrad:
Prednosta:
Bc. Peter Regina
mail: prednosta@ilava.sk

Poradca primátora:
Anna Lukáčová
e-mail: poradca@ilava.sk    sekretariat@ilava.sk   ilava@ilava.sk   anna.lukacova@ilava.sk

Tel: +421 (0) 42 44 555 18 
 
Podatelňa MsÚ
Helena Bezecná
e-mail: podatelna@ilava.sk    helena.bezecna@ilava.sk   

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok SR. 

Mestský úrad Ilava bol zriadený  Uznesením MsZ v Ilave 24.1.1991
 

Mesto je zriaďovateľom  nasledovných rozpočtových organizácií:
ZŠ    - Základná škola Ilava, ul. Medňanská
ZUŠ - Základná umelecká škola Ilava
CVČ - Centrum voľného času, Ilava

MŠ   - Materská škola Ilava a
MŠ   - Materská škola Klobušice sú bez právnej subjektivity ako súčasť rozpočtu mesta 

Úradné hodiny pre Dane a Poplatky:
Mierové námestie 16/31
(v budove MsÚ)

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
7. 00

7. 00
7. 00
7. 00
15.00

16.30
15.00
13.30

Nestránkový deň

 

Obedňajšia prestávka je od 11:30 do 12:00  
   

Úradné hodiny pre Matriku a Evidenciu obyvateľov:
Mierové námestie 81/18
(v budove okresného úradu Ilava)

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
7. 00

7. 00
7. 00
7. 00
15.00

16.30
15.00
13.30

Nestránkový deň

Obedňajšia prestávka je od 11:30 do 12:00

 

 

Úradné hodiny pre Odelenia Kultúry (administratíva):
ul. Farská  84/5, 019 01 Ilava
(v budove Domu kultúry)

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
7. 00
7. 00
7. 00
7. 00
7. 00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
 

Obedňajšia prestávka je od 11:30 do 12:00

 

 

Úradné hodiny pre Odelenia Kultúry (knižnica):
ul. Farská  84/5, 019 01 Ilava
(v budove Domu kultúry)

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
                               8. 30

                               8. 30
                               8. 30
                               8. 30
          16.30
          administratívny deň
          17.30
          16.30
          16.30
 

V letných mesiacoch Júl - August: 8:30 - 15:00
Obedňajšia prestávka je od 12:00 do 12:30

 

 

Úradné hodiny pre Oddelenie technických služieb:
ul. Hurbanova 132/26, 019 01 Ilava

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
                           6. 00
                           6. 00
                           6. 00
                           6. 00
                          
6. 00
 14.00                    
 14.00
 14.00
 14.00
 14:00
 


   Úradné hodiny - Zberný dvor

 
 
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK