Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Obnova športovísk, sídlisko Medňanská, Ilava

Cieľ a účel poskytnutia dotácie

Cieľom výzvy v súlade s § 3 ods. 1 písm. a) zákona o podpore regionálneho rozvoja je odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónov, a tým zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov.
Účelom poskytnutej dotácie je podpora:
- rozvoja občianskej vybavenosti a rozvoja služieb v regióne,
- rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky

Informácia o projekte časť 1

 

Informácia o projekte časť 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácia o projekte časť 2

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Ružová ulica, 1905

SPOLKY A ORGANIZÁCIE