Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Prenájom telocvične v budove bývalej OA

Úprava výšky nájomného za užívanie hnuteľného a nehnuteľného majatku vo vlastníctve mesta Ilava sa riadi VZN č. 1/2024 


Kontakt: Jarmila Dušičková, jarmila.dusickova@ilava.sk,  042/ 44 555 33 , 0948 863 021


Telocvičňa v budove bývalej OA - Hviezdoslavova ulica

 

Nájom miestností sa poskytuje na základe písomnej žiadosti. (vzor žiadosti)

Žiadateľ je povinný podať písomnú žiadosť najneskôr 7 dní pred predpokladaným termínom podujatia finančno-majetkovému oddeleniu.

V žiadosti žiadateľ uvedie:

  • označenie žiadateľa,
  • účel nájmu (názov akcie/podujatia),
  • dátum a čas začatia konania akcie/podujatia, predpokladaný čas ukončenia ,
  • dátum a podpis žiadateľa.

 

Za nájom priestorov sa stanovuje minimálna výška nájmu a úhrady za poskytovanie služieb nasledovne:

názov služby suma  
  • telocvičňa so šatňou
10 €/hodinu

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Považie I.

SPOLKY A ORGANIZÁCIE