Ilava - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Hurbanova 132/26
019 01 Ilava

Telefonický kontakt: 042 44 555 75 (76)

Pracovná doba:       6.00 hod. – 14.00 hod.
 

Vedúci oddelenia technických služieb: Mgr. Stanislav Rendek

E-mail:

Mgr. Stanislav Rendek Vedúci oddelenia OTS stanislav.rendek@ilava.sk
mob: 0905 932 342
Ing. Mária Marčeková Samostatný odborný referent OTS maria.marcekova@ilava.sk
mob: 0918 899 216
tel:     042 44 555 75
Ing. Eva Tamajková Samostatný odborný referent OTS eva.tamajkova@ilava.sk
mob: 0918 564 335
tel:     042 44 555 76

 

V prípade neprítomnosti volajte:

Vedúci oddelenia technických služieb    0905 932 342
Údržba mesta  0918 683 722
Administratíva – pohreby, hrobové miesta, nájomné zmluvy na hrobové miesta    0918 564 335  
   

Otváracie hodiny zberného dvora OTS – (kliknite)
Zberný dvor


 

 

AKTUÁLNE OZNAMY ODDELENIA TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA ILAVA