Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

¤ Knižnica- projekt v roku 2017

Detské oddelenie vynovené

V roku 2016 sme z novozriadeného Fondu na podporu umenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky získali príspevok na nové knižnépolice do detského oddelenia. Na výmenu všetkých regálov to nestačilo, preto sme o príspevok žiadali aj v roku 2017. Boli sme úspešní a v detskom oddelení už máme všetky police nové. Cez projekt s názvom „Detské oddelenie v novom šate“- dokončenie obnovy interiérového vybavenia detského oddelenia Mestskej knižnice Ilava sme dostali 2000 €, mesto prispelo sumou 106 €. Za to sme dali zhotoviť 10 kusov knižných regálov. Máme ešte plány, ako detské oddelenie postupne skrášlime, aby sa k nám deti tešili. Nové police, do ktorých okrem starších titulov pribúda množstvo krásnych, novýcha voňavých knižiek k tomu snáď tiež prispejú.

Vedeniu mesta patrí vďaka za podporu a našim kolegom z mestského úradu za to množstvo potvrdení s ktorými nám pomohli  pri predkladaní projektu.

Knihy z grantu v roku 2017

„Študentom v ústrety“ – doplnenie odbornej literatúry pre Mestskú knižnicu Ilavaje názov projektu, s ktorým sme sa v roku 2017 usilovali o získanie príspevku z Fondu na podporu umenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Boli sme úspešní a dostali sme dotáciu 2300 € so spoluúčasťou mesta 122 €. Nakúpili sme teda knihy za peknú sumu 2422 €.

Spolu 203 titulov z rôznych oblastí: filozofia, pedagogika, ošetrovateľstvo, história, chov domácich miláčikov, technika i umenie.

Študentami v názve projektu nie sú myslení len mladí ľudia, máme veľa čitateľov v zrelom veku, ktorí si dopĺňajú vzdelanie. V tejto skupine sa najviac požičiava pedagogika a knihy s tematikou ošetrovateľstva.

Pre deti sme zakúpili viacero titulov, ktoré im priblížia fungovanie sveta, ľudského tela, históriu... Knižky sú písané jednoduchým a ľahko pochopiteľným spôsobom, väčšinou sú aj krásne ilustrované.

Knihy vydavateľstva Absynt:

Fröberg I. P.: Pol Potov úsmev

Gauss K.-M.: Roztratení Nemci

Aleksijevič S. A.: Černobyľská modlitba

                            Časy zo second handu. Koniec červeného človeka

                            Zinkoví chlapci

Jagielski W.: Noční pútnici

Hatzfeld J.: Stratégia antilop

Connors J.:Nájdem si ťa

Szablowski W.: Tancujúce medvede

Dalrymple W.:Deväť životov

Pollack M.: Americký cisár

                    Smrť v bunkri

Górecki W.: Planéta Kaukaz

Smolenski P.:Šče ne vmeria i ne vmre

Kapuscinski R.: Eben

                           Šáhinšáh

Moczarski K.:Rozhovory s katom

Seierstad A.: Jeden z nás

Urban J.:Všem sráčům navzdory

Boni K.:Ganbare! Workshopy smrti

Kuzniak A.:Papuša

Domanska K. S.:Ku-klux-klan

Nguyen V.: Sympatizant

Wandall-Holm I.: Moruša

Samer:Denníky z Rakky

Wainaina B.:Raz o tomto mieste napíšem

Knihy vydavateľstva Slovart – náučná literatúra pre deti a mládež

Zommer Y.: Veľká kniha o malých tvoroch

Hlboký vesmír

Dinosaury

Ganeri A.: Divoké sopky

                  Kvitnúce pralesy

                   Divoké ostrovy

Arnold, N.: Nechutné trávenie

                   Otravné jedy

                   Príšerná veda- Desivý čas

                   Zatuchnutá archeológia

                   Výbušné experimenty

                   Zákerná zeleň

                   To je choré!

Deary T.: Strašní Rimania

                 Hrdlorezi Kelti

                 Inakší Inkovia

                 Krvavé revolúcie

                 Tupohlaví tyrani

                 Mizerný múr

                 Chrabrí rytieri a chladné hrady

                 Krvilační Aztékovia

                 Úctihodní Egypťania

                 Stuchnutý stredovek

MacDonald A.: Totálne ohromujúca čokoláda

Poskitt K.: Ešte vražednejšia matika

                  Zákerné kruhy a iné divoké tvary

Vorderman C.: Prírodné vedy

Krčmár K.: Kirigami

Macaulay D.: Úplne nová Mamutia kniha techniky

Mizielinska A.:Pod zemou, Pod vodou

Socha P.:Včely

Náš svet

Ganeri A.: Mýty za 30 sekúnd

                  Zem za 30 sekúnd

500 senzácií o dinosauroch

Cox M.:Desivé umenie- Obludné výtvarné umenie

Megaencyklopédia úplne všetkého na svete

Gombrich E. H.:Stručné dejiny sveta pre mladých čitateľov

Náučná literatúra a beletria pre študentov a dospelých: knihy podporené Fpú

Kapráliková M.: Za hranice provincie

Proust M.: Eseje

Mňačko L.: Ako chutí moc

Goethe J.: Cesta do Talianska

Reetz B.: Hesseho ženy

Dostojevskij F. M.: Rusko a Európa

Sofokles: Antigona

Činčurák S.: Vojna

Musil M.: Skutočný príbeh grófa Mórica Beňovského

Kučera M.: Stredoveké Slovensko

Hajko D.: Antické provokácie

Burian F.: Art dizajn

Freud S.: Neurózy a sexualita

Turan A.: Osem osamelých solitérov americkej literatúry

Válek I.: Povesti o slovenských jazerách, plesách, studniach a studničkách

Zamarovský V.: Dejiny písané Rímom

Skovajsa J.: Trenčianske povesti

Arendt H.: Eichmann v Jeruzaleme

Zdanovič A. A.:Štyridsať rokov v tajných službách

Lavrík S.: Nedeľné šachy s Tisom

Jančár I.: Jozef Jankovič

Szablowski W.: Vrah z mesta marhúľ

Zygar M.: Všetci mocní Kremľa

Brežná I.: Vlčice zo Sernovodska

Kapuscinski R.: Šachinšach

Hugo-Bader J.: Kolymské denníky

Náučná literatúra a beletria pre študentov a dospelých:

Benediková L.: Ilava, poloha Porubská dolina

Dvořák P.: Stopy dávnej minulosti 7

                   Stopy dávnej minulosti 8

Dvořáková D.: Rytier a jeho kráľ

Snopek J.: Ako si zostaviť rodokmeň

Rau D.: Kváskovanie 2

Karpiš J.: Zlé peniaze

Méry R.: Kamaráti z vlny

Logi F.: Taliansky 15 minút denne

Lemoine C.: Francúzsky 15 minút denne

Goulding S.: Nemecky 15 minút denne

Gáspár Z.: Rakúsko-Uhorsko

Záborský J.: Dejiny kráľovstva uhorského od počiatku do časov Žigmundových

Krénová Ľ. Ladislav Chudík

Kállay K.: Alexander Dubček. Posledná kapitola

Poloková A.: Praktický návod na dojčenie

Sulzenbacher G.: Zabudnuté remeslá a život na vidieku

Zelinová M.: Voľný čas efektívne a tvorivo

Bakalár P.: Úvod do pedagogiky voľného času

Poledníková Ľ.: Ošetrovateľský proces v geriatrickom ošetrovateľstve

Knapíková Z.: Aktivizujúce metódy a formy v práci učiteľky materskej školy

Berka R.: Multimédiá I

Patrick N. J.: Rozvíjení sociálních dovedností lidí s poruchami autistického spektra

Sládečková S.: Dětský autismus v kontextu rodinné resilience

Zelinková O.: Dyspraxie

Studenčan M.: Akútny koronárny syndróm

Innes J.: Pracovní pohovor

Psychologika emócií

Roučková J.: Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením

Turek I.: Škola a kvalita

Kovérová Š.: Sociológia v sociálnej práci I.

Thorová K.: Poruchy autistického spektra

Kriechbaumer A.: Yorkšírsky teriér

Herrmann E.: Montessori- 100 aktivít na objavovanie sveta

Tirpák A.: Elektromagnetizmus

Bieleszová D.: Školská a rovesnícka mediácia

Bendl S.: Žák s problémovým chováním

Miňová M.: Pedagogické diagnostikovanie v materskej škole

Kuklová M.: Kognitivně - behaviorální terapie v léčbě závislostí

Petlák E.: Stres v práci učiteľa a syndóm vyhorenia

Dubovec J.: Logistika

Edmüller A.: 27 manipulativních techník

Vacek P.: Rozvoj morálního vědomí žáků

Hrubec M.: Etika sociálních konfliktů

Koleňák R.: Spájkovanie

Lukavec T.: Jsi značka?!

