Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Aktuality

Juraj Červenák v Ilave

Juraj Červenák v Ilave (12.10.2018)

Len čo sa sa s nami zvítal v knižnici, vybehol ešte do mesta pozrieť, kde je ten "slávny" Ilavský hrad

 

Prijímanie prihlášok na BC. štúdium na STU-MTF v 1. prijímacom kole 2019

Počet prístupov: 149

Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska

Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska (11.10.2018)

Dôležitosť nakupovania domácich produktov sa stala celospoločenskou témou. Dozrel čas na poukázanie dopadu na našu ekonomiku, zdravie, životné prostredie a taktiež na celú kvalitu života
Počet prístupov: 70

Jesenná kvapka krvi

Jesenná kvapka krvi (09.10.2018)

Rád by si prispel k záchrane života? Pridaj sa k nám a daruj krv počas Jesennej kvapky krvi 20.11.2018 v TSK Trenčín
Počet prístupov: 85

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP z európskych fondov

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP z európskych fondov (30.04.2018)

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, schválíl na základe výsledkov konania žiadosti Mesta Ilava o NFP, finančný príspevok na projekt: "Kompostéry pre Mesto Ilava"

 

Počet prístupov: 1101

Prezentácia - Rekonštrukcia verejného osvetlenia Mesta Ilava

Prezentácia - Rekonštrukcia verejného osvetlenia Mesta Ilava (24.11.2017)

Komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Ilava, Súhrnná analýza projektového riešenia

Počet prístupov: 2314

Rozšírenie kapacity priestorov MŠ Klobušice

Rozšírenie kapacity priestorov MŠ Klobušice (29.04.2017)

Situačný plán stavby, územné rozhodnutie a rozpočet projektu pre stavebné úpravy MŠ Okružná 53/5, Ilava - Klobušice

Vizualizácia objektu po stavebných úpravách (4 pohľady)

Počet prístupov: 4377


Zobraziť staršie aktualíty
Nová výstavba automatického skladu pre Kaufland

Nová výstavba automatického skladu pre Kaufland (12.10.2018)

V mesiaci október začal investor stavby Immo-Log-SK Alpha s.r.o. Bratislava s výstavbou nového automatického skladu o výmere 5792m2. Stavba sa realizuje v rámci rozšírenia Logistického skladu Kaufland Ilava-3.etapa. Realizátor stavebných prác STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Bratislava
Počet prístupov: 224

Urgencia Železniciam SR - železničný podjazd

Urgencia Železniciam SR - železničný podjazd (11.09.2018)

Primátor Mesta Ilava podáva Urgenciu Železniciam SR v súvislosti so železničným podjazdom

TV spravodajstvo RTV dňa 18.9.2018  

Počet prístupov: 617

Stanovisko ku komunikácii podjazdu štátnej cesty II/574

Stanovisko ku komunikácii podjazdu štátnej cesty II/574 (08.08.2018)

Oznam ŽSR o prerokovanej problematike k zabezpečeniu komplexnej previerky objektu, na základe záverov a úloh z pracovnej porady zo dňa 14.07.2018

Podanie primátora Mesta Ilava vo veci porušenia uzávierky č. II/574 v lokalite železničného podjazdu adresované generálnemu prokurátorovi JUDr. Jaromírovi Čižnárovi

Počet prístupov: 1138

Úradná tabuľa

08.10.2018
Zobraziť archív dokumentov

Užitočné odkazy

Finančné zdravie
Miera zadĺženosti
Zadĺženosť štátu
Dane
Rozpočty
Projekty 2007-2010
projekty
Rozvoj podnikateľskej sféry v Ilave
Modernizácia
Obstarávanie
Zodpovedne
Wifi

Newsletter

 

Poskytnutím osobných údajov súhlasím s ich spracovaním za účelom ďalšieho kontaktu.  

Poskytnutím osobných údajov súhlasím s ich zverejnením na webovej stránke www.ilava.sk pri mojom príspevku a ich spracovaním za účelom ďalšieho kontaktu. Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: pravnik@ilava.sk, 042 44 555 21
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov

Práva Poskytovateľa osobných údajov:
  • súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese, Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
  • Poskytovateľ má právo požadovať od Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava, prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namieta proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov
  • Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.
Digitalne mesto
GIS
facebook
youtube
mapa

Záznam z plánovaného MsZ zo dňa 21.08.2018

Utorok Mestské oznamy

Prosím stiahnite si Flash prehrávač aby ste si mohli prehrať audio nahrávky.

Kalendár podujatí

Kurzy maľby a grafiky pre všetkých tvorivých ľudí

(09.10.2018)
Čas podujatia: Viacero dátumov aj časov   Kde: Nemšová Galéria EUROPEAN ART house
viac informácií ...

Salsation - cvičíme už aj v Ilave

(16.10.2018)
Čas podujatia: každý utorok 17.30 - 18.30   Kde: Telocvičňa ZŠ Ilava
viac informácií ...

Burza detského ošatenia a hračiek

(19.10.2018 - 21.10.2018)
Čas podujatia: V texte   Kde: Telocvičňa ZŠ Ilava
viac informácií ...

Hasičská zábava - ZRUŠENÁ

(20.10.2018)
Čas podujatia: 19.00   Kde: Dom kultúry Ilava
viac informácií ...

...A POĎAKUJEM SA ŽIVOTU

(25.10.2018)
Čas podujatia: 16.30   Kde: Dom kultúry Ilava-veľká zasadačka
viac informácií ...

Trojkoncert k storočnici

(27.10.2018)
Čas podujatia: Sobota o 17.00   Kde: Dom kultúry Ilava-sála na prízemí
viac informácií ...

Baby band s pesničkami Fíha tralala - koncert

(28.10.2018)
Čas podujatia: 16.00   Kde: Dom kultúry Ilava
viac informácií ...

Mítingy kandidátov na primátora mesta

(03.11.2018 - 08.11.2018)
Čas podujatia: pozrite v texte   Kde: Ilava, Iliavka, Klobušice
viac informácií ...
Zobraziť všetky podujatia ...