Ilava - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Návrh Dodatku č. 13 k VZN č. 1/2014 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Ilava

Dátum zvesenia: 13. 12. 2022 Zodpovedá: admin admin