Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Aktuality

STU Bratislava, MTF VS Dubnica n/V

STU Bratislava, MTF VS Dubnica n/V (03.12.2018)

oznamuje prijímanie prihlášok na BC. štúdium v 1. prijímacom kole r. 2019

Počet prístupov: 410

Zuškársky lampášik

Zuškársky lampášik (20.11.2018)

venovaný k 65. výročiu založenia ZUŠ.
Dňa 30.11.2018 v DK Ilava
Počet prístupov: 280


Upozornenie TSM občanom !

Upozornenie TSM občanom ! (26.10.2018)

Oddelenie technických služieb upozorňuje občanov, aby do nádob určených na separovaný zber nevhadzovali zmesový komunálny odpad
Počet prístupov: 494

Nová výstavba automatického skladu pre Kaufland

Nová výstavba automatického skladu pre Kaufland (12.10.2018)

V mesiaci október začal investor stavby Immo-Log-SK Alpha s.r.o. Bratislava s výstavbou nového automatického skladu o výmere 5792m2. Stavba sa realizuje v rámci rozšírenia Logistického skladu Kaufland Ilava-3.etapa. Realizátor stavebných prác STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Bratislava
Počet prístupov: 838

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP z európskych fondov

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP z európskych fondov (30.04.2018)

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, schválíl na základe výsledkov konania žiadosti Mesta Ilava o NFP, finančný príspevok na projekt: "Kompostéry pre Mesto Ilava"

 

Počet prístupov: 1364


Zobraziť staršie aktualíty
UPOZORNENIE OTS občanom!

UPOZORNENIE OTS občanom! (06.12.2018)

Počet prístupov: 118

Železničný podjazd v Ilave otvorený

Železničný podjazd v Ilave otvorený (31.10.2018)

Dnešným dňom, po pracovnom stretnutí zástupcov ŽSR, TSK Trenčín, primátora Mesta Ilava a úspešnom odovzdaní diela,je železničný podjazd opäť spojazdnený

Oznam k preberaciemu konaniu železničného podjazdu

Počet prístupov: 667

Urgencia Železniciam SR - železničný podjazd

Urgencia Železniciam SR - železničný podjazd (11.09.2018)

Primátor Mesta Ilava podáva Urgenciu Železniciam SR v súvislosti so železničným podjazdom

TV spravodajstvo RTV dňa 18.9.2018  

Počet prístupov: 962

Úradná tabuľa

23.11.2018
Zobraziť archív dokumentov

Užitočné odkazy

Finančné zdravie
Miera zadĺženosti
Zadĺženosť štátu
Dane
Rozpočty
Projekty 2007-2010
projekty
Rozvoj podnikateľskej sféry v Ilave
Modernizácia
Obstarávanie
Zodpovedne
Wifi

Newsletter

 

Poskytnutím osobných údajov súhlasím s ich spracovaním za účelom ďalšieho kontaktu.  

Poskytnutím osobných údajov súhlasím s ich zverejnením na webovej stránke www.ilava.sk pri mojom príspevku a ich spracovaním za účelom ďalšieho kontaktu. Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: pravnik@ilava.sk, 042 44 555 21
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov

Práva Poskytovateľa osobných údajov:
  • súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese, Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
  • Poskytovateľ má právo požadovať od Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava, prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namieta proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov
  • Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.
Digitalne mesto
GIS
facebook
youtube
mapa

Záznam z plánovaného MsZ zo dňa 23.10.2018

Pondelok Mestské oznamy

Prosím stiahnite si Flash prehrávač aby ste si mohli prehrať audio nahrávky.

Kalendár podujatí

Salsation - cvičíme už aj v Ilave

(16.10.2018)
Čas podujatia: každý utorok 17.30 - 18.30   Kde: Telocvičňa ZŠ Ilava
viac informácií ...

Galakoncert RÁDIA MUZIKA

(06.12.2018)
Čas podujatia: 18.00   Kde: Dom kultúry Ilava
viac informácií ...

Vianočné remeselné trhy, betlehem a príde aj Sv. Mikuláš

(07.12.2018)
Čas podujatia: 10.00-17.00   Kde: Park Štefana Rausa v centre pri kostole
viac informácií ...

Adventný koncert Zmiešaného speváckeho zboru Ilavčan

(08.12.2018)
Čas podujatia: Počas sv. omše o 17.30 a po omši   Kde: Farský kostol Ilava
viac informácií ...

LA GIOIA V ILAVE - vianočný galakoncert

(16.12.2018)
Čas podujatia: nedeľa - 16.00   Kde: Dom kultúry Ilava
viac informácií ...

Iliavka - adventný koncert spevokolu Ilavčan

(16.12.2018)
Čas podujatia: nedeľa o 8.45 hod.   Kde: KD Iliavka
viac informácií ...

Slávnostná prezentácia novej knihy Marcely Bagínovej

(19.12.2018)
Čas podujatia: 16.30   Kde: Dom kultúry Ilava-sála na prízemí
viac informácií ...

Daj Boh šťastia...

(21.12.2018)
Čas podujatia: 16. 00   Kde: Dom kultúry Ilava-sála na prízemí
viac informácií ...

Silvestrovské šibrinky - oslávte u nás koniec tohto roka

(31.12.2018)
Čas podujatia: od 20.00 hod.   Kde: Dom kultúry Ilava-sála na prízemí
viac informácií ...
Zobraziť všetky podujatia ...