Ilava - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Ilavčanka Hanka Holbusová zažiarila v súťaži mladých žurnalistov

Cintia Izabela Mrvová vľavo, Hanka Holbusová vpravo

So spolužiačkou Cintiou Izabelou Mrvovou z dubnického gymnázia získali vo svojej vekovej kategórii (11-14 rokov) 1. miesto za reportáž o netopieroch

Mladí reportéri pre životné prostredie (Young Reporters for the Environment) je medzinárodný vzdelávací program Nadácie pre environmentálne vzdelávanie so sídlom v Kodani.

Je určený mladým ľuďom vo veku 11-25 rokov. V súčasnosti je do programu YRE zapojených viac ako 275 000 študentov v 42 krajinách sveta.

V oblasti mladej environmentálnej žurnalistiky sme dlhodobo úspešní, tento rok Slováci získali dokonca dve 1. miesta, dve 2. miesta a jedno 3. miesto. Porota ocenila najmä dôslednosť slovenských mladých reportérov ako v obsahovej, tak aj vo formálnej stránke príspevkov. Tiež vyzdvihli za pozitívum lokálne témy.

Hanka Holbusová so spolužiačkou Cintiou Izabelou Mrvovou z dubnického gymnázia získali vo svojej vekovej kategórii (11-14 rokov) 1. miesto za reportáž o netopieroch.  

Gratulujeme oceneným dievčatám, ich pedagógom a rodičom k svetovému úspechu.

Prečítajte si zaujímavý, inšpiratívny článok, za ktorý dievčatá získali ocenenie YRE:

Netopiere nestratili svoje útočisko

Obyvatelia bytového domu v Horných Ladcoch zistili, že majú kopu nových susedov. Kolónia netopierov a iných chránených živočíchov sa usídlila v podkroví trojposchodovej bytovky. Z klasickej obnovy bytového domu sa stal ekoprojekt pod dohľadom zoológov a ministerstva životného prostredia.

Svoj domov si už pred viac ako rokom našli netopiere veľké. Ich domovom sa stala podkrovná časť bytového domu v Horných Ladcoch. Podľa vyhlásenia Danky Palkechovej, enviromentalistky vykonávajúcej manažment chránených živočíchov na stavbách, ide o naozajstný lietajúci poklad v každom zmysle slova: ,, Netopier veľký (Myotis myotis), ktorý bol počas obhliadky zaznamenaný, patrí v zmysle vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov k druhom európskeho významu a spoločenská hodnota tohto druhu je stanovená na 460 € za jedinca, čo pri 325 kusovej kolónii predstavuje 149 500 €.“

Netopiere sú podľa nej dôležité i preto, že sa živia hmyzom a inými bezstavovcami aktívnymi počas noci, plnia nezastupiteľnú funkciu, ktorú nemajú iné denné živočíchy. Pre človeka však majú netopiere ešte iný praktický význam. Rodia iba raz v roku, majú nízky počet mláďat a dožívajú sa vysokého veku.

Takéto živočíchy nedokážu rýchlo regenerovať svoje populácie po zásahu negatívnych vplyvov z prostredia, kde žijú (napr. chemické znečistenie, narušenie potravinového reťazca, strata úkrytov, fyzická likvidácia), a preto ich prítomnosť či neprítomnosť v prostredí, alebo zmeny počtu jedincov indikujú jeho celkovú kvalitu - preto sa označujú ako bio indikátory.

Svoje útočisko si tam taktiež pokúšali vybudovať belorítka domová a vrabec domový, o ktorých sa zaujímajú ornitológovia.

Veľkosť kolónie netopierov obyvatelia zaregistrovali až v čase, kedy mali plánovanú obnovu bytového domu. O tom, ako túto situáciu obyvatelia zvládli, nám poskytla niekoľko informácií predsedníčka spoločenstva vlastníkov bytov Ivana Mrvová: „Nebolo to priveľké prekvapenie. Vedeli sme, že na povale sú netopiere. Len sme nevedeli, aké sú vzácne, koľko ich je a ako ich výskyt ovplyvní rekonštrukciu bytovky. Pri podávaní žiadosti o stavebné povolenie rekonštrukcie bytovky je povinnou prílohou vyjadrenie ornitológov a zoológov k rekonštrukcii. Posudok nás naozaj prekvapil.“  

V posudku sa píše, že v podkroví sa  ukrýva najväčšia materská kolónia netopiera veľkého v umelom prostredí na Slovensku. Je to naozaj veľká vzácnosť a o netopierov sa začala zaujímať vedecká obec, ministerstvo životného prostredia a tiež verejnosť. To je na jednej strane síce pekné, no na druhej strane podmienkou bolo, že rekonštrukcia bude možná iba v prípade zabezpečenia opätovného úkrytu netopierov. Rekonštrukčná firma vybudovala úkryt v podkroví, ktorý je postavený z bio materiálov, s použitím bio náterov a tiež sú využité pôvodné závesné brvná a zabezpečený bezpečný vlet a výlet netopierov. Celá rekonštrukcia bola vykonaná počas obdobia, keď boli netopiere v zimovisku.

Každý krok sa musel konzultovať so zoológmi. Nemilým prekvapením však bolo, že sa výrazne navýšil rozpočet (približne o 20 tisíc €) a skrátil čas na rekonštrukciu. Obyvateľov bytového domu to však neodradilo. Vedeli o dotáciách a výzvach, ktoré boli síce v čase covidu pozastavené, ale v blízkej budúcnosti budú uskutočnené. Mohli by uhradiť všetky výdavky spojené s výstavbou hniezdiska.

Obyvateľov bytovky čakajú povinnosti i v budúcnosti. Ako nám povedala pani Mrvová: ,,Ide o významnú kolóniu netopierov, bude pravidelne sledovaná zoológmi, počítaná a monitorovaná, čiže si nemôžeme dovoliť žiadne prešľapy. Ale keďže hniezdisko je dobre zabezpečené, nepredpokladám, že by s tým bol problém. Netopiere na chodbe necítiť, nepočuť a vlastne nikoho nijak neobmedzujú. Nech si u nás spokojne žijú.“

V prípade podobnej situácie, v ktorej sa ocitli obyvatelia Horných Ladiec, treba kontaktovať oddelenie životného prostredia obecného úradu.

Príklad hornoladčianskeho bytového domu je dobrým príkladom ako podporiť súžitie živočíchov a ľudí.

Cintia Izabela Mrvová, Hana Holbusová, tercia, Gymnázium Dubnica nad Váhom

-ot-

Odkazy na weby:

http://mladireporteri.sk/vysledky-medzinarodnej-sutaze-yre-mladi-reporteri-zo-slovenska-obhajili-svetove-prvenstvo

http://www.mladireporteri.sk/clanok/netopiere-nestratili-svoje-utocisko

 

Dátum vloženia: 26. 10. 2022 10:37
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 10. 2022 14:22
Autor: oľga Tomášová