sk

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Posledná rozlúčka s našimi zosnulými:

Pavol Birkuš /36/ 

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že zomrel pán Pavol Birkuš /36/  naposledy bytom na Ul. SNP. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 15.10.2021 o 14.00 hod. v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Antónia Birkušová /75/ 

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom a známym, že vo veku 75 rokov zomrela pani Antónia Birkušová naposledy bytom na ulici SNP. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 6.10.2021 o 14.00 hod. v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Ľudovít Hanko /68/ 

Filip Pribol /87/ 

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 29.9.2021 zomrel pán Filip Pribol /87/ naposledy bytom na Ul. Jesenského. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v kruhu najbližších v krematóriu v Žiline.

Miroslav Margeták /73/ 

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že zomrel pán Miroslav Margeták /73/ naposledy bytom na Ul. SNP. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 29.9.2021 o 15.00 hod. v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Eva Balážová rod. Jašková /65/ 

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom a známym, že vo veku 65 rokov zomrela pani Eva Balážová rod. Jašková naposledy bytom na Skale. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 28.09.2021 o 13.00 hod. v Dome smútku v Košeci.

Prom. práv. Iveta Jarolímková /71/ 

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom a známym, že vo veku 71 rokov zomrela pani Prom. práv. Iveta Jarolímková /71/  naposledy bytom na ulici Hviezdoslavovej. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v sobotu 25.09.2021 o 10.00 hod. v Dome smútku v Ilave. 

Rozália Čepáková /88/ 

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom a známym, že vo veku 88 rokov zomrela pani Rozália Čepáková naposledy bytom na ulici Kukučínovej. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 20.09.2021 o 15.00 hod. v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Ľudovít Hanko /68/ 

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom a známym, že vo veku 68 rokov zomrel pán Ľudovít Hanko naposledy bytom na ulici Štúrovej. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 14.9.2021 o 15.00 hod. v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Marek Valach /34/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom a známym, že vo veku 34 rokov zomrel  Marek Valach naposledy bytom na ulici Záhradníckej. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 6.9.2021 o 15.00 hod. v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Peter Turek /65/ 

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 65 rokov zomrel pán Peter Turek naposledy bytom na ul. Štúrovej. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 31.8.2021 o 13.00 hod. v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Antónia Remšíková rod. Šupáková /82/ 

S hlbokým zármutkom znamujeme, že vo veku 82 rokov zomrela pani Antónia Remšíková rod. Šupáková naposledy bytom na ul. Medňanskej. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 30.8.2021 o 14.00 h v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Ján Moško /68/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 68 rokov zomrel bývalý občan nášho mesta pán Ján Moško. Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 26.8.2021 o 15.30 hod. na cintoríne v Hloži.

Alena Siraňová /56/

S hlbokým zármutkom znamujeme, že vo veku 56 rokov zomrela pani Alena Siraňová  naposledy bytom na ul. Jesenského. Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 26.8.2021 o 13.00 h v Dome smútku v Ilave. 

Ľubomír Matejov /62/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 62 rokov zomrel občan nášho mesta pán Ľubomír Matejov , naposledy bytom na sídlisku Sihoť, Ul. Kpt. Nálepku. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 24.8.2021 o 14.00 hodine v Dome smútku v Ilave. 

Peter Kotlárik /71/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 71 rokov zomrel občan nášho mesta pán Peter Kotlárik , naposledy bytom na sídlisku Sihoť, Ul. Kpt. Nálepku. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 25.8.2021 o 14.00 hodine v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Mgr. Edita Teicherová, rod. Gbúrová /nedož. 88/

S hlbokým zármutkom znamujeme, že vo veku nedož. 88 rokov zomrela pani Edita Teicherová rod. Gbúrová naposledy  bytom na Ul. Medňanská. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 26.7.2021 o 14.00 h v Dome smútku a na cintoríne v Dubnici n. Váhom. Svätá omša bude o 13.15 hod. v Kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom.

Mária Hudáčková/nedož. 86/

S hlbokým zármutkom znamujeme, že vo veku nedož. 86 rokov zomrela pani Mária Hudáčková, naposledy  bytom na Sihoti. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 21.7.2021 o 15.00 h v Dome smútku a na cintoríne v Bohuniciach.

Štefánia Kazárová rod. Koyšová /nedož. 81/

S hlbokým zármutkom znamujeme, že vo veku nedož. 81 rokov zomrela pani  Štefánia Kazárová rod. Koyšová, naposledy  bytom na Ul. Medňanskej. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 13.7.2021 o 13.00 h v Dome smútku a na cintoríne v Ilave.

Jozef Pagáč /74/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 74 rokov zomrel občan nášho mesta pán Jozef Pagáč. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 14. júla 2021 o 13.00 hod. v Dome smútku a na cintoríne v Klobušiciach.

Anna Jarníková rod. Mattová /nedož. 65/

S hlbokým zármutkom znamujeme, že vo veku nedož. 65 rokov zomrela pani Anna Jarníková rod. Mattová, naposledy  bytom na Ul. Štefánikovej. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 25.6.2021 o 10.00 h v Dome smútku v Ilave.

Mária Poliaková rod. Margetinová /81/

S hlbokým zármutkom znamujeme, že vo veku 81 rokov zomrela pani Mária Poliaková rod. Margetinová, naposledy  bytom na Ul. Medňanskej. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 14.6.2021 o 14.00 h v Dome smútku a na cintoríne v Ilave.

Iveta Lišková, rod. Bukvayová /nedož. 57/

S hlbokým zármutkom znamujeme, že vo veku nedož. 57 rokov zomrela pani Iveta Lišková rod. Bukvayová, bývalá občianka nášho mesta naposledy bytom v Novej Dubnici. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 8.6.2021 o 15.00 h v Dome smútku a na cintoríne v Novej Dubnici.

Anna Bajzíková /74/

S hlbokým zármutkom znamujeme, že vo veku 74 rokov zomrela pani Anna Bajzíková,  naposledy bytom na ul. Štúrovej. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 28.5.2021 o 13.00 h v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Vladimír Suchár /63/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 63 rokov zomrel občan nášho mesta pán Vladimír Suchár , naposledy bytom na sídlisku Sihoť. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 25.5.2021 o 15.00 hodine v Dome smútku v Ilave. 

Ľubomír Zubárik /65/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 65 rokov zomrel občan nášho mesta pán Ľubomír Zubárik, naposledy bytom na sídlisku Skala. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 25.5.2021 o 11.00 hod. v Dome smútku a na cintoríne v Ilave.

Ľubomír Kováč /51/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 51 rokov zomrel bývalý občan nášho mesta pán Ľubomír Kováč, naposledy bytom v Dubnici nad Váhom. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 21.5.2021 o 15.00 hod. v Dome smútku a na cintoríne v Klobušiciach.

Ľuboš Vrana  /54/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 54 rokov zomrel náš spoluobčan pán Ľuboš Vrana, naposledy bytom na Skale. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 17.5.2021 o 10.00 hod. v Dome smútku v Ilave. 

Pavel Schiller  /67/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 67 rokov zomrel náš spoluobčan pán Pavel Schiller, naposledy bytom na Ul. Pivovarská. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 5.5.2021 o 15.00 hod. v Dome smútku v Ilave. 

Jana Slugeňová /57/

S hlbokým zármutkom  oznamujeme, že vo veku 57 rokov zomrela pani Janka Slugeňová, naposledy bytom na Ul. SNP. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 30.4.2021 o 10.00  hod. v Dome smútku  v Ilave. 

Pavol Makás  /85/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 85 rokov zomrel náš spoluobčan pán Pavol Makás, naposledy bytom na sídl. Sihoť. Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 22.4.2021 o 14.00 hod. v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Ján Múčka /91/

S hlbokým zármutkom oznamujeme , že vo veku 91 rokov zomrel náš spoluobčan pán Ján Múčka, naposledy bytom na Ul. Štefánikovej. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 21.4.2021 o 15.30 hod.  na cintoríne v Ilave.  

Jozef Prcúch /61/ 

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 61 rokov zomrel bývalý občan nášho mesta pán Jozef Prcúch. Posledná rozlú´čka so zosnulým bude v stredu 21.4.2021o 14.00 hod,  v Dome smútku a na cintoríne v Ilave 

Miloš Šedo /42/

S hlbokým zármutkom oznamujeme , že vo veku 42 rokov zomrel občan nášho mesta pán Miloš Šedo naposledy bytom v Ilave na Ul. Medňanskej. Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 15.4.2021 o 15.00 hod. v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Jarmila Bizoňová rod. Hladká /73/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 73 rokov zomrela bývalá občianka nášho mesta pani Jarmila Bizoňová rod. Hladká naposledy bytom v Klobušiciach. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 9.4.2021 o 13.00 na cintoríne v Dolných Kočkovciach. 

Ladislav Gabriš /72/

S hlbokým zármutkom oznamujeme , že vo veku 72 rokov zomrel občan nášho mesta pán Ladislav Gabriš naposledy bytom v Ilave na Sihoti. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 9.4.2021 o 14.00 hod. v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Ladislav Daňo /83/

S hlbokým zármutkom oznamujeme že vo veku 83 rokov zomrel občan nášho mesta pán Ladislav Daňo naposledy bytom v Iliavke. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 7.4.2021 o 10.00 hod. v Dome smútku a na cintoríne v Iliavke. 

Vladimír Hudec /75/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku nedož. 75 rokov zomrel pán Vladimír Hudec, naposledy bytom na Ul. SNP. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 3.4.202111.00 h v Dome smútku na cintoríne v Ilave. 

Bohumil Paholek /90/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 90 rokov zomrel pán Bohumil Paholek, naposledy bytom na Ul. Jesenského. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 3.4.20219.00 h v Dome smútku na cintoríne v Ilave. 

Lýdia Vincová /nedož. 83/

S hlbokým zármutkom oznamujeme že vo veku nedožitých 83 rokov zomrela pani Lýdia Vincová, naposledy bytom na ulici Jesenského. Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 1.4.2021 o 13.00 h v Dome smútku v Ilave. 

Milan Rajník /65/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 65 rokov zomrel pán Rajník Milan, naposledy bytom na Ul. Kpt. Nálepku. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 26.3.202110.00 h v Dome smútku na cintoríne v Ilave. 

Jozef Vavrík /75/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 75 rokov zomrel pán Jozef Vavrík, naposledy bytom v Klobušiciach. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 26.3.202114.00 h v Dome smútku a na cintoríne v Klobušciach.

Karol Ďurec /65/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 65 rokov zomrel pán Karol Ďurec, naposledy bytom na Ul. Štúrovej. Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 25.3.202110.00 h v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Ing. Ján Vlkovič /66/

S hlbokým zármutkom ozamujeme, že vo veku 66 rokov zomrel pán Ing. Ján Vlkovič, naposledy bytom na Ul. Pivovarskej. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 24.3.2021 o 10.00 h v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Silvia Rajníková /42/

S hlbokým zármutkom  oznamujeme, že vo veku 42 rokov zomrela pani Silvia Rajníková, naposledy bytom na Ul. Kpt. Nálepku. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 23.3.2021 o 10.00 v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Mária Štrbáňová /87/

S hlbokým zármutkom znamujeme, že vo veku 87 rokov zomrela pani Mária Štrbáňová, naposledy bytom na Ul. Kukučínovej. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 22.3.2021 o 11.00 v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Helena Hebrová/82/

S hlbokým zármutkom znamujeme, že vo veku 82 rokov zomrela pani Helena Hebrová.  naposledy bytom v Klobušiciach. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v sobotu 13.3.2021 o 10.00 h. na cintoríne v mestskej časti Klobušice. 

Helena Šíblová /86/

S hlbokým zármutkom znamujeme, že vo veku 86 rokov zomrela pani Helena Šíblová. V Ilave naposledy bývala na Ul. Medňanská. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 10.3.2021 o 11.00 h. na cintoríne v mestskej časti Klobušice. 

Martina Čičková /45/

S hlbokým zármutkom znamujeme, že vo veku 45 rokov zomrela pani Martina Čičková, naposledy bytom na Skale. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 9.3.2021 o 14.00 h. na cintoríne v Ilave.

Jaroslav Tomčány /72/

S hlbokým zármutkom znamujeme že vo veku 72 rokov zomrel pán Jaroslav Tomčány. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 9.3.2021 o 15.30 hod. na Mestskom cintoríne v Ilave. 

Milan Suchánek /68/

S hlbokým zármutkom znamujeme že vo veku 68 rokov zomrel pán Milan Suchánek, naposledy bytom na ul. Meňanskej. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 5.3.2021 o 12.00 hod. v Dome smútku v Ilave. 

Mária Reisenauerová /86/

S hlbokým zármutkom znamujeme, že vo veku 86 rokov zomrela pani Mária Reisenauerová, naposledy bytom na ul. Jesenského. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 5.3.2021 o 10.00 hd. v Dome smútku v Ilave. 

Štefánia Kvasnicová /87/

S hlbkým zármutkom oznamujeme, že vo veku 87 rokov nás navždy opustila pani Štefánia Kvasnicová, naposledy bytom v Klobušiciach. Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 4.3.2021 o 16.00 hodine v Dome smútku a na cintoríne v Klobušiciach.  

Ing. Gregor Gábel /67/

S hlbokým  zármutkom oznamujeme, že vo veku 67 rokov nás navždy opustil pán Ing. Gregor Gábel, naposledy bytom na Ul. SNP. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 3.3.2021 o 10.00 hod. v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Viera Černejová /74/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 74 rokov nás navždy opustila pani Viera Černejová, naposedy bytom na Ul. Záhradníckej. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 2.3.2021 o 15.30 hod.  v Dome smútku a an cintoríne v Slávnici. 

Elena Schillerová /90/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 90 rokov nás navždy opustila pani Elena Schillerová, naposledy bytom na Ul. Pivovarskej. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 2.3.2021 v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Martina Šedová  rod. Košťálová /38/ 

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 38 rokov nás navždy opustila pani Martina Šedová rod. Košťálová, naposledy bytom na Ul. Medňanskej. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 2.3.2021 o 10.00 hod. na cintoríne v Ilave. 

Jozef Nemlaha /96/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 96 rokov  nás navždy opustil pán Jozef Nemlaha, naposledy bytom na Ul. Hviezdoslavovej. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 26.2.2021 o 10.00 hod. v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Irena Kucharíková /73/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 73 rokov nás navždy opustila pani Irena Kucharíková, naposledy bytom na Ul. Hviezdoslavovej. Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 25.2.2021 o 10.00 hod. v Dome smútku v Ilave. 

Helena Pagáčová /73/ 

S hlbokým zármutkom znamujeme, že vo veku 73 rokov nás navždy opustila pani Helena Pagáčová, naposledy bytom a Ul. SNP. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v sobotu 6.2.2021 o 11.00 hod.  na cintoríne v Ilave. 

Anton Kočkár /82/ 

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 82 rokov nás navždy opustil pán Anton Kočkár, naposledy bytom na Ul. Sládkovičovej. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 26.1.2021 o 14.00 hod. v Dome smútku v Ilave. 

Irena Šteffeková /82/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 82 rokov nás navždy opustila pani Irena Šteffeková, naposledy bytom na Ul. kpt. Nálepku. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 20. januára 2021 o 10.00 v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Anna Briestenská /90/

S hlbokým zármutkom ozamujeme, že vo veku 90 rokov zomrela pani Anna Briestenská, naposledy bytom v Klobušiciach. Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 14.1.2021 v Dome smútku a na cintoríne v Klobušiciach. 

Milan Martišek /87/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 87 rokov zomrel pán Milan Martišek, naposledy bytom v Klobušiciach. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 13.1.2021 v Dome smútku v Klobušiciach. 

Oľga Prváková /89/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 89 rokov zomrela pani Oľga Prváková , naposledy bytom na ulici Jesenského. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 13.1.2021 v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Ján Čuga /89/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 89 rokov nás navždy opustil pán Ján Čuga, naposledy bytom na sidl. Skala. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 11.1.2021 v Dome smútku a na cintoríne v Hornej Porube. 

Ivan Fulec /71/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 71 rokov nás navždy opustil pán Ivan Fulec,naposledy bytom na Ul. Ľ.Štúra. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 8.1.2021 na cintoríne v Ilave.  

Ferdinand Kučmín /81/ 

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 81 rokov nás navždy opustil pán Ferdinand Kučmín, naposledy bytom  na Ul. Medňanskej. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 8.1.2021 o 10.00 hod. v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Ladislav Matejíčka /61/

S hlbokým zármutkom oznamujeme že vo veku 61 rokov nás navždy opustil pán Ladislav Matejíčka naposledy bytom na sídlisku Sihoť. Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 7.1.2021 o 13.00 hod. v Dome smútku na cintoríne v Ilave.

Anna Šatková /67/

S hlbokým zármutkom oznamujeme že vo veku 67 rokov nás navždy opustila pani Anna Šatková rod. Mikolášová naposledy bytom v Klobušiciach. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 4.1.2021 o 13.00 hod. v Dome smútku  na cintoríne v Klobušiciach.

Ladislav Staňo / 68 /

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku  68 rokov    nás navždy opustil pán Ladislav Staňo, naposledy bytom na sídl. SNP. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 4.1.2021 o 9.00 v Dome smútku v Ilave. 

