Ilava - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Oznámenie stavebného povolenia stavby " Obnova bytového domu Medňanská 521/6, Ilava “ verejnou vyhláškou

Registratúrna značka: TS1-20

Číslo registratúrneho záznamu: 999/12243/2022

Oznámenie stavebného povolenia stavby " Obnova bytového domu Medňanská 521/6, Ilava “ verejnou vyhláškou 

SP- Obnova bytového domu Medňanská 521, Ilava + situácia.pdf (1.13 MB)

Dátum zvesenia: 6. 12. 2022 Zodpovedá: Tomáš Kovár