Ilava - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - V rebríčku finančného zdravia sa Ilava umiestnila na 8. mieste

INEKO

Ilava za rok 2021 dosiahla výborné finančné zdravie

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) vo svojej tlačovej správe zhodnotil finančné zdravie miest a žúp za rok 2021. Podľa výsledkov sa medziročne zhoršilo a koronakríza vrátila viaceré ukazovatele hospodárenia samosprávy viac rokov dozadu. Klesli prebytky na bežných účtoch, dlh na obyvateľa vzrástol a viac záväzkov nebolo uhradených načas. 

Priemerné skóre finančného zdravia za všetky mestá na Slovensku predstavuje hodnotu 4,35 z maximálnych 6,00, čo je o 0,07 bodu menej ako rok predtým. Mestá boli na vrchole svojho finančného zdravia počas rokov 2017 až 2020 a aktuálny pokles znamená pomyselný návrat k stavu z roku 2016.

O to viac nás teší, že naopak ILAVA sa za rok 2021 umiestnila na vrchole svojho finančného zdravia, aké doposiaľ dosiahla.

INEKO

Pred desiatimi rokmi sa naša samospráva nachádzala v rebríčku na 48. mieste. V roku 2015 na 32. mieste a v roku 2017 sme dokonca opäť klesli na 41. miesto. V rokoch 2018 a 2019 sa nám podarilo posunúť sa na priečky číslo 31 a 27. Za rok 2020 si Ilava skokom polepšila, keď sa umiestnila na 14. mieste. No a za uplynulý rok 2021 sa nám podarilo dostať sa do top desiatky miest s najlepším finančným zdravím - na 8. miesto. 

Ako sme už vyššie spomenuli, INEKO zverejnilo priemernú hodnotu finančného zdravia všetkých samospráv a VÚC v hodnote 4,35, Ilava však dosiahla úroveň finančného zdravia 5,4 (max. je 6), t.j. VÝBORNÉ FINANČNÉ ZDRAVIE.

INEKO

Hodnotenie finančného zdravia poskytuje komplexný pohľad na hospodárenie samospráv, ktoré INEKO zostavuje na základe vlastnej metodiky. Zahŕňa viaceré kľúčové parametre hospodárenia: celkový dlh, dlhovú službu, bilanciu bežného účtu a záväzky po lehote splatnosti. Celkovo 59 miest získalo hodnotenie „výborné finančné zdravie“ (skóre nad 5 bodov), pričom na vedúcej pozícii evidujeme Nové Mesto nad Váhom. Ďalších 78 miest dosiahlo „dobré finančné zdravie“ (medzi 4 a 5 bodmi). Hodnotenie medzi 3 a 4 bodmi („dostatočné“ finančné zdravie) zaznamenali mestá Bratislava, Zlaté Moravce, Levoča a Myjava. To signalizuje ich relatívne nižšiu finančnú stabilitu a potenciálne problémy v budúcnosti. 

ILAVA - aktuálny stav finančného zdravia

INEKOINEKO

Napriek koronakríze zatiaľ dokázali mestá udržať svoju percentuálnu mieru zadlženia pod kontrolou – priemerné zadlženie miest v SR počas roku 2021 síce stúplo, no iba mierne. Presnejšie, došlo k nárastu z 20,99 % na 21,56 %. Aj za rok 2021 platí, že žiadne mesto v SR neprekročilo zákonnú hranicu celkového dlhu na úrovni 60 % bežných príjmov predchádzajúceho roka a takisto ani prvé sankčné pásmo dlhovej brzdy pre samosprávy (50 %).

Mestá s relatívne vysokým dlhom sú Zlaté Moravce (48,6 %), Leopoldov (42,8 %), Myjava (42,6 %) a Veľký Krtíš (41,9 %). 

O finančnej kondícii samospráv dobre vypovedá aj bilancia bežného účtu. Tá sleduje, ako samospráva dokáže kryť svoje bežné výdavky z bežných príjmov. Platí, že čím väčší prebytok dokáže samospráva pri svojom bežnom hospodárení vytvoriť, tým väčší priestor jej vznikne na zveľaďovanie svojho majetku. Koronakríza sa prejavila na poklese prebytkov miest a vo výsledku sa jedná o najmenej dobrú hodnotu spomedzi uplynulých 7 rokov. V roku 2021 zaznamenali kladnú bilanciu bežného účtu všetky mestá okrem dvoch – Zlaté Moravce mali deficit -1,0 % a deficitne hospodáril aj bratislavský magistrát (-0,7 %). Ostatné mestá s vykrývaním bežných výdavkov zo svojich bežných príjmov problém nemajú. Najvyšší prebytok dosiahli v Novom Meste nad Váhom (+20,2 %). Priemerná bilancia bežných účtov všetkých miest dosiahla +6,33 %, čo je signifikantné medziročné zhoršenie oproti hodnote +8,40 % z roku 2020.

 

Zdroj: INEKO, spracovala -verk-

Dátum vloženia: 21. 10. 2022 11:25
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 10. 2022 13:38
Autor: Veronika Klobučníková