sk

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Posledná rozlúčka s našimi zosnulými:

Ľubomír Urban /73/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 73 rokov nás navždy opustil pán Ľubomír Urban, naposledy bytom na ulici Medňanskej. Posledná rozúčka so zosnulým bude v pondelok 21.9.2020 v Dome smútku na cintoríne v Ilave. 

Marcela Majtánová /66/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku nedožitých 66 rokov nás opustila pani Marcela Majtánová.  Posledná rozlúčka so zosnulou začne v utorok 8. septembra 2020 o 14.00 hod. sv. omšou v kaplnke, následne bude pokračovať smútočným obradom v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Viera Holbová /76/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 76 rokov nás opustila pani Viera Holbová. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 4. septembra 2020 o 14.00 hod. v Dome smútku a na cintoríne v Iliavke.

Terézia Slobodová /85/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 85 rokov nás opustila pani Terézia Slobodová. Posledná rozlúčka so zosnulou začne vo štvrtok 3. septembra 2020 o 14.00 hod. sv. omšou v kaplnke, následne bude pokračovať smútočným obradom v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Rozália Gerhardová rod. Hözlová /87/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 87 rokov nás opustila pani Rozália Gerhardová rod. Hözlová. Posledná rozlúčka so zosnulou začne v utorok 1. septembra 2020 o 14.00 hod. sv. omšou v kaplnke, následne bude pokračovať smútočným obradom v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Mária Remenárová rod. Saganová /97/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 97 rokov nás opustila pani Mária Remenárová rod. Saganová . Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 25. augusta 2020 o 16.00 hod. a začne sv. omšou v kaplnke, následne bude pokračovať smútočnými obradmi v Dome smútku v Ilave. 

Adolf Tomášek /81/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 81 rokov nás navždy opustil pán Adolf Tomášek naposledy bytom v Iliavčanskej doline. Posledná rozúčka so zosnulým bude v utorok 18.8.2020 o 13.00 v Dome smútku a na cintoríne v Iliavke. 

Elena Václavová   /98/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 98 rokov nás navždy opustila pani Elena Václavová, naposledy bytom v Klobušiciach. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 18.8.2020 o 15.00 hod. v Dome smútku a na cintoríne v Klobušiciach. 

Alexander Golej /75/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 75 rokov nás navždy opustil pán Alexander Golej naposledy bytom na ulici Medňanskej. Posledná rozúčka so zosnulým bude v utorok 11.8.2020 a začne sv. omšou v kaplnke o 17.00 hod, následne budú smútočné obrady  pokračovať v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Eva Václavová rod.Beňová  /77/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 77 rokov nás navždy opustila pani Eva Václavová rod. Beňová, naposledy bytom v Klobušiciach. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 11.8.2020 o 15.00 hod. v Dome smútku a na cintoríne v Klobušiciach. 

Emília Rexová rod. Kurdajová /92/

S hlbokým zármutkom oznamujeme  všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 92 rokov nás navždy opustila pani Emília Rexová rod. Kurdajová naposledy bytom na ul. Betlehemskej. Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 6. augusta 2020 o 15.00 hod. v Dome smútku v Klobušiciach.  

Božena Pružincová /91/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 91 rokov nás navždy opustila pani Božena Pružincová, naposledy bytom na ul. Medňanskej. Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 30.7.2020 o 14.00 v Dome smútku a na cintoríne v Košeckom Rovnom. 

Irena Žalúdková /82/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 82 rokov nás navždy opustila pani Irena Žalúdková naposledy bytom v Dubnici nad Váhom. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 28.júla 2020 a začne o 14.00 hod.  sv. omšou v kaplnke, následne bude pokračovať smútočnými obradmi v Dome smútku v Ilave. 

Gabriela Mahdalíková rod. Bednárová /67/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustila občianka nášho mesta, pani Gabriela Mahdalíková   Zomrela vo veku 67 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo  štvrtok 23.7.2020 o 13.00 h v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Helena Prachárová /85/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustila občianka nášho mesta, pani Helena Prachárová.  Zomrela vo veku 85 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 8.7.2020 o 15.00 h v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Anna Skalková rod. Dohňanská /93/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustila občianka nášho mesta, pani Anna Skalková.  Zomrela vo veku 93 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 30.6.2020 o 13.00 h v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. Sv. omša za zosnulú sa uskutoční taktiež 30.6.2020 o 17.30
vo farskom kostole v Ilave.

