Ilava - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie - rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia " Pruské-kanalizácia a ČOV "

Číslo registratúrneho záznamu: OU-IL-OSZP-2022/001789-007

Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie - rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia " Pruské-kanalizácia a ČOV " 

OU-IL-OSZP-2022-001789-007.pdf (311.96 kB)

Dátum zvesenia: 6. 12. 2022 Zodpovedá: Ing. Ingrid Kováčiková