Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Aktuality

Rodina bez cigariet

Rodina bez cigariet (18.09.2018)

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2018/2019 ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet 7. ročník.
Počet prístupov: 96

Pozvánka na fotografickú výstavu FOTOSIEŤ

Pozvánka na fotografickú výstavu FOTOSIEŤ (07.08.2018)

Pozývame vás na 8. ročník verejnej fotografickej súťaže do mestského parku Ilava

Počet prístupov: 178

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP z európskych fondov

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP z európskych fondov (30.04.2018)

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, schválíl na základe výsledkov konania žiadosti Mesta Ilava o NFP, finančný príspevok na projekt: "Kompostéry pre Mesto Ilava"

 

Počet prístupov: 982

Prezentácia - Rekonštrukcia verejného osvetlenia Mesta Ilava

Prezentácia - Rekonštrukcia verejného osvetlenia Mesta Ilava (24.11.2017)

Komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Ilava, Súhrnná analýza projektového riešenia

Počet prístupov: 2203

Rozšírenie kapacity priestorov MŠ Klobušice

Rozšírenie kapacity priestorov MŠ Klobušice (29.04.2017)

Situačný plán stavby, územné rozhodnutie a rozpočet projektu pre stavebné úpravy MŠ Okružná 53/5, Ilava - Klobušice

Vizualizácia objektu po stavebných úpravách (4 pohľady)

Počet prístupov: 4268

RIEŠENIE  VEREJNÉHO OSVETLENIA v meste Ilava

RIEŠENIE VEREJNÉHO OSVETLENIA v meste Ilava (28.04.2017)

Najdôležitejšie materiály z Auditu verejného osvetlenia

VOOznam k riešeniu VO v Ilave
Vedenie mesta pristupuje k dočasnému – núdzovému riešeniu, vykonaním nevyhnutných opatrení k zabezpečeniu funkčnosti verejného osvetlenia na vypnutých miestach

Počet prístupov: 2984


Zobraziť staršie aktualíty
Európsky týždeň mobility

Európsky týždeň mobility (14.09.2018)

K Európskemu týždňu mobility sa zodpovedne postavila aj Trenčianska župa, ktorá všetkým cestujúcim v kraji bez rozdielu ponúka možnosť cestovať s 50% zľavou.

Zľava pre verejnosť v kraji modrými autobusmi platí od 16.9.2018 do 22.9.20018
Počet prístupov: 196

Urgencia Železniciam SR - železničný podjazd

Urgencia Železniciam SR - železničný podjazd (11.09.2018)

Primátor Mesta Ilava podáva Urgenciu Železniciam SR v súvislosti so železničným podjazdom

TV spravodajstvo RTV dňa 18.9.2018  

Počet prístupov: 416

Stanovisko ku komunikácii podjazdu štátnej cesty II/574

Stanovisko ku komunikácii podjazdu štátnej cesty II/574 (08.08.2018)

Oznam ŽSR o prerokovanej problematike k zabezpečeniu komplexnej previerky objektu, na základe záverov a úloh z pracovnej porady zo dňa 14.07.2018

Podanie primátora Mesta Ilava vo veci porušenia uzávierky č. II/574 v lokalite železničného podjazdu adresované generálnemu prokurátorovi JUDr. Jaromírovi Čižnárovi

Počet prístupov: 1005

Úradná tabuľa

Zobraziť archív dokumentov

Užitočné odkazy

Finančné zdravie
Miera zadĺženosti
Zadĺženosť štátu
Dane
Rozpočty
Projekty 2007-2010
projekty
Rozvoj podnikateľskej sféry v Ilave
Modernizácia
Obstarávanie
Zodpovedne
Wifi

Newsletter

 

Poskytnutím osobných údajov súhlasím s ich spracovaním za účelom ďalšieho kontaktu.  

Poskytnutím osobných údajov súhlasím s ich zverejnením na webovej stránke www.ilava.sk pri mojom príspevku a ich spracovaním za účelom ďalšieho kontaktu. Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: pravnik@ilava.sk, 042 44 555 21
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov

Práva Poskytovateľa osobných údajov:
  • súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese, Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
  • Poskytovateľ má právo požadovať od Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava, prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namieta proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov
  • Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.
Digitalne mesto
GIS
facebook
youtube
mapa

Záznam z plánovaného MsZ zo dňa 21.08.2018

Piatok Mestské oznamy

Prosím stiahnite si Flash prehrávač aby ste si mohli prehrať audio nahrávky.

Kalendár podujatí

Jaroslav Svetlík: Čaro kresby

(24.08.2018 - 28.09.2018)
Čas podujatia:   Kde: Dom kultúry Ilava-výstavná miestnosť
viac informácií ...

Prechádzky starou Ilavou I., II.

(09.09.2018 - 27.09.2018)
Čas podujatia: nedeľa o 15.30, štvrtok o 16.30   Kde: Ilava
viac informácií ...

Galaprogram: 30 rokov Domu kultúry Ilava

(23.09.2018)
Čas podujatia: 16.00   Kde: Dom kultúry Ilava-sála na prízemí
viac informácií ...

Juraj Červenák v Ilave

(25.09.2018)
Čas podujatia: 16.30 / utorok   Kde: Dom kultúry Ilava-sála na prízemí
viac informácií ...

Kurzy maľby a grafiky pre všetkých tvorivých ľudí

(09.10.2018)
Čas podujatia: Viacero dátumov aj časov   Kde: Nemšová Galéria EUROPEAN ART house
viac informácií ...
Zobraziť všetky podujatia ...