Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Späť

Oznam o začatí kolaudačného konania Kaufland Ilava

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KOLAUDAČNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

Immo - Log - SK Alpha s.r.o., Trnavská cesta 41/A, 831 04  Bratislava,  IČO: 36 531 952  v zastúpení

                       Strabag Pozemné a inžinierske stavitelstvo,s.r.o., Bratislava,  IČO: 31 355 161

(ďalej len "navrhovateľ") dňa 13.11.2019 podal návrh na kolaudáciu objektov :

SO 104.1 Automatický sklad,  SO 104.2 Úprava v hale K,  SO 104.3 Technický objekt pri hale K,

SO 104.4 Dopravníkový most pri hale K, SO 204.1 Sadové úpravy okolo SO 104,

SO 501.1 Vnútroareálový rozvod plynu;  SO 603.1 Vnútroareálové vonkajšie osvetlenie pre SO 104,

PS 01.1 Trafostanica pre SO 104, SO 602 Vnútroareálový rozvod NN, SO 602.1 Prekládka rozvodu NN

stavby

„Rozšírenie logistického centra Kaufland Ilava, III.etapa - Zmena„
 

Vyvesené: 13. 11. 2019

Dátum zvesenia: 29. 11. 2019

Zodpovedá: Ing. Ladislav Molitor

Späť

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK