Ilava - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Hurbanova 132/26
019 01 Ilava

Pracovná doba:       6.00 hod. – 14.00 hod.
 

Ing. Mgr. Alena Vavrová, PhD. LL.M. Vedúca oddelenia technických služieb

alena.vavrova@ilava.sk
mob: 0905 932 342                     tel:     042 44 555 61

Ing. Mária Marčeková Samostatný odborný referent  – Odpadové hospodárstvo maria.marcekova@ilava.sk
mob: 0918 899 216
tel:     042 44 555 75
Ing. Eva Tamajková Samostatný odborný referent  – pohrebné a cintorínske služby eva.tamajkova@ilava.sk
mob: 0918 564 335
tel:     042 44 555 76
Mgr. Timotej Kazda Majster – opravy a údržba

majsterts@ilava.sk  mob: 0948 427 863             tel:    042 44 555 75

 

AKTUÁLNE OZNAMY ODDELENIA TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA ILAVA (kliknite)

 

OTVÁRACIE HODINY ZBERNÉHO DVORA

 

 

 

KALENDÁRE ZBERU NA ROK 2024   Kalendár zberu 2024

 

 

Štatistické údaje - Odpadové hospodárstvo 

 

 

 

 

INFORMAČNÁ KAMPAŇ

 

​​​Zavádzanie evidenčného systému odpadov - ELWIS

 

INFORMAČNÁ KAMPAŇ ZAMERANÁ NA ZVÝŠENIE TRIEDENÉHO ZBERU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH KOMUNÁLNYCH ODPADOV PODĽA § 81 ODS. 7 PÍSM. I) ZÁKONA Č. 79/2015 Z.Z.​: