Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta

Mesto Ilava na základe samosprávnej pôsobnosti podľa Článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 a § 11 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 7 odsek 4, 6 zákona číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Ilava

 

Mesto môže poskytovať dotácie v nasledujúcich oblastiach:

  1. kultúry a záujmovej umeleckej činnosti,
  2. cestovného ruchu a regionálneho rozvoja,
  3. športu a telesnej kultúry,
  4. životného prostredia a ekológie,
  5. školstva, výchovy a vzdelávania,
  6. mládeže,
  7. sociálnej a zdravotnej,
  8. ochrany zdravia, majetku.

 

VZN č. 2/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Ilava (tu) (301.21 kB)       +        Dodatok č. 1 k VZN 2/2021

 

 

Príloha č. 1- Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Ilava. 

Príloha č. 2- Čestné prehlásenie k žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Ilava 

Príloha č. 3 - Vyučtovanie poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta Ilava 

Príloha č. 4- Účtovné doklady potrebné k vyučtovaniu dotácie  

dotácie

 

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodná fotogaléria

Rodina Ivanovicz z Klobušíc

SPOLKY A ORGANIZÁCIE