Smútočné oznamy

Smútočné oznamy

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

 

Jozef Bezecný /65 /

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustil občan nášho mesta pán Jozef Bezecný, naposledy bytom Iliavka.  Posledná rozlúčka sa uskutoční 18.9.2019 o 14.00 v Dome smútku v Iliavke.

Elene Mintálová(68)

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustila naša drahá Elena Mintálová naposledy bytom Ilava - Ul. Záhradnícka, vo veku 68 rokov. S našou drahou zosnulou sa rozlúčime 9.9.2019 o 15:00 hodine svätou omšou v kaplnke v Ilave, následne smútočným obradom v dome smútku a na cintoríne v Ilave.

Ladislav Hudcovský(63)

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že  nás navždy opustil náš drahý Ladislav Hudcovský naposledy bytom Ilava - J.L. Bellu vo veku 63 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v pondelok 9.9.2019 o 13.00 hodine v dome smútku v Klobušiciach.

Igor Dobrík(84)

 S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 84 rokov zomrel pán Igor Dobrík, naposledy bytom Ilava, ul. Medňanská. Občianska rozlúčka sa uskutoční 22.8.2019 o 14.00 v Dome smútku v Ilave.

Marta Novotná(89)

 S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 89 rokov zomrela pani Marta Novotná, naposledy bytom Ilava, ul. Medňanská. Posledná rozlúčka sa uskutoční 21.8.2019 o 13.00 v Dome smútku a na cintoríne v Ilave.

Eduard Skládal (61)

 S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že dňa 15. augusta 2019 nás opustil náš milovaný Eduard Skládal vo veku 61 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční 21.8.2019 o 15.00 v Dome smútku v Ilave.

Miroslav Turza(61)

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustil náš drahý priateľ, otec, starý otec a brat Miroslav Turza naposledy bytom Ilava - Ul. Kukučínová, vo veku 61 rokov. S naším drahým zosnulým sa rozlúčime 20.8.2019 o 16.30 hodine svätou omšou v kaplnke v Ilave, následne smútočným obradom o 17.00 h. v dome smútku a na cintoríne v Ilave.

Ľuboš Kučera(54)

S nesmiernou bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustil náš drahý Ľuboš Kučera. Zomrel vo veku nedožitých 54 rokov, dňa 15.8.2019. Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční dňa 20.8.2019 o 15.00 hodine a začne svätou omšou v kaplnke v Ilave, následne bude smútočný obrad pokračovať v dome smútku v Ilave.

Milan Osrman(62)

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že dňa 6. augusta 2019 odišiel náš milovaný Milan Osrman vo veku 62 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v piatok 9.8.2019 o 12.00 hodine v dome smútku v Klobušiciach.

 

Audio - Smútočné oznámenia

Pán/pani:

Ondrej Gabčo(79)

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustil náš drahý Ondrej Gabčo. Zomrel vo veku 79 rokov, dňa 4.8.2019. Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční dňa 7.8.2019 o 14.00 hodine  dome smútku v Klobušiciach.

Ondrej Urbánek(78)

S nesmiernou bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustil náš drahý Ondrej Urbánek. Zomrel vo veku 78 rokov, dňa 2.8.2019. Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční dňa 7.8.2019 o 11.00 hodine a začne svätou omšou v kaplnke v Ilave, následne bude smútočný obrad pokračovať v dome smútku v Ilave.

Anna Januščáková /83/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 83 rokov zomrela občianka  nášho mesta pani Anna Januščáková, naposledy bytom Klobušice.  Posledná rozlúčka sa uskutoční 5.8.2019 o 15.00 v Dome smútku v Klobušiciach.

Anna Juhásiková /68/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku nedožitých 68  rokov zomrela bývalá občianka  nášho mesta pani Anna Juhásiková.  Posledná rozlúčka sa uskutoční 5.8.2019 o 15.00 v Dome smútku v Jasenici.

Marek Poluch /39/

 S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 39 rokov zomrel bývalý občan nášho mesta pán Marek Poluch. Posledná rozlúčka sa uskutoční 31.7.2019 o 15.00 v Dome smútku v Ilave.

Erika Porubčanová(38)

S nesmiernou bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustila Erika Porubčanová. Zomrela vo veku 38 rokov, dňa 22.7.2019. Posledná rozlúčka so zosnulou sa uskutoční dňa 24.7.2019 o 13.00 hodine a začne svätou omšou v kaplnke v Ilave, následne bude smútočný obrad pokračovať v dome smútku v Ilave.

Ľudmila Janušková(85)

S nesmiernou bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustila Ľudmila Janušková. Zomrela vo veku 85 rokov, dňa 16.7.2019. Posledná rozlúčka so zosnulou sa uskutoční dňa 19.7.2019 o 15.00 hodine a začne svätou omšou v kaplnke v Ilave, následne bude smútočný obrad pokračovať v dome smútku v Ilave.

Pavel Franta (69)
v utorok 16.7.2019 o 15.00 v kaplnke v Ilave a následne v DS v Ilave

Jozef Žaludek (80)
v pondelok 15.7.2019 o 14.00 v kaplnke v Ilave a následne v DS v Ilave

Magdaléna Ďurišová (69)
v piatok 12.7.2019 o 17.00 v DS v Košeci

Dušan Štefanec (53)
v utorok 2.7.2019 o 16.00 v DS na cintoríne v Tuchyni 

Antonia Bagínová (82)
v pondelok 1.7.2019 o 16.00 v kaplnke v Ilave a DS v Ilave

Alena Plesníková (58)
v pondelok 24.6.2019 o 14.00 v DS v Ilave  

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK