Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

SADZOBNIK POPLATKOV

Poplatková povinnosť správcov je upravená v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
  • Správne poplatky sú dané sadzobníkom, ktorý tvorí prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z. z.
  • Iné poplatky sú vyrubované na základe osobitných predpisov alebo požiadaviek /aktualizované  1.3.2023/
  • Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie.
  • Poplatník uhradí náklady:

* platbou cez POS terminál

* bezhotovostne prevodom na účet

* poštovou poukážkou

* v hotovosti do pokladne mesta

 

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Z roku 1902

SPOLKY A ORGANIZÁCIE