Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Zmiešaný spevácky zbor Ilavčan

 

Ilavský spevokol bol založený v roku 1900 a jeho prvým dirigentom bol Mikuláš Hrubiško, bankový úradník. Spevokol vystupoval príležitostne zväčša na území mesta Ilava. V roku 1924 bol spevokol zaregistrovaný na okresnom úrade ako spevokol Ilavan pod vedením Štefana Rausa.  V tomto období vystupoval pri rozličných podujatiach v meste, cirkevných oslavách, procesiách a pod. Usporadúval verejné akadémie, večierky spevu, účinkoval v operetných predstaveniach.  V roku 1947 prevzal vedenie spevokolu profesor Michal Kostelný, ktorý po 18 – ročnom  úspešnom pôsobení odišiel do Trenčianskych Teplíc, no tri roky do Ilavy ešte dochádzal. Od roku 1967 sa stal jeho dirigentom Michal Števko. Po jeho odchode z Ilavy v roku 1980 prevzal dirigentskú paličku opäť profesor Michal Kostelný. Obetavo a s láskou dochádzal z Trenčianskych Teplíc celých 10 rokov.

Treba povedať, že i keď politické pomery na Slovensku obmedzili činnosť spevokolu v Ilave, tento nezanikol.

            Nová história speváckeho zboru sa začala písať v roku 1991. Spevácky zbor bol pričlenený pod správu Mestského úradu v Ilave ako Slovenský spevácky zbor Ilavan. Jeho dirigent sa stal Dušan Winkler z Dubnice nad Váhom. Keď v roku 1996 nemohol zo zdravotných dôvodov  pokračovať,  zostal zbor bez dirigenta. V ten istý rok prevzali dirigentskú funkciu v speváckom zbore Ilavan učiteľky zo ZUŠ v Ilave Mária Revická, Jarmila Pišková a Viola Winklerová.

            Repertoár speváckeho zboru v minulosti  ale i v súčasnosti obsahoval ľudové piesne, hymnické piesne, duchovné, ale i svetské  piesne od obdobia renesancie až po súčasnosť.

Zbor účinkuje pri najrôznejších príležitostiach v meste a širokom v okolí. Často svojím spevom obohacuje bohoslužby po celom Slovensku. Zúčastnil sa viacerých festivalov speváckych zborov – v  Klimkoviciach, Moravskom Krumlove, v Trenčíne, v Novom Meste nad Váhom, kde v r. 2006 získal i cenu Matice slovenskej. Reprezentoval v Českej republike, Poľsku, Chorvátsku i Maďarsku a Taliansku.

Podrobný život speváckeho zboru od jeho vzniku až podnes, nadšenie, elán, ale hlavne naplnenie myšlienky priblížiť jeho umelecké hodnoty najširším vrstvám spoločnosti opisujeme v našej kronike.

Dnes má zbor približne 33 členov a dve dirigentky  - Mgr. Jarmilu Piškovú a Violu Winklerovú. Zbor sa stretáva na nácvikoch raz do týždňa  v priestoroch Základnej umeleckej školy v Ilave. Radi medzi sebou privítame aj ďalších milovníkov speváckeho umenia.

 V prípade záujmu o členstvo v zbore alebo o naše vystúpenie môžete kontaktovať predsedu organizačného výboru Vendelína Michalíka – č. tel. 0915 969 727 alebo priamo dirigentku zboru Jarmilu Piškovú – č. t. 0908 792 584, mail: piskova.jarmila@post.sk.

Naša adresa: Základná umelecká škola
                         Pivovarská 662/80
                         01901 ILAVA

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

SPOLKY A ORGANIZÁCIE