Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Späť

Zverejnenie stavebného povolenia "SO 603.4 Vnútroareálové vonkajšie osvetlenie - verejná časť " v zmysle § 140c ods. 9 stavebného zákona

Vyvesené: 12. 11. 2019

Dátum zvesenia: 3. 12. 2019

Zodpovedá: Ing. Ingrid Kováčiková

Späť

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK