Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Súčasnosť

SÚČASNOSŤ

Mesto je plynofikované, má vybudovanú čističku odpadových vôd, je tu hydroelektráreň a taká dôležitá - výborná dopravná dostupnosť. Sídli tu okresný úrad, katastrálny úrad, notariát, obvodné oddelenie policajného zboru, väznica, obvodná poľovnícka komora, slovenská sporiteľňa, všeobecná úverová banka. Sú tu kancelárie viacerých poisťovní i stavebnej sporiteľne. Vo výstavbe je nová obchodná zóna pri nemocnici.

Školstvo zahŕňa dve materské školy, základnú a špeciálnu základnú školu, základnú umeleckú školu. Pod základnú školu bolo začlenené aj centrum voľného času.

V Klobušiciach sa nachádza detský domov.

Priemysel zaznamenal v posledných rokoch veľký rozvoj. Extravilánom mesta prechádza diaľnica, v jej blízkosti sú územia vyčlenené na podnikanie. Pôsobia tu viaceré firmy, predajne stavebnín i výrobcovia okien, dopravné spoločnosti. Pribudli nové fabriky vyrábajúce pre automobilový priemysel a tiež logistické centrum siete supermarketov.

Zdravotníctvo v objektoch nemocnice sa zredukovalo na poskytovanie jednodňovej chirurgie, nachádza sa tu novozriadený hospic i doliečovacie zariadenie.

V nemocnici i v centre mesta však sídli viacero súkromných ambulancií pre deti i dospelých.

Kultúrne dianie sa sústreďuje v dome kultúry. Viac než 100 rokov má Zmiešaný spevácky zbor Ilavčan, na dlhú históriu divadelníctva nadviazal divadelný súbor Masky z Ilavy. Viacerí Ilavčania sú tiež členmi regionálneho DS Hugo.

V súčasnosti fungujú tri folklórne súbory - detské Laštek a Vretienko a FS Strážov.

Aktívni sú tiež:  Fotoklub Považie, Jednota dôchodcov - OO Ilava, Liga proti reumatizmu, Únia žien-OO Ilava, Materské centrum Dubáčik, Zväz protikomunistického odboja-politickí väzni Ilava, Slovenská únia sluchovo postihnutých-ZO Ilava, PZ Borokové-Vápeč.

Mesto je tiež zriaďovateľom mestského múzea s historickou, národopisnou a prírodovednou expozíciou.

Športové aktivity zastrešuje predovšetkým TJ Sokol Ilava – karate, bedminton, vodáci, Klub slovenských turistov Tuláci. V ostatnom období úspechy zaznamenali i malí ilavskí futbalisti z MFK Ilava. V meste je možné zájsť na bowling, zacvičiť si vo fit štúdiu i fitcentre. 

Aktívni sú i dobrovoľní hasiči z Ilavy a Iliavky, ktorí okrem pomoci pri katastrofách sa venujú aj práci s deťmi.

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Československá pošta

SPOLKY A ORGANIZÁCIE