Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Aktuality


Knižnica informuje

Knižnica informuje (12.06.2018)

Aj v tomto roku sme sa uchádzali o grant pre knižnicu. Koncom mája sme dostali kladnú odpoveď z Fondu na podporu umenia

Počet prístupov: 513

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP z európskych fondov

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP z európskych fondov (30.04.2018)

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, schválíl na základe výsledkov konania žiadosti Mesta Ilava o NFP, finančný príspevok na projekt: "Kompostéry pre Mesto Ilava"

 

Počet prístupov: 832

Prezentácia - Rekonštrukcia verejného osvetlenia Mesta Ilava

Prezentácia - Rekonštrukcia verejného osvetlenia Mesta Ilava (24.11.2017)

Komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Ilava, Súhrnná analýza projektového riešenia

Počet prístupov: 2061

Rozšírenie kapacity priestorov MŠ Klobušice

Rozšírenie kapacity priestorov MŠ Klobušice (29.04.2017)

Situačný plán stavby, územné rozhodnutie a rozpočet projektu pre stavebné úpravy MŠ Okružná 53/5, Ilava - Klobušice

Vizualizácia objektu po stavebných úpravách (4 pohľady)

Počet prístupov: 4084

RIEŠENIE  VEREJNÉHO OSVETLENIA v meste Ilava

RIEŠENIE VEREJNÉHO OSVETLENIA v meste Ilava (28.04.2017)

Najdôležitejšie materiály z Auditu verejného osvetlenia

VOOznam k riešeniu VO v Ilave
Vedenie mesta pristupuje k dočasnému – núdzovému riešeniu, vykonaním nevyhnutných opatrení k zabezpečeniu funkčnosti verejného osvetlenia na vypnutých miestach

Počet prístupov: 2851


Zobraziť staršie aktualíty
Oznam o prerušení dodávky elektriny

Oznam o prerušení dodávky elektriny (19.08.2018)

SSE oznamuje prerušenie dodávky elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa

Počet prístupov: 210

Stanovisko ku komunikácii podjazdu štátnej cesty II/574

Stanovisko ku komunikácii podjazdu štátnej cesty II/574 (08.08.2018)

Oznam ŽSR o prerokovanej problematike k zabezpečeniu komplexnej previerky objektu, na základe záverov a úloh z pracovnej porady zo dňa 14.07.2018

Podanie primátora Mesta Ilava vo veci porušenia uzávierky č. II/574 v lokalite železničného podjazdu adresované generálnemu prokurátorovi JUDr. Jaromírovi Čižnárovi

Počet prístupov: 632

Triedenie obalov

Triedenie obalov (07.08.2018)

Oddelenie technických služieb vyzýva k dôslednejšiemu triedeniu kovových obalov a viacvrstvových kombinovaných materiálov

Počet prístupov: 150

Úradná tabuľa

19.07.2018
Zobraziť archív dokumentov

Užitočné odkazy

Finančné zdravie
Miera zadĺženosti
Zadĺženosť štátu
Dane
Rozpočty
Projekty 2007-2010
projekty
Rozvoj podnikateľskej sféry v Ilave
Modernizácia
Obstarávanie
Zodpovedne
Wifi

Newsletter

 

Poskytnutím osobných údajov súhlasím s ich spracovaním za účelom ďalšieho kontaktu.  

Poskytnutím osobných údajov súhlasím s ich zverejnením na webovej stránke www.ilava.sk pri mojom príspevku a ich spracovaním za účelom ďalšieho kontaktu. Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: pravnik@ilava.sk, 042 44 555 21
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov

Práva Poskytovateľa osobných údajov:
  • súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese, Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
  • Poskytovateľ má právo požadovať od Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava, prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namieta proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov
  • Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.
Digitalne mesto
GIS
facebook
youtube
mapa

Záznam z mimoriadneho MsZ zo dňa 14.08.2018

Pondelok Mestské oznamy

Prosím stiahnite si Flash prehrávač aby ste si mohli prehrať audio nahrávky.

Kalendár podujatí

Oslavy 100 rokov spoločných vzťahov so Slovenskom

(15.08.2018)
Čas podujatia:   Kde: Mierové námestie
viac informácií ...

Pozývame na vernisáž. Jaroslav Svetlík: Čaro kresby

(24.08.2018)
Čas podujatia: 16.00   Kde: Dom kultúry Ilava-výstavná miestnosť
viac informácií ...

Bartolomejský jarmok - kultúrny program

(24.08.2018)
Čas podujatia: piatok celý deň, sobota dopoludnia   Kde: Mierové námestie
viac informácií ...

Prechádzky starou Ilavou I., II.

(09.09.2018 - 27.09.2018)
Čas podujatia: nedeľa o 15.30, štvrtok o 16.30   Kde: Ilava
viac informácií ...
Zobraziť všetky podujatia ...