Ilava - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Aj v Ilave už zakúpite hlinené dukáty. Darujte ich ľuďom v núdzi namiesto peňazí

Aj v Ilave už zakúpite hlinené dukáty. Darujte ich ľuďom v núdzi namiesto peňazí

V Ilave si ho môžete zakúpiť v dvoch automatoch, ktoré sú umiestnené na budove pošty a na múre pri vstupe do sociálneho podniku Bistro kámo. Okrem toho ho dostanete aj v sakristii farského kostola, v stredisku farskej charity, ako aj v Infocentre Ilava na Ružovej ulici.

Diecézna charita Žilina rozširuje paletu svojich služieb o zaujímavú formu pomoci ľuďom žijúcim v chudobe. Prináša pre Žilinskú diecézu nový projekt s názvom Hlinený dukát. Pomoc je úžasná v tom, že nemôže byť zneužitá na alkohol či iné závislosti. Dukát si chudobný človek môže vymeniť okrem jedla, potravinového balíka či polievky, aj za služby ako napríklad pranie, nocľah či možnosť osobnej hygieny.

 

Projekt začal fungovať naraz v troch mestách diecézy - v Žiline, Čadci a Martine. V stredu 30. novembra prišiel aj do Ilavy. Pomôže ľuďom v núdzi prostredníctvom Farskej charity Ilava. Dobrovoľníci budú ponúkať charitné balíky výmenou za dukát, tiež terénnu formu pomoci ľuďom na ulici v pravidelných intervaloch. V spolupráci so sociálnym podnikom Bistro Kámo sa prostredníctvom dukátu prinesie ľuďom v chudobe teplé jedlo, ako je polievka, zemiakové placky či pizza trojuholník.

Na otváracom stretnutí tohto projektu v Ilave sa zúčastnili za Diecéznu charitu Žilina jej riaditeľ Peter Birčák a projektoví manažéri Zdenka Lukáčiková a Juraj Jakubík. Ilavskú farnosť na stretnutí reprezentoval dekan Patrik Sojčák a prítomní boli aj členovia farských charít Ilava a Ladce Stanislav Rendek, Martina Gajdošová a Janette Šedová. Za mesto Ilava sa spustenia projektu Hlinený dukát v Ilave zúčastnil primátor Viktor Wiedermann a hovorkyňa mesta, ktorá má zároveň na starosti Infocentrum Ilava a mestské múzeum Veronika Klobučníková. Pozvanie prijali aj vedúca pošty Dagmar Faturová so svojou manažérkou.

„Ľudia, ktorých vidíme žobrať na ulici, potrebujú jedlo, možnosť osobnej hygieny, nocľah a teplo. Projektom Hlinený dukát im chceme priniesť účinnú pomoc a zároveň umožniť verejnosti, aby na tejto pomoci participovala“, predstavil zúčastneným hosťom ideu a vízie charitného projektu Peter Birčák.

Princíp fungovania celého projektu je veľmi jednoduchý. Vďaka viacerým automatom a predajným miestam si hlinený dukát v hodnote 1 euro môže zakúpiť naozaj každý. Následne ho daruje človeku v núdzi, ktorý si ho vymení za jedlo (Bistro Kámo Ilava) alebo potravinový balíček (Farská charita). Ak neviete, komu dukát darovať, je možne odovzdať ho členom farskej charity alebo sociálnym pracovníkom, ktorí majú zmapované rodiny a jednotlivcov, pre ktorých bude určite užitočný a prospešný.

,,Ulica je svet s vlastnými pravidlami. Ten, pre koho sa stal domovom, blúdi medzi stenami svojich problémov a nevie nájsť východisko. Zabojovať o zmenu vlastnými silami v týchto podmienkach je takmer nemožné. Peniaze problém človeka na ulici neriešia. Vďaka nim aj naďalej môže živiť svoje závislosti. Hlinený dukát pomáha na ceste z ulice. Sprostredkúva človeku v kríze kontakt so sociálnym pracovníkom charity, ktorý mu môže poskytnúť špecializované sociálne poradenstvo a sprevádzať jeho kroky po ceste k účinnému vyriešeniu svojej ťažkej situácie,“ uvádzajú hlavnú myšlienku projektu Hlinený dukát jeho tvorcovia.

,,Veľmi sa teším, že aj Ilava patrí k pilotným mestám tohto projektu. S Diecéznou charitou Žilina sme úzko spolupracovali pri pomoci utečencom z Ukrajiny. Žijeme v dobe, kedy sa veľa ľudí a rodín prepadá pod hranicu chudoby a je potrebné hľadať spôsoby, ako im pomáhať v tých najhorších životných situáciách. Verím, že sa táto ušľachtilá myšlienka rozšíri aj do ďalších miest a hlavne, že pomôže tým, ktorí to potrebujú,“ uviedol na margo projektu primátor mesta Viktor Wiedermann.

V Ilave si ho môžete zakúpiť v dvoch automatoch, ktoré sú umiestnené na budove pošty a na múre pri vstupe do sociálneho podniku Bistro kámo. Okrem toho ho dostanete aj v sakristii farského kostola, v stredisku farskej charity, ako aj v Infocentre Ilava na Ružovej ulici.

Určite už mnohých z nás na ulici oslovil človek v núdzi a prosil o peniaze. S touto prosbou prichádza aj otázka, či by ich použil na dobrú vec. Vašu dilemu teraz už môže vyriešiť práve hlinený dukát, darujte ho namiesto peňazí a vysvetlite obdarovanému, ako ho môže použiť a kde ním môže zaplatiť za teplé jedlo.

Na vianočné obdobie si tvorcovia projektu pripravili prekvapenie. Ak sa vám pošťastí, z automatu vám okrem klasických dukátov môže vypadnúť aj špeciálny vianočný dukát, vďaka ktorému dostane darček aj ten, ktorý sa rozhodol urobiť dobrý skutok.

 

-verk-

Dátum vloženia: 1. 12. 2022 10:46
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 12. 2022 11:03
Autor: Veronika Klobučníková