Marica Martinusová /87/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 87 rokov nás navždy opustila pani Marica Martinusová , naposledy bytom na ul. kpt. Nálepku. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok  1.1.2021 o 14.00 hod. v Dome smútku v Ilave.   

Emil Lokšík /65/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 65 rokov nás navždy opustil pán Emil Lokšík, naposledy bytom na sídlisku Sihoť. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 30.12.2020 o 11.00 hod. v Dome smútku v Ilave. 

Oľga Čugová /86/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 86 rokov nás avždy opustila naša spoluobčianka pani Oľga Čugová , naposledy bytom na sídlisku Skala. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 30.12.2020 o 13.00 hod. v Dome smútku a na cintoríne v Hornej Porube. 

Mária Janúšková /93/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 93 rokov nás navždy opustila naša spoluobčianka pani Mária Janúšková , naposledy bytom na sídlisku Skala. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v sobotu 26.12.2020 o 9.00 hod. v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Mária Chromiaková /79/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 79 rokov nás avždy opustila naša spoluobčianka pani Mária Chromiaková , naposledy bytom na ulici Pivovarskej. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v sobotu 26.12.2020 o 13.00 hod. v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Ivan Dolinský /80/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 80 rokov nás navždy opustil náš spoluobčan pán Ivan Dolinský, naposledy bytom na Ul. Jesensk´ého. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 23.12.2020 o 10.00 v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Miroslav Šelinga /81/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 81 rokov nás navždy opustil náš spoluobčan pán Miroslav Šelinga , naposledy bytom na Ul. Štefánikovej. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 21.12.2020 o 14.00 v Dome smútku v Ilave. 

Jaroslav Mikula /37/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 37 rokov nás navždy opustil náš spoluobčan pán Jaroslav Mikula naposledy bytom na ul. kpt. Nálepku. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 18.12.2020 o 15.30 v Dome smútku v Ilave. 

Irena Ladecká / 82/

S hlbokým zármutkom ozamujeme, že vo veku 82 rokov nás navždy opustila naša spoluobčianka pani Irena Ladecká, naposledy bytom na ul. kpt. Nálepku. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 16.12.2020 o 14.00 h, v Dome smútku v Ilave. 

Žofia Turská /81

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 81 rokov nás naždy opustila občianka nášho mesta pani Žofia Turská, naposledy bytom a ul. Záhradníckej. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 15.12.2020 o 14.00 hodine v Dome smútku v Ilave. 

Kamil Remšík /87/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 87 rokov nás navždy opustil pán Kamil Remšík, naposledy bytom na Ul. Medňanská. Posledná rozúčka so zosnulým bude v piatok 11.12.2020 o 11.30 h v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Miroslav Ďuraško /56/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 56 rokov nás navždy opustil občan nášho mesta pán Miroslav Ďuraško. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 3.12.2020 o 14.00 hod. v Dome smútku v Klobušiciach. 

Ľudevít Mičko /82/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 82 rokov nás navždy opustil pán Ľudevít Mičko. Posledná rozúčka so zosnulým bude v piatok 20. novembra 2020 o 10.00 h v Dome smútku na cintoríne v Iliavke.

Martin Noga /66/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 66 rokov nás navždy opustil pán Martin Noga. Posledná rozúčka so zosnulým bude v sobotu 14. novembra 2020 v Dome smútku na cintoríne v Klobušiciach. 

Katarína Turzová rod. Bežáková /86/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku nedož. 86 rokov nás opustila Katarína Turzová rod. Bežáková. Naposledy bytom Ilava-Ul. Medňanská. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 13. novembra 2020 o 13.00 v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Anežka Miková /92/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 92 rokov nás opustila Anežka Miková. Naposledy bytom Ilava - Ul. Štefánikova. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 10. novembra 2020 o 13.00 v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Katarína Machálková /84/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 84 rokov nás opustila Katarína Machálková. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 11. novembra 2020 o 12.00 v Dome smútku v Ilave. 

Anna Šupáková /88/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 88 rokov nás opustila Anna Šupáková. Naposledy bytom Ilava-Sihoť. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 28. októbra 2020 o 14.00 v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Zita Majerová /74/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 74 rokov nás opustila Zita Majerová. Naposledy bytom Ilava-Ul. Medňanská. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 16. októbra 2020 o 14.00 v Dome smútku na cintoríne v Ilave. 

Anna Bratinová /77/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 77 rokov nás opustila Anna Bratinová. Naposledy bytom Ilava-Sihoť. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 9. októbra 2020 o 14.00 v Dome smútku na cintoríne v Ilave. 

Mária Madarászová nedož. /79/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku nedožitých 79 rokov tragicky zahynula  Mária Madarászová.  Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 2. októbra 2020 o 14.00 v Dome smútku na cintoríne v Ilave. 

Vladimír Prvák /64/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 64 rokov nás navždy opustil pán Vladimír Prvák, naposledy bytom na Ul. Medňanská. Posledná rozúčka so zosnulým bude vo štvrtok 1.10.2020 o 13.00 hod. na cintoríne v Ilave. 

Jozef Fulek /79/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 79 rokov nás navždy opustil pán Jozef Fulek, naposledy bytom v Klobušiciach. Posledná rozúčka so zosnulým bude vo štvrtok 1.10.2020 o 15.00 hod. v Dome smútku na cintoríne v Ilave. 

Anton Híreš /77/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 77 rokov nás navždy opustil pán Anton Híreš, naposledy bytom na Skale. Posledná rozúčka so zosnulým bude v stredu 30.9.2020 o 15.00 hod. v Dome smútku na cintoríne v Ilave. 

Daniela Zdražilová rod. Jankovičová nedož. /69/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku nedožitých 69 rokov nás opustila pani Daniela Zdražilová rod. Jankovičová.  Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 30. septembra 2020 o 13.00 hod. v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Ľubomír Urban /73/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 73 rokov nás navždy opustil pán Ľubomír Urban, naposledy bytom na ulici Medňanskej. Posledná rozúčka so zosnulým bude v pondelok 21.9.2020 v Dome smútku na cintoríne v Ilave. 

Marcela Majtánová /66/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku nedožitých 66 rokov nás opustila pani Marcela Majtánová.  Posledná rozlúčka so zosnulou začne v utorok 8. septembra 2020 o 14.00 hod. sv. omšou v kaplnke, následne bude pokračovať smútočným obradom v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Viera Holbová /76/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 76 rokov nás opustila pani Viera Holbová. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 4. septembra 2020 o 14.00 hod. v Dome smútku a na cintoríne v Iliavke.

Terézia Slobodová /85/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 85 rokov nás opustila pani Terézia Slobodová. Posledná rozlúčka so zosnulou začne vo štvrtok 3. septembra 2020 o 14.00 hod. sv. omšou v kaplnke, následne bude pokračovať smútočným obradom v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Rozália Gerhardová rod. Hözlová /87/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 87 rokov nás opustila pani Rozália Gerhardová rod. Hözlová. Posledná rozlúčka so zosnulou začne v utorok 1. septembra 2020 o 14.00 hod. sv. omšou v kaplnke, následne bude pokračovať smútočným obradom v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Mária Remenárová rod. Saganová /97/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 97 rokov nás opustila pani Mária Remenárová rod. Saganová . Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 25. augusta 2020 o 16.00 hod. a začne sv. omšou v kaplnke, následne bude pokračovať smútočnými obradmi v Dome smútku v Ilave. 

Adolf Tomášek /81/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 81 rokov nás navždy opustil pán Adolf Tomášek naposledy bytom v Iliavčanskej doline. Posledná rozúčka so zosnulým bude v utorok 18.8.2020 o 13.00 v Dome smútku a na cintoríne v Iliavke. 

Elena Václavová   /98/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 98 rokov nás navždy opustila pani Elena Václavová, naposledy bytom v Klobušiciach. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 18.8.2020 o 15.00 hod. v Dome smútku a na cintoríne v Klobušiciach. 

Alexander Golej /75/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 75 rokov nás navždy opustil pán Alexander Golej naposledy bytom na ulici Medňanskej. Posledná rozúčka so zosnulým bude v utorok 11.8.2020 a začne sv. omšou v kaplnke o 17.00 hod, následne budú smútočné obrady  pokračovať v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Eva Václavová rod.Beňová  /77/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 77 rokov nás navždy opustila pani Eva Václavová rod. Beňová, naposledy bytom v Klobušiciach. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 11.8.2020 o 15.00 hod. v Dome smútku a na cintoríne v Klobušiciach. 

Emília Rexová rod. Kurdajová /92/

S hlbokým zármutkom oznamujeme  všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 92 rokov nás navždy opustila pani Emília Rexová rod. Kurdajová naposledy bytom na ul. Betlehemskej. Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 6. augusta 2020 o 15.00 hod. v Dome smútku v Klobušiciach.  

Božena Pružincová /91/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 91 rokov nás navždy opustila pani Božena Pružincová, naposledy bytom na ul. Medňanskej. Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 30.7.2020 o 14.00 v Dome smútku a na cintoríne v Košeckom Rovnom. 

Irena Žalúdková /82/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 82 rokov nás navždy opustila pani Irena Žalúdková naposledy bytom v Dubnici nad Váhom. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 28.júla 2020 a začne o 14.00 hod.  sv. omšou v kaplnke, následne bude pokračovať smútočnými obradmi v Dome smútku v Ilave. 

Gabriela Mahdalíková rod. Bednárová /67/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustila občianka nášho mesta, pani Gabriela Mahdalíková   Zomrela vo veku 67 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo  štvrtok 23.7.2020 o 13.00 h v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Helena Prachárová /85/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustila občianka nášho mesta, pani Helena Prachárová.  Zomrela vo veku 85 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 8.7.2020 o 15.00 h v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Anna Skalková rod. Dohňanská /93/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustila občianka nášho mesta, pani Anna Skalková.  Zomrela vo veku 93 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 30.6.2020 o 13.00 h v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. Sv. omša za zosnulú sa uskutoční taktiež 30.6.2020 o 17.30
vo farskom kostole v Ilave.

MUDr. Milan Sloboda /87/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustil občan nášho mesta, pán MUDr. Milan Sloboda.  Zomrel vo veku 87 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 3.6.2020 o 14.00 h v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Miroslav Pilát /60/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustil občan nášho mesta, pán Miroslav Pilát.  Zomrel vo veku 60 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 2.6.2020 o 14.00 h v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Mária Muková /73/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustila bývalá občianka nášho mesta, naposledy bytm v Kopci, pani Mária Muková.  Zomrela vo veku 73 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 2.6.2020 o 16.00 h v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Paulína Pavlovičová /90/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustila občianka nášho mesta, pani Paulína Pavlovičová.  Zomrela vo veku nedožitých 90 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok  22.5.2020 o 10.00 h v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Adela Števková /93/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustila rodáčka a bývalá občianka nášho mesta, pani Adela Števková. Zomrela vo veku 93 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 20.5.2020 o 11.00 h v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Jozef Mikulčík / 84/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom, susedom a známym, že vo veku 84 rokov nás opustil náš spoluobčan, pán Jozef Mikulčík, naposledy bytom na Ul. Záhumenskej. Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v stredu 20.5.2020 
o 15.00 h v kruhu rodiny v Dome smútku a na cintoríne v Ilave

Helena Kováčová /67/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustila bývalá občianka nášho mesta, naposledy bytom v Košeci, pani Helena Kováčová. Zomrela vo veku 67 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v kruhu rodiny v pondelok 18.5.2020 o 13.00 h v Dome smútku a a na cintoríne v Ilave. 

Františka Mikulčíková rod. Dzurková /79/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustila bývalá občianka nášho mesta pani Františka Mikulčíková vo veku 79 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v sobotu 16.5.2020 o 10.00 hod., v kruhu jej najbližších v Dome smútku a a na cintoríne v Ilave. 

Zdenko Živčic /nedožitých 65/

S hlbokým zártmutkom oznamujeme všetkým priateľom, susedom a známym, že vo veku nedožitých 65 rokov nás opustil náš spoluobčan pán Zdenko Živčic, naposledy bytom na ul. kpt. Nálepku. 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 12.5.2020 v kruhu jeho najbližších v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Emília Gajdošová /89/

S hlbokým zármutkom ozamujeme všetkým priateľom , príbuzným a známym, že vo veku 89 rokov nás navždy opustila bývalá občianka nášho mesta pani Emília Gajdošová . Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 5.5.2020 o 10.00 hod. v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Cyril Pagáč /76/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom, príbuzným a známym, žo vo veku 76 rokov nás navždy opustil náš spoluobčan pán Cyril Pagáč , naposledy bytom na ul. SNP. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 4.5.2020 v úzkom kruhu rodiny na cintoríne v Ilave. 

Miroslav Valjent /55/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom, príbuzným a známym, že vo veku 55 rokov nás navždy opustil pán Miroslav Valjent. Posledná rozlúčka v kruhu jeho najbližších bude dňa 30.4.2020 v Dome smútku v Ilave. 

Ján Egly /42/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom a známym, že vo veku 42 rokov nás navždy opustil náš spoluobčan Ján Egly, naposledy bytom na ul. Kpt. Nálepku. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 21. 4. 2020 o 10.00 hod. v Dome smútku a na cintoríne v Ilave.  

Jaromír Valenčík /58/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 58 rokov nás navždy opustil bývalý občan nášho mesta pán Jaromír Valenčík, naposledy bytom na ul. kpt. Nálepku. Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 16.4.2020 o 10.00 hod. v Dome smútku v Ilave. 

Bohumila Rebrová /84/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 84 rokov nás navždy opustila  pani Bohumila Rebrová, naposledy bytom Ilava - Klobušice. Posledná rozlú´čka so zosnulou sa uskutoční 8.4.2020 o 14.00 v Dome smútku a na cintoríne v Klobušiciach v kruhu jej najbližších.  

JUDr. Rudolf Proszczuk /77/

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým spoluobčanom, priateľom a známym, že dňa

27. 3.2020 nás navždy opustil občan nášho mesta pán doktor Rudolf Proszczuk vo veku 77 rokov. Kto ste ho poznali venujte mu chviľku tichej spomienky. 

Mgr. Ivan Sprušanský / 79/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom a známym, že vo veku 79 rokov nás opustil bývalý občan nášho mesta Mgr. Ivan Sprušanský. Posledná rozlú´čka so zosnulým bude v kruhu najbližšej rodiny v piatok 27.3.2020 o 13.00 hod. v dome smútku a na cintoríne v Bolešove. 

František Žiaček /69/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom, príbuzným a známym, že vo veku 69 rokov nás navždy opustil pán František Žiaček, naposledy bytom na ulici Kukučínovej. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 13.marca 2020 o 13.00 hod. v dome smútku v Ilave.

Vzhľadom k mimoriadnemu stavu vyhlásenému dnešným dňom a prijatým opatreniam vlády SR, rozlúčky sa zúčastňuje iba najbližšia rodina. Všetci, kto ste zosnulého poznali a ktorých sa jeho odchod bolestne dotkol, zapáľte pre neho svetielko nádeje doma vo svojich domovoch ! 

MUDr. Ľubomír Mojto

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 55 rokov nás opustil bývalý občan nášho mesta MUDr. Ľubomír Mojto. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 10.3.2020 o 14.00 hod. na cintoríne v Bohuniciach.  

Emília Letková rod. Zubuková / nedož. 77/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku nedožitých 77 rokov nás navždy opustila pani Emília Letková rod. Zubuková naposledy  bytom na ul. Medňanskej. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 6.3.2020 o 12.00 na cintoríne v Milochove. 

Emil Šebo /79/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 79 rokov nás opustil pán Emil Šebo, naposledy bytom Ilava - sídlisko Skala. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 25.2.2020 o 15.00 hod. v Dome smútku v Ilave. 

Anna Bartáková rod. Mičudová /80/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 80 rokov nás navždy opustila pani Anna Bartáková rod. Mičudová naposledy bytom na ul. Štefánikovej. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 21.2.2020 o 13.00 hodine a začne sv. omšou v kaplnke, následne bude pokračovať v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Anna Valová /78/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 78 rokov nás navždy opustila pani Anna Valová naposledy bytom na ul. Kukučínovej. Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 20.2.2020  o 14.00 hod. v Kaplnke Najsvätejšej Trojice v Ilave a bude pokračovať v Dome smútku a na cintoríne v Ilave.  

Anna Starečková /nedožitých 97 /

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku nedožitých 97 rokov nás navždy opustila pani Anna Starečková rod. Janíková naposledy bytom na ul. Pivovarskej. Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 13.2.2020  o 13.30.hod. v Kaplnke Najsvätejšej Trojice v Ilave a bude pokračovať v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Pavel Dian /70/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 70 rokov nás navždy opustil bývalý občan nášho mesta pán Pavel Dian. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 7.2.2020 o 15.00 hod. v Dome smútku v Dubnici nad Váhom. 

Miroslav Žilka /59/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 59 rokov nás navždy opustil pán Miroslav Žilka naposledy bytom v Iliavke. Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 6.2.2020 o 15.00 hod. v Dome smútku a na cintoríne v Iliavke.  

Ľudmila Bielakova /56/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 56 rokov nás navždy opustila pani Ľudmila Bielaková rod. Ondrejičková naposledy bytom v Klobušiciach. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 5.2.2020 o 15.00 hod. v Dome smútku a na cintoríne v Klobušiciach. 

Mária Chovancová /63/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 63 rokov nás navždy opustila pani Mária Chovancová rod. Gašparková naposledy bytom Ilava -Klobušice. Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 30.1.2020 o 14.00 hod. v Dome smútku v klobušiciach. 

Jozef Hirtl /85/

S hlbokým zármutkom ozamujeme, že vo veku 85 rokov nás navždy opustil pán Jozef Hirtl naposledy bytom ul. Pivovarská. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 22.1.2020 o 14.00 hod. v Dome smútku a na cintoríne v llave.

MUDr. Dušan Stratený /65/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom a známym, že vo veku 65 rokov nás navždy opustil MUDr. Dušan Stratený. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 20.1.2020 o 15.00 hod. v Dome smútku v Ilave. 

Miroslav Hudcovský /66/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom a známym, že vo veku nedožitých 67  rokov nás navždy opustil pán Miroslav Hudcovský. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 18.1.2020 o 10.00 hod. v Dome smútku v Ilave. 

Pavel Keher /83/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom a známym, že vo veku 83 rokov nás navždy opustil občan  nášho mesta pán Pavel Keher naposledy bytom Klobušice.   Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým sa uskutoční 16.1. 2020 o 14.00 hod. v Dome smútku v Klobušiciach. 

Elena Drábiková /55/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom a známym, že vo veku 55 rokov nás navždy opustila občianka  nášho mesta pani Elena Drábiková naposledy bytom Ilava - Ul. J.L.Bellu.  Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou sa uskutoční 13.01.2020 a začne o 15.00 hod sv. omšou v Rímsko katolíckom kostole v Košeci  a následne bude obrad pokračovať v Dome smútku a na cintoríne v Košeci.

Kpt. Ing. Jozef Wiedermann /74/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás navždy opustil bývalý občan nášho mesta, pán kpt. Ing.  Jozef Wiedermann. Posledná rozlúčka so  zosnulým sa uskutoční 3.1.2020 vo Veľkej obradnej sieni krematória v Prahe - Strašniciach.  

Anna Donovalová /97/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás navždy opustila bývalá občianka nášho mesta    pani Anna Donovalová.  Posledná rozlúčka so  zosnulou sa uskutoční 23.12.2019 o 14:00   v Dome smútku v Ilave. 

Štefan Švitel /69/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás navždy opustil občan nášho mesta    pán Štefan Švitel, naposledy bytom Ilava, ul. Ľ. Štúra.  Posledná rozlúčka so  zosnulým  sa uskutoční 23.12.2019 o 12:00 hod.  v Dome smútku v Ilave. 

Mária Koyšová /77/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom a známym, že vo veku 77 rokov nás navždy opustila občianka  nášho mesta pani Mária Koyšová, naposledy bytom Ilava - Ul. Medňanská.  Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou sa uskutoční 20.12.2019 a začne o 14.00 hod sv. omšou v kaplnke a následne bude obrad pokračovať v Dome smútku a na cintoríne v Ilave.

Anna Daniela Jurenová/79/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustila naša drahá mamička a babička  pani Anna Daniela Jurenová naposledy bytom Ilava - SNP.  Posledná rozlúčka so  zosnulou sa uskutoční 6.12.2019 o 12:00   v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Jarmila Rajníková/62/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že  pani Jarmila Rajníková naposledy bytom Ilava - Sihoť Ul. Kpt. Nálepku nás navždy opustila vo veku 62 rokov.  Posledná rozlúčka so  zosnulou sa uskutoční 9.12.2019 o 14.00   v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Jarmila Kršáková/71/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že naša drahá mamička a babička pani Jarmila Kršáková naposledy bytom Ilava - Ul. Ľ. Štúra nás navždy opustila vo veku 71 rokov.  Posledná rozlúčka so  zosnulou sa uskutoční 27.11.2019 o 14.00   v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Štefan Matta/62/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že  nás navždy opustil vo veku 62 rokov občan nášho mesta Štefan Matta, naposledy bytom Ilava, ul. Štefániková. Posledná rozlúčka so  zosnulým sa uskutoční 26.11.2019 o 14.00   v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Ivona Češková /80/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom a známym, že vo veku 80 rokov nás navždy opustila občianka  nášho mesta pani Ivona Češková, naposledy bytom Ilava - Ul. Kpt. Nálepku.  Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou sa uskutoční 25.11.2019 a začne o 14.00 hod sv. omšou v kaplnke a následne bude obrad pokračovať v Dome smútku a na cintoríne v Ilave.

Ing. Ľubica Fúsková/56/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že do večnosti bola Pánom života a smrti povolaná drahá manželka, mamička a stará mama pani Ľubica Fúsková naposledy bytom Ilava-Skala, vo veku 56 rokov. Za dar života našej zosnulej poďakujeme Pánu Bohu slávením svätej omše v sobotu 23.11.2019 o 13:30hod. vo farskom kostole Ilava. Pohrebné obrady budú následne pokračovať o 14:15hod. v Dome smútku a na cintoríne v Ilave.

Ing. Emília Dočárová/72/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že naša drahá mamička a babička pani Emília Dočárová naposledy bytom Ilava - Ul. Kpt. Nálepku nás navždy opustila vo veku nedožitých 72 rokov.  Posledná rozlúčka so  zosnulou sa uskutoční 22.11.2019 o 14.00   v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Magdaléna Kákošová /77/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 77 rokov zomrela občianka  nášho mesta pani Magdaléna Kákošová, naposledy bytom Ilava - Ul. SNP.  Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou sa uskutoční 21.11.2019 a začne o 14.00 hod sv. omšou v kaplnke a následne bude obrad pokračovať v Dome smútku a na cintoríne v Ilave.

Jozef Machač /88/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 88 rokov zomrel občan nášho mesta pán Jozef Machač, naposledy bytom Ilava, ul. Jesenského.  Posledná rozlúčka so  zosnulým sa uskutoční  20.11.2019 a začne  o 14.00 sv. omšou v kaplnke a následne bude obrad pokračovať   v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Jozef Tichý /67/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 67 rokov zomrel občan nášho mesta pán Jozef Tichý, naposledy bytom Ilava - Ul. Kukučínova.  Posledná rozlúčka so  zosnulým sa uskutoční   18.11.2019 a začne  o 14.00 sv. omšou v kaplnke a následne bude obrad pokračovať   v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Dušan Strapko/60/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 60 rokov zomrel občan nášho mesta pán Dušan Strapko, naposledy bytom Ilava - Ul. Kpt. Nálepku.  Posledná rozlúčka so  zosnulým sa uskutoční 14.11.2019 o 13.00   v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Jozef Dolinský /56/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 56 rokov zomrel občan nášho mesta pán Jozef Dolinský, naposledy bytom Ilava - Ul. Kukučínová.  Posledná rozlúčka so  zosnulým sa uskutoční 15.11.2019 o 14.00 a začne sv. omšou v kaplnke a následne bude obrad pokračovať  v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Pavol Žovinec /43/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 43 rokov zomrel občan nášho mesta pán Pavol Žovinec, naposledy bytom Ilava - Ul. Kpt. Nálepku.  Posledná rozlúčka so  zosnulým sa uskutoční 5.11.2019 o 13.00 a začne sv. omšou v kaplnke a následne bude obrad pokračovať  v Dome nádeje a na cintoríne v Ilave. 

Jozef Škunda /90/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 90 rokov zomrel občan nášho mesta pán Jozef Škunda, naposledy bytom Ilava - Ul. Kpt. Nálepku.  Posledná rozlúčka so  zosnulým sa uskutoční 4.11.2019 o 14.00 a začne sv. omšou v kaplnke a následne bude obrad pokračovať  v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Marián Stareček /27/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 27 rokov nečakane zomrel občan nášho mesta Marián Stareček, naposledy bytom Ilava - Ul. Medňanská.  So zosnulým sa rozlúčime v stredu 30.10.2019 o 15.00 h v Dome smútku v Ilave. 

Milan Jantoš /79/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 79 rokov zomrel občan nášho mesta pán Milan Jantoš, naposledy bytom Ilava - Ul. Medňanská.  So zosnulým sa rozlúčime v piatok 25.10.2019 o 9.30 h v Dome smútku v Ilave. Mesto Ilava.

Emília Šebíková /72/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 72 rokov zomrela občianka  nášho mesta pani Emília Šebíková, rod. Ševčíková, naposledy bytom Ilava - Ul. SNP.  Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou začne 18.10.2019 o 13.45 hod sv. omšou v Rímsko-katolíckom kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom a následne bude obrad pokračovať o 14.30 hod v Dome smútku a na cintoríne v Dubnici nad Váhom.

Peter Živčic /65/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 65 rokov zomrel občan nášho mesta pán Peter Živčic, naposledy bytom Ilava - Ul. Kukučínova.  S naším drahým zosnulým sa rozlúčime v utorok 15.10.2019 o 15.00 h sv. omšou v kaplnke, následne smútočným obradom o 16.00 h v Dome smútku a na cintoríne v Ilave.

Vendelín Michalík /74/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 74 rokov zomrel občan nášho mesta pán Vendelín Michalík naposledy bytom Ilava - Ul. Medňanská. Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým sa uskutoční v pondelok 14.10.2019 o 14.00 h sv. omšou vo farskom kostole, následne o 15.00 h v Dome smútku a na cintoríne v Ilave.

MVDr. Milan Podmajerský /88/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 88 rokov zomrel občan nášho mesta pán MVDr. Milan Podmajerský, naposledy bytom Ilava - Skala. Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým sa uskutoční v piatok 11.10.2019 o 14.00 h sv. omšou v kaplnke, následne o 15.00 h v Dome smútku a na cintoríne v Ilave.

Peter Mišura /69/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 69 rokov zomrel občan nášho mesta pán Peter Mišura, naposledy bytom Ilava, ulica Ľ.Štúra. Posledná rozlúčka s našim drahým zosnulým sa uskutoční 2.10.2019 o 15.00 hod., v Dome smútku a na cintoríne v Ilave.

Jozef Bezecný /65 /

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustil občan nášho mesta pán Jozef Bezecný, naposledy bytom Iliavka.  Posledná rozlúčka sa uskutoční 18.9.2019 o 14.00 v Dome smútku v Iliavke.

Elene Mintálová(68)

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustila naša drahá Elena Mintálová naposledy bytom Ilava - Ul. Záhradnícka, vo veku 68 rokov. S našou drahou zosnulou sa rozlúčime 9.9.2019 o 15:00 hodine svätou omšou v kaplnke v Ilave, následne smútočným obradom v dome smútku a na cintoríne v Ilave.

 

 

Rýchle odkazy

Koronavírus
Celoštátne testovanie Smútočné oznamy
Videozáznamy
Otázky a odpovede
Geografický systém
Ilavský mesačník

Fotogaléria
Fotogaléria

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia

Verejný internet v meste

Verejný Wifi internet

Zlatý erb 2020

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29
1
30 1 2 3
4 5 6 7 8
1
9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 7
DNES: 87
TÝŽDEŇ: 87
CELKOM: 938083

AKTUÁLNA TEPLOTA

25.10.2021 02:24

Aktuálna teplota:

3.6 °C

Vlhkosť:

76 %

Rosný bod:

-0.2 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Kamenný múr

SPOLKY A ORGANIZÁCIE