Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Späť

ozn. stavebného povolenie stavby " SO 603.4 Vnútroareálové vonkajšie osvetlenie - verejná časť"

Oznámenie stavebného povolenia stavebného objektu " SO 603.4 Vnútroareálové vonkajšie osvetlenie - verejná časť " v rozsahu: stožiare verejného osvetlenia s označením VO11 a VO31 v počte 6 ks s príslušnými rozvodmi ako súčasť hlavnej stavby " Rozšírenie logistického centra Kaufland Ilava - III. etapa - zmena "

oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou.pdf (163.3 kB)

Stavebné povolenie - SO 603.4 Vnútroareálové vonkajšie osvetlenie.pdf (349.03 kB)

Vyvesené: 12. 11. 2019

Dátum zvesenia: 28. 11. 2019

Zodpovedá: Ing. Ingrid Kováčiková

Späť

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK