Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Mestské múzeum a Infocentrum Ilava

MESTSKÉ MÚZEUM ILAVA

 

Nachádzame sa na Ružovej ulici v bývalom meštianskom dome, ktorý vlastnili židovské rodiny. Poslednou bola rodina advokáta - Dr. Emánuela Déneša, ktorá tu žila pred II. svetovou vojnou. Počas vojny museli Ilavu opustiť (domnievame sa, že skončili v koncentračnom tábore). Momentálne sa budova nachádza vo vlastníctve mesta, ktoré je i zriaďovateľom mestského múzea.

MÚZEUM vzniklo ako dielo nadšencov, lokálpatriotov a dobrovoľných lektorov, ktorým záležalo na zachovaní kultúrneho dedičstva nášho mesta.

 
60. roky 20. storočia

 

V roku 1968 bol založený Miestny odbor Matice Slovenskej, ktorý v roku 1970 uskutočnil vlastivednú výstavu ILAVA A OKOLIE. Samotná výstava však bola už len vyvrcholením úsilia skupinky nadšencov okolo Rastislava Řeháčka - lekár v ilavskej nemocnici, horlivý propagátor, organizátor, zberateľ exponátov o historickom vývoji a živote v Ilave. Vlastivedný krúžok sa sústredil na vyhľadávanie a zhromažďovanie krojov a predmetov ľudovoumeleckej výroby v ilavskej oblasti.

Vlastivedná výstava mala v Ilave a jej okolí veľký ohlas a po súhlase vtedajšieho mestského národného výboru sa otvorilo Múzeum Matice slovenskej v Ilave. Miestny odbor Matice slovenskej však po roku 1970 zanikol a časom došlo aj k úplnej stagnácii múzea.

 „Dňa 5. júla 1970 sa konala v Ilave milá slávnosť otvorenia vlastivednej výstavy pod názvom Ilava a okolie. Táto výstava je pozoruhodná tým, že vznikla v meste, kde výstavy nemajú tradíciu, vznikla za amatérskych podmienok, pričinením niekoľkých nadšencov združených v Miestnom odbore Matice slovenskej v Ilave“.

(Záznam z mestskej kroniky v roku 1970)

 
90. roky 20. storočia

 

Po spoločenských zmenách začiatkom deväťdesiatych rokov sa znova sformovala partia nadšencov. Jozef Majerech - Mrzúch, ktorý sa celý svoj život zaoberal históriou Ilavy, spolu s priateľmi Františkom a Jozefom Jakúbkovcami (pôsobil v múzeu aj ako lektor), Milanom Tomanom a Magdalénou Kobzovou (tiež neskoršia lektorka v múzeu) vytvorili historickú a národopisnú expozíciu múzea. Prekladmi latinských textov a fotografiami veľmi pomohli aj pán Ján Košecký s manželkou Jozefou.

 
26. júna 1993 bolo múzeum znovu otvorené a nanovo zriadené Mestom Ilava

 

Neskôr, hlavne zásluhou vtedajšieho poslanca mestského zastupiteľstva Milana Pagáča a vtedajšej riaditeľky Trenčianskeho múzea Kataríny Babičovej pribudla prírodovedná expozícia. Jej základom bola výpožička z Trenčianskeho múzea a ďalšie exponáty, ktoré zakúpilo mesto alebo dostalo do daru od Poľovníckeho združenia Borokové - Vápeč Horná Poruba – Ilava. Prírodovedná expozícia niesla názov Fauna stredného Považia.

 
Modernizácia historickej expozície v roku 2010 

 

Ďalšou väčšou zmenou prešlo múzeum najmä zásluhou bývalého riaditeľa ilavskej väznice Ladislava Reseka. Múzeu vždy aktívne pomáhal článkami v novinách, s výstavami z histórie mesta, ale i pútavým výkladom pre návštevníkov o hrade – väznici. Historické fotografie múzeu venoval aj ilavský rodák Vojtechom Šarluška i ďalší ilavský lokálpatriot - Miroslav Toman.