Bajčiová V.: Nádory adolescentů a mladých dospělých

Ondrejová D.: Zdravotné cvičenia

Barták R.: Co je nového v umělé inteligenci

Wilke H.: Suchozemská korytnačka

Nazare-Aga I.: Nenechte sebou manipulovat

Šebešová P.: Enviromentální výchova pro ZŠ a SŠ

Bystrická K.: Internetový obchod

Stacho Z.: Organizácia manažérskej práce

Rybár J.: Kognitívne paradigmy

Žoldošová K.: Implementácia konštruktivistických princípov prírodovedného vzdelávania do školských vzdelávacích programov MŠ a 1. stupňa ZŠ

Miklovič I.: Lektorské zručnosti

Vegrichtová B.: Gangy vězeňské, pouliční a motorkářské

Projekty dramatické výchovy pro mladší školní věk

Sacks J.: O svobode a náboženství

Sacks O.: Musicophilia

Šagátová A.: Pediatrické ošetrovateľstvo

Pešek R.: Integrace dětí s Aspergerovým syndromem a vysokofunkčním autismem do vzdělávacího procesu

Novotná E.: Sociologie sociálních skupin

Karpinská Z.: Koučovanie podľa pyramídy

Špatenková N.: Edukace seniorů

Laznibatová J.: Nadané dieťa

Inkluzivní pedagogika

Mayrock A.: Jak přežít šikanování

Zajac P.: Slovenské kargo

Franková R.: Zdravotné cvičenia s riekankou v materskej škole

Potkányová K.: Jazyk a komunikácia

Kolář M.: Nová cesta k léčbě šikany

Hottmar V.: Úvod do teórie šírenia elektromagnetických vĺn, antén a rádiových prijímačov

Meravý J.: Vykonávanie revízie elektrických zariadení

Nemcová J.: Moderná edukácia v ošetrovateľstve

Kant I.: Základy metafyziky mravov

Miňová M.: Pohybovo-relaxačná rozprávka ako motivačný činiteľ pri zlepšení správneho držania tela u detí predškolského veku

Hrabovcová V.: Elektrické stroje

Kučerová J.: Podnikanie v cestovnom ruchu

Csámpai O.: Sociológia v skúmaní etnicity

Jackulíková J.: Stimulácia sociomorálneho vývinu v materskej škole

Horecká M.: Hry s rečou

Konečná Veverková I.: Riadenie školy a školského zariadenia

Beran J.: Štruktúry materiálov a technológie v elektotechnike

Šabík V.: Národná kultúra ako rezonančný priestor

Hulková V.: Štandardizácia v ošetrovateľstve

Rozprávková grafomotorika

Sacks O.: Migréna

                Zrak mysle

Hauke M.: Když do života vstoupí demence, aneb, Praktický průvodce péčí o osoby s demencí nejen v domácím prostředí

Smil V.: Jak se vyrábí dnešní svět

Burák E.: Komunikácia v konflikte a kríze

Berghoff  P. C.: Malé hlodavce

Miňová M.: Kooperácia materskej školy s rôznymi inštitúciami

Horecká M.: Čítanie pre dyslektikov

Ošťádal P.: Akutní koronární syndrom

Petlák E.: Interakcia vo vyučovaní

Preismann Ch.: Život s Aspergerovým syndromem

Rašmanová K.: Svet morčiat

Sálová A.: Copywriting

Balková K.: Náměty pro školní družinu

Kufelová I.: Ceny a cenové rozhodovanie

Notbohm E.: Desať vecí, ktoré by každé dieťa s autizmom chcelo, aby ste vedeli

Petlák E.: Všeobecná didaktika

Laloux F.: Budoucnost organizací

Goleman D.: Emocionálna inteligencia

Lowe K.: Strach a sloboda

Bigoš P.: Spoľahlivosť technických systémov

Robison J.: Prebudenie

Schlegl K.: Labradorský retriever

Džibrán Ch.: Prorokova záhrada

Seldim T.: Ako vychovať úžasné dieťa metódou Montessori

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

SPOLKY A ORGANIZÁCIE