Aktuality

Aktuality

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK
Vývoz odpadu

na základe sťažností občanov na poškodzovanie nádob určených na zber zmesového komunálneho odpadu, ku ktorému dochádza pri manipulácii s preťaženými nádobami

Na základe sťažností občanov na poškodzovanie nádob určených na zber zmesového komunálneho odpadu, ku ktorému dochádza pri manipulácia s preťaženými nádobami, oddelenie technických služieb žiada občanov, aby do nádob na zmesový komunálny odpad pri rodinných domoch neukladali  biologicky rozložiteľný odpad ako trávu, konáre, lístie, opadané ovocie a poškodenú zeleninu nevhodnú na konzum. Uvedený odpad  sa predovšetkým kompostuje na vlastnom pozemku, občania môžu tento odpad priviezť na zberný dvor alebo požiadať o jeho odvoz na oddelení technických služieb.

Zároveň žiadame občanov, aby do nádob na zmesový komunálny odpad neukladali drobný stavebný odpad ako sú tehly, obkladačky, odľahčené tehly, zeminu, kamene  a podobne. Drobný stavebný odpad je potrebné doviezť na zberný dvor a zaplatiť poplatok za jeho likvidáciu.

Upozorňujeme občanov, že nádoby s takýmto odpadom nebudú vyvezené, pokiaľ občan uvedený odpad z nádoby nevytriedi. 

 

Dátum vloženia: 15. 8. 2019 14:33
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 8. 2019 14:39
Autor: Ing. Milan Púček
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK