Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Aktuality

Knižnica informuje

Knižnica informuje (12.06.2018)

Aj v tomto roku sme sa uchádzali o grant pre knižnicu. Koncom mája sme dostali kladnú odpoveď z Fondu na podporu umenia

OZNAM o čerpaní RD !

Mesto Ilava informuje občanov o hromadnom čerpaní dovolenky zamestnancov Mesta Ilava vrátane Domu kultúry v Ilave v termíne od 23.07.2018 do 5.8.2018.

Oddelenie technických služieb bude v tomto termíne v prevádzke.

V prípade vyhlásenia pohrebu v rozhlase, resp. vystavenia parte bude zverejnené telefónne číslo na vchodových dverách domu kultúry.

 

Počet prístupov: 340

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP z európskych fondov

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP z európskych fondov (30.04.2018)

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, schválíl na základe výsledkov konania žiadosti Mesta Ilava o NFP, finančný príspevok na projekt: "Kompostéry pre Mesto Ilava"

 

Počet prístupov: 699

Prezentácia - Rekonštrukcia verejného osvetlenia Mesta Ilava

Prezentácia - Rekonštrukcia verejného osvetlenia Mesta Ilava (24.11.2017)

Komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Ilava, Súhrnná analýza projektového riešenia

Počet prístupov: 1919

Rozšírenie kapacity priestorov MŠ Klobušice

Rozšírenie kapacity priestorov MŠ Klobušice (29.04.2017)

Situačný plán stavby, územné rozhodnutie a rozpočet projektu pre stavebné úpravy MŠ Okružná 53/5, Ilava - Klobušice

Vizualizácia objektu po stavebných úpravách (4 pohľady)

Počet prístupov: 3936

RIEŠENIE  VEREJNÉHO OSVETLENIA v meste Ilava

RIEŠENIE VEREJNÉHO OSVETLENIA v meste Ilava (28.04.2017)

Najdôležitejšie materiály z Auditu verejného osvetlenia

VOOznam k riešeniu VO v Ilave
Vedenie mesta pristupuje k dočasnému – núdzovému riešeniu, vykonaním nevyhnutných opatrení k zabezpečeniu funkčnosti verejného osvetlenia na vypnutých miestach

Počet prístupov: 2731

Most ponad Podhradský potok osadený

Most ponad Podhradský potok osadený (15.10.2015)

Nový most bol osadený včera 11.11. 2015. Priložená fotogaléria:

- záverečné osadenie mosta 11.11.2015

- foto z kontroly stavu výroby mosta 9.11.2015
- príprava mosta a uvedenie do prevádzky
3.11.2015
Video záznam - veľký most

Lávka ponad Podhradský potok bola osadená 15.10.2015
Video záznam z pokladania lávky


Počet prístupov: 7741


Zobraziť staršie aktualíty
51. Ročník spomienkových osláv – Gavlovičovo Pruské

51. Ročník spomienkových osláv – Gavlovičovo Pruské (17.07.2018)

Obec Pruské, Divadelný súbor HUGO v spolupráci s Považským osvetovým strediskom a  farnosťou Pruské pozývajú na spomienkové slávnosti v dňoch 20. 07. – 22. 07. 2018 v obci Pruské

Počet prístupov: 92

Ponuka na pracovné miesto - ZŠ

Ponuka na pracovné miesto - ZŠ (13.06.2018)

Základná škola, Medňanská 514/5 v Ilava, prijme do pracovného pomeru pedagóga

STU Dca

STU VS MTF v Dubnici nad Váhom oznamuje prijímnie prihlášok v 2. prijímacom kole

Počet prístupov: 588

Rozhodnutie o projekte EÚ, žiadosti na modernizáciu ZŠ Medňanská

Rozhodnutie o projekte EÚ, žiadosti na modernizáciu ZŠ Medňanská (11.06.2018)

Primátor mesta Ilava Ing. Štefan Daško dáva na vedomie verejnosti,ZŠ Medňanská, deťom, žiakom, rodičom,pedagógom, Rozhodnutie o EÚ fondovom projekte,žiadosti na modernizáciu ZŠ Medňanská

Počet prístupov: 401

Úradná tabuľa

19.07.2018
13.07.2018
Zobraziť archív dokumentov

Užitočné odkazy

Finančné zdravie
Miera zadĺženosti
Zadĺženosť štátu
Dane
Rozpočty
Projekty 2007-2010
projekty
Rozvoj podnikateľskej sféry v Ilave
Modernizácia
Obstarávanie
Zodpovedne
Wifi

Newsletter

 

Poskytnutím osobných údajov súhlasím s ich spracovaním za účelom ďalšieho kontaktu.  

Poskytnutím osobných údajov súhlasím s ich zverejnením na webovej stránke www.ilava.sk pri mojom príspevku a ich spracovaním za účelom ďalšieho kontaktu. Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: pravnik@ilava.sk, 042 44 555 21
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov

Práva Poskytovateľa osobných údajov:
  • súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese, Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
  • Poskytovateľ má právo požadovať od Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava, prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namieta proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov
  • Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.
Digitalne mesto
GIS
facebook
youtube
mapa

Záznam z plánovaného MsZ zo dňa 26.06.2018

Streda Mestské oznamy

Prosím stiahnite si Flash prehrávač aby ste si mohli prehrať audio nahrávky.

Kalendár podujatí

PELL MELL 59 – koncert rockovej skupiny

(14.07.2018)
Čas podujatia: 16.00   Kde: Park Štefana Rausa v centre mesta /pri kostole/
viac informácií ...

Oslavy 100 rokov spoločných vzťahov so Slovenskom

(15.08.2018)
Čas podujatia:   Kde: Mierové námestie
viac informácií ...

Bartolomejský jarmok - kultúrny program

(24.08.2018)
Čas podujatia: Doplníme   Kde: Mierové námestie
viac informácií ...
Zobraziť všetky podujatia ...