Ilava - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Informácia k špeciálnemu spôsobu hlasovania voličov v izolácii alebo v karanténe z dôvodu COVID-19

Informácia k špeciálnemu spôsobu hlasovania  voličov v izolácii alebo karanténe z dôvodu COVID-19 pre spojené voľby 2022 1

Voliči v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19 budú môcť hlasovať doma do špeciálnej volebnej schránky prostredníctvom špeciálnej volebnej komisie.

V spojených voľbách 2022 sa bude uplatňovať postup podľa zákona č. 185/2022 Z.z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase.

 

Voliči v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19 budú môcť hlasovať doma do špeciálnej volebnej schránky prostredníctvom špeciálnej volebnej komisie.

 

Oprávnený volič podľa zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania je

  • osoba, ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19
  • osoba, ktorá v deň konania volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

 

Upozorňujeme, že hlasovanie do špeciálnej volebnej schránky je iba vo vzťahu k ochoreniu COVID-19.

 

 

Ako sa hlasuje do špeciálnej schránky (COVID-19)

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi mestskej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby. Urobiť tak môže telefonicky v úradných hodinách

najneskôr do piatku 28.10.2022 do 12.00 h.

 

Na tento účel mesto Ilava zverejňuje kontakt na zapisovateľa mestskej volebnej komisie:

 

Mgr. Jana Pučeková – zapisovateľka mestskej volebnej komisie

telefónne číslo:                 042 44 555 32, 0948 093 491

emailová adresa:              jana.pucekova@ilava.sk

pracovisko:                           Mestský úrad Ilava

                                               Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava

 

Úradné hodiny: Pondelok      7:00 –  15:00 hod.

Utorok           nestránkový deň

Streda            7:00 –  16:00 hod.

Štvrtok           7:00 –  15:00 hod.

Piatok             7:00 –  13:00 hod.

Obedňajšia prestávka je od 11:00 do 12:00 hod.

 

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi mestskej volebnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu

a) meno a priezvisko,

b) rodné číslo,

c) adresa trvalého pobytu,

d) adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu

(adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča)

e) telefonický kontakt.

 

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti. V takom prípade volič uvedie osobné údaje všetkých oprávnených osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, ktoré žiadajú o špeciálny spôsob hlasovania.

 

Vo volebný deň vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie po príchode na miesto špeciálneho hlasovania (t. j. na adresu oprávneného voliča), vyzvú oprávneného voliča na hlasovanie (napr. zazvonením na domový zvonček, telefonicky na telefónne číslo voliča a pod.).

 

Ak sa oprávnený volič napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať, platí že hlasovanie odmietol. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie túto skutočnosť poznamenajú v špeciálnych zoznamoch voličov a k takémuto voličovi sa už nedostavia. Každý oprávnený volič hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné.

 

Oprávnený volič preukazuje svoju totožnosť členom špeciálnej volebnej komisie občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť, hlasovanie sa mu neumožní.

 

Volič  týmto spôsobom hlasuje v mieste svojho trvalého pobytu alebo na inej adrese, ktorú v žiadosti oznámi. Adresa tohto miesta sa však musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu voliča.

 

Špeciálny spôsob hlasovania sa nevykonáva v zdravotníckom zariadení, v ktorom sa poskytuje ústavná starostlivosť na lôžku.

 

 

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov (napr. imobilný senior), má právo požiadať o vykonanie hlasovania do PRENOSNEJ volebnej schránky štandardne podľa zákona o výkone volebného práva.

 

 

msu-jp

Dátum vloženia: 24. 10. 2022 7:48
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 10. 2022 7:54
Autor: Mgr. Jana Pučeková