 
Múzeum nevyhnutne potrebovalo opravu, sanáciu a obnovu expozícií

 

Budova múzea, ktorá je vo vlastníctve mesta, dlhodobo chátrala. Jej stav bol čoraz horší – steny vlhli a plesniveli, omietky opadávali a nad exponátmi visela hrozba ich znehodnotenia. Prvá významná finančná čiastka po dlhom čase bola investovaná koncom roku 2018 do výmeny okien na poschodí. Ľady sa pohli aj v súvislosti s investíciami do samotných exponátov. V roku 2019 sa podarilo zrealizovať reštaurovanie mortuárií a zrenovovať zbierku krojov.

 
Poklady z truhlice – zatiaľ najrozsiahlejšia renovácia krojov

 

Krásu výšiviek na košeliach či rukávcoch vedel oceniť už v 60. rokoch už spomínaný zakladateľ múzea Rastislav Řeháček. Neváhal sa vyštverať na zaprášené povaly a často už nepotrebné veci zachránil pre budúce generácie. Okrem odevov aj mnoho predmetov z dreva či kovu bežne používaných v domácnostiach, na gazdovstvách. Darcovia boli zväčša jeho pacienti. Keď neskôr odišiel pracovať do nemocnice v Zlatých Moravciach, zbierka v Ilave zostala a istý čas bola súčasťou vlastivednej výstavy. Neskôr odevy skončili v truhliciach múzea, kde boli dlhý čas uskladnené. 

Helena Drestová z Hornej Poruby sa podujala na neľahkú úlohu. Takmer tri roky popri svojich bohatých aktivitách (s paličkovanou čipkou sa zúčastňuje tvorivých stretnutí na Slovensku i v zahraničí) prala, čistila, zašívala. Nie vždy si bola istá pôvodom kroja, či názvami jednotlivých súčastí. Na Zliechove, Valaskej Belej či Trenčianskej Teplej navštívila ženy, ktoré miestne výšivky a vzory poznajú, aby ich správne priradila konkrétnej dedine a pomenovala.Viac než 200 odevných súčastí krojov pre Mestské múzeum Ilava prehľadne skatalogizovala a popísala.

 
V roku 2020 mestské múzeum oslávilo polstoročnicu

 

Darom k 50. výročiu bolo odštartovanie rekonštrukcie múzea, renovácie a modernizácie jeho expozícií. Prvé výsledky môžete vidieť tu na prízemí v rámci historickej expozície. V roku 2020 mesto zrealizovalo na prízemí múzea sanáciu vlhkého muriva, izoláciu podlahy a odvodnenie exteriéru. Od tohto času bolo pre verejnosť neprístupné a postupne v ňom prebiehali ďalšie práce. Mesto dalo vypracovať projekt na jeho modernizáciu a začalo s realizáciou najskôr na prvom poschodí.

 
Otvorenie vynovenej historickej expozície na prízemí

 

Dva roky, počas ktorých spoločenské i kultúrne dianie ovplyvnila pandémia, bolo múzeum zatvorené a práve tento čas mesto využilo na jeho renováciu. V priestoroch bývalého zlatníctva vzniklo nové Infocentrum Ilava. Rekonštrukcia oboch priestorov prebiehala súčasne. Vymenili sa výkladové okná, vstupné dvere, urobila sa nová elektroinštalácia a obnovou prešla aj celá fasáda objektu. Výsledkom mnohých prác je zmodernizovaná historická expozícia, ktorej dominantou je vzácny model hradu – väznice, ktorý vyrábal odsúdený a slúžil ako pomôcka pri vzdelávaní príslušníkov ZVJS.

Za jeho premiestnenie a renováciu ďakujeme Ladislavovi Resekovi, ktorý aj v tomto období múzeu opäť venoval množstvo exponátov – uniformy, vyznamenania, vzácne fotografie a dokumenty. Prvá výstavná miestnosť moderným spôsobom mapuje vznik mesta a jeho vývoj.  

