Menu

sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Najčastejšie otázky a odpovede

Prečo sa reguluje parkovanie na území mesta Ilava?

Dôvodom, prečo mesto pristúpilo na reguláciu parkovania je viacero:

  1. Cieľom regulácie parkovania je zvýšenie bezpečnosti a pohodlia obyvateľov mesta. Chodcov, cyklistov, aj motoristov. Zvýšenie kvality verejných priestranstiev a atraktivity mesta.
  2. Regulované parkovanie má pozitívny dopad na dopravu v meste. Existujúce parkovacie miesta sa viac využívajú. Rovnako sa zabezpečí väčšia plynulosť a prejazdnosť miestnej komunikácie.
  3. Reguláciou parkovania sa mesto snaží meniť zaužívané návyky svojich obyvateľov a návštevníkov, motivovať ich k využívaniu alternatívnych a ekologických spôsobov dopravy (bicykel, pešia chôdza a pod.).

 

Ako si vybavím parkovaciu kartu?

Parkovaciu kartu je možné si vybaviť z pohodlia domova online cez elektronický formulár v systéme ParkDots alebo osobne na podateľni Mestského úradu Ilava, Mierové námestie 16/31 počas úradných hodín: 

Úradné hodiny MsÚ Ilava
Mierové námestie 16/31   (budova MsÚ)

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
7:00              
 (Nestránkový deň)
7:00
7:00
7:00  

15:00
           
16:00
15:00
13:00

 

Obedňajšia prestávka je od 11:00 do 12:00

 

V prípade rezidentských kariet je potrebné predložiť občiansky preukaz a Osvedčenie o evidencii motorového vozidla – časť II (Veľký technický preukaz), ktorého ste vlastníkom, resp. držiteľom. Prípadne iné doklady potrebné pre vydanie parkovacej karty (viď Doklady a podmienky pre vydanie parkovacej karty ).

 

Kde si môžem vyzdvihnúť kartu po schválení žiadosti a uhradení poplatku?

Parkovacie karty sa fyzicky nevydávajú. Karty sú len virtuálne, zaevidované v systéme na konkrétne EČV. Vozidlo, ktoré má zakúpený parkovací lístok alebo vydanú parkovaciu kartu, nebude označené žiadnym dokladom za čelným sklom alebo pod.

 

Aké vozidlá môžu parkovať v rámci mestskej parkovacej zóny?

V rámci zóny plateného parkovania môžu na vyznačených parkovacích miestach parkovať motorové vozidlá kategórie M1 a N1 - s celkovou hmotnosťou, ktorá nepresahuje 3 500 kg a rozmery vozidla nepresahujú rozmery parkovacieho miesta.

 

Zásobujem, vozím tovar. Musím platiť za parkovné aj keď zastavím iba na čas vykládky?

V zóne s plateným státím môžete stáť iba na vyznačenom parkovacom mieste. Zastaviť môžete aj mimo vyznačených parkovacích miest, ale musíte dodržiavať platnú legislatívu. Ak vykladáte alebo nakladáte tovar, alebo ľudí na čas nevyhnutne potrebný, nie je to státie, ale zastavenie. V takomto prípade nie je potrebné zakúpiť si parkovací lístok.

 

Môže si občan kúpiť parkovaciu kartu – obyvateľ na vozidlo, ktoré má požičané?

Rezidentská parkovacia karta – obyvateľ môže byť vydaná obyvateľovi, ktorý je vlastníkom, resp. držiteľom motorového vozidla, resp. má vydané potvrdenie o využívaní služobného vozidla na súkromné účely od svojho zamestnávateľa. Na zapožičané motorové vozidlo nie je možné vydať parkovaciu kartu.

 

Vozidlo, na ktoré mám vydanú parkovaciu kartu mám v oprave. Servis mi dal k dispozícii dočasne servisné vozidlo. Čo mám teraz robiť?

Pre takýto prípad je možné dočasne požiadať o zmenu EČV na parkovacej karte, ktorá vám bola pôvodne vydaná na vaše vozidlo. Pre túto zmenu je potrebné podať žiadosť (buď elektronicky emailom, alebo prísť osobne na Mestský úrad), pričom je potrebné predložiť riadne označený zákazkový list, že auto bolo odovzdané do servisu.

 

Ak občan kupuje v zóne nehnuteľnosť, ktorá na neho ešte nie je prepísaná, môže už požiadať o rezidentskú kartu?

Áno. V prípade prevodu vlastníctva nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v zóne a začatí konania o povolení vkladu nehnuteľnosti na príslušnej správe katastra môže budúci vlastník nehnuteľnosti, po preukázaní podania návrhu na vklad do katastra, požiadať o vydanie dočasnej karty. Takto vydaná karta je platná 90 dní. Následne po preukázaní trvalého pobytu na predmetnej nehnuteľnosti môže požiadať o rezidentskú kartu.

 

Kde je povolené parkovanie v rámci mestskej parkovacej zóny?

V zóne regulovaného státia je možné zaparkovať len na miestach na to určených a riadne vyznačených zvislým a vodorovným dopravným značením. Na všetkých ostatných miestach, kde vodiči zaparkujú, sa dopustia porušenia a naplnenia skutkovej podstaty priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, za čo im hrozí pokuta na mieste až do výšky 50 eur.

 

Ako mám postupovať, ak nájdem na vozidle „papuču“?

V prípade, ak bola na vaše vozidlo nainštalovaná tzv. „papuča“ museli ste sa dopustiť poručenia zákona o cestnej premávke č. 8/2009 (najčastejšie tým, že ste zaparkovali tam, kde to zákon nedovoľuje, alebo ste nemali riadne uhradené parkovné). Pre odstránenie „papuče“ kontaktujte Mestskú políciu na čísle 0940 395 159, ktorá vám toto technické zabezpečovacie zariadenie odstráni.

 

Kde môžem nahlásiť nesprávne parkujúce vozidlo?

Priamo operačnému stredisku Mestskej polície na čísle 0940 395 159. Na dodržiavanie pravidiel parkovania v parkovacích zónach určených zákonom o cestnej premávke vrátane kontroly úhrady za parkovanie, dohliada  Mestská polícia. Príslušníci Mestskej polície sa kontrole venujú popri inej činnosti a sú vždy komunikatívni a pripravení na riešenie akýchkoľvek otázok.

 

Kontaktné údaje

Prevádzkovateľ:

Mesto Ilava

Mierové námestie 16/31

019 01 Ilava

 

IČO: 00317331

DIČ: 2020610911

 

Tel.: Podateľňa MsÚ  042/ 44 555 34 alebo 042/ 44 555 18; 0948 696 205

Email: parkovanie@ilava.sk           podatelna@ilava.sk        ilava@ilava.sk

PARKOVANIE

TRIEDENIE OLEJA

SOCIÁLNE SIETE

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALÉRIA

Náhodný výber z galérie

Etiketa pivovaru

SPOLKY A ORGANIZÁCIE