Jej súčasťou je aj téma židovskej náboženskej obce a spomienky na významných rabínov, synagógu, ktorá tu kedysi stála a na osud, ktorí postretol mnohých prenasledovaných židov. Mesto dalo pri tejto príležitosti nainštalovať do múzea Pamätník k 80. výročiu prvej deportácie. Za pomoc pri tvorbe tejto časti expozície a dary ďakujeme Stanislavovi Troškovi. Na prízemí nájdete aj autentickú miestnosť väzenskej cely. Za spoluprácu a pomoc ďakujeme aj ÚVTOS a ÚVV Ilava, Jozefovi Tomanovi a Ľubošovi Ďurišovi.

A taktiež všetkým, ktorí priložili ruky k dielu, venovali a doteraz nosia do Mestského múzea Ilava vzácne dary. ĎAKUJEME!

 


 

Momentálne je pre verejnosť sprístupnená historická expozícia na PRÍZEMÍ.

Témy: história a vznik mesta Ilava, história hradu od jeho najstaršej podoby cez šľachtické sídlo, kláštor až po vznik trestnice, ktorou je hrad aj v súčasnosti; život v mestečku, cechy a remeslá, Ilavský pivovar;   náboženská židovská obec; Gábor Baross, klobušický kaštieľ

Poschodie: národopisná a prírodovedná expozícia je momentálne v rekonštrukcii (neprístupná)


 

VSTUPNÉ DO MÚZEA:

 

Deti do 6 r. ZDARMA

Deti od 6-18r, ZŤP a dôchodcovia - 0,50€

Dospelá osoba - 1€


OTVÁRACIE HODINY:

 

OKTÓBER - APRÍL (mimo sezónu):

IC_mimo sezónu

 

MÁJ - SEPTEMBER (letná sezóna):

IC_letná sezóna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOCENTRUM ILAVA

Nachádzame sa na Ružovej ulici (98) v priestoroch bývalého zlatníctva. Po rekonštrukcii priestorov vzniklo priame prepojenie s mestským múzeom, preto je infocentrum zároveň vstupnou bránou do múzea. Vstupné do mestského múzea si zakúpite tu, z tohto bodu zároveň začína prehliadka počnúc historickou expozíciou na prízemí. 

Infocentrum Ilava sme slávnostne otvorili 24. júna 2022. Jeho hlavným cieľom je byť kontaktným bodom v ilavskom okrese i širšom okolí. Spolupracujeme s MAS Vršatec a okolitými obcami. Preto u nás nájdete propagačné materiály nielen z Ilavy, ale aj okolitých obcí a miest. 

Zakúpite u nás pohľadnice, magnetky, turistické mapy, knihy, kalendáre a iné predmety podľa aktuálnej ponuky. 

Infocentrum Ilava zároveň predáva lístky na podujatia organizované Mestom Ilava. 

V otváracích hodinách prebieha v infocentre aj príjem inzercie a článkov do Ilavského mesačníka.


KONTAKTY: 

Mimo otváracích hodín nás môžete kontaktovať a dohodnúť si skupinové alebo individuálne prehliadky múzea (taktiež krypta kostola, hrobka G. Barossa).

Pre skupinové prehliadky, školy, škôlky, kolektívy je potrebné objednať sa vopred.

Kontakt: 0940 984 800, infocentrum@ilava.sk

alebo mimo otváracích hodín:

Oľga Tomášová (DK ILAVA - knižnica) - tel. 042-44 555 62, e-mail: olga.tomasova@ilava.sk

Mgr. Veronika Klobučníková - tel.: 0948 094 341, e-mail: veronika.klobucnikova@ilava.sk

 

.....

 

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Kláštorné krídlo väznice

SPOLKY A ORGANIZÁCIE