MUDr. Milan Sloboda /87/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustil občan nášho mesta, pán MUDr. Milan Sloboda.  Zomrel vo veku 87 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 3.6.2020 o 14.00 h v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Miroslav Pilát /60/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustil občan nášho mesta, pán Miroslav Pilát.  Zomrel vo veku 60 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 2.6.2020 o 14.00 h v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Mária Muková /73/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustila bývalá občianka nášho mesta, naposledy bytm v Kopci, pani Mária Muková.  Zomrela vo veku 73 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 2.6.2020 o 16.00 h v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Paulína Pavlovičová /90/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustila občianka nášho mesta, pani Paulína Pavlovičová.  Zomrela vo veku nedožitých 90 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok  22.5.2020 o 10.00 h v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Adela Števková /93/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustila rodáčka a bývalá občianka nášho mesta, pani Adela Števková. Zomrela vo veku 93 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 20.5.2020 o 11.00 h v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Jozef Mikulčík / 84/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom, susedom a známym, že vo veku 84 rokov nás opustil náš spoluobčan, pán Jozef Mikulčík, naposledy bytom na Ul. Záhumenskej. Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v stredu 20.5.2020 
o 15.00 h v kruhu rodiny v Dome smútku a na cintoríne v Ilave

Helena Kováčová /67/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustila bývalá občianka nášho mesta, naposledy bytom v Košeci, pani Helena Kováčová. Zomrela vo veku 67 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v kruhu rodiny v pondelok 18.5.2020 o 13.00 h v Dome smútku a a na cintoríne v Ilave. 

Františka Mikulčíková rod. Dzurková /79/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustila bývalá občianka nášho mesta pani Františka Mikulčíková vo veku 79 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v sobotu 16.5.2020 o 10.00 hod., v kruhu jej najbližších v Dome smútku a a na cintoríne v Ilave. 

Zdenko Živčic /nedožitých 65/

S hlbokým zártmutkom oznamujeme všetkým priateľom, susedom a známym, že vo veku nedožitých 65 rokov nás opustil náš spoluobčan pán Zdenko Živčic, naposledy bytom na ul. kpt. Nálepku. 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 12.5.2020 v kruhu jeho najbližších v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Emília Gajdošová /89/

S hlbokým zármutkom ozamujeme všetkým priateľom , príbuzným a známym, že vo veku 89 rokov nás navždy opustila bývalá občianka nášho mesta pani Emília Gajdošová . Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 5.5.2020 o 10.00 hod. v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Cyril Pagáč /76/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom, príbuzným a známym, žo vo veku 76 rokov nás navždy opustil náš spoluobčan pán Cyril Pagáč , naposledy bytom na ul. SNP. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 4.5.2020 v úzkom kruhu rodiny na cintoríne v Ilave. 

Miroslav Valjent /55/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom, príbuzným a známym, že vo veku 55 rokov nás navždy opustil pán Miroslav Valjent. Posledná rozlúčka v kruhu jeho najbližších bude dňa 30.4.2020 v Dome smútku v Ilave. 

Ján Egly /42/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom a známym, že vo veku 42 rokov nás navždy opustil náš spoluobčan Ján Egly, naposledy bytom na ul. Kpt. Nálepku. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 21. 4. 2020 o 10.00 hod. v Dome smútku a na cintoríne v Ilave.  

Jaromír Valenčík /58/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 58 rokov nás navždy opustil bývalý občan nášho mesta pán Jaromír Valenčík, naposledy bytom na ul. kpt. Nálepku. Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 16.4.2020 o 10.00 hod. v Dome smútku v Ilave. 

Bohumila Rebrová /84/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že vo veku 84 rokov nás navždy opustila  pani Bohumila Rebrová, naposledy bytom Ilava - Klobušice. Posledná rozlú´čka so zosnulou sa uskutoční 8.4.2020 o 14.00 v Dome smútku a na cintoríne v Klobušiciach v kruhu jej najbližších.  

JUDr. Rudolf Proszczuk /77/

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým spoluobčanom, priateľom a známym, že dňa

27. 3.2020 nás navždy opustil občan nášho mesta pán doktor Rudolf Proszczuk vo veku 77 rokov. Kto ste ho poznali venujte mu chviľku tichej spomienky. 

Mgr. Ivan Sprušanský / 79/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom a známym, že vo veku 79 rokov nás opustil bývalý občan nášho mesta Mgr. Ivan Sprušanský. Posledná rozlú´čka so zosnulým bude v kruhu najbližšej rodiny v piatok 27.3.2020 o 13.00 hod. v dome smútku a na cintoríne v Bolešove. 

František Žiaček /69/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom, príbuzným a známym, že vo veku 69 rokov nás navždy opustil pán František Žiaček, naposledy bytom na ulici Kukučínovej. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 13.marca 2020 o 13.00 hod. v dome smútku v Ilave.

Vzhľadom k mimoriadnemu stavu vyhlásenému dnešným dňom a prijatým opatreniam vlády SR, rozlúčky sa zúčastňuje iba najbližšia rodina. Všetci, kto ste zosnulého poznali a ktorých sa jeho odchod bolestne dotkol, zapáľte pre neho svetielko nádeje doma vo svojich domovoch ! 

MUDr. Ľubomír Mojto

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 55 rokov nás opustil bývalý občan nášho mesta MUDr. Ľubomír Mojto. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 10.3.2020 o 14.00 hod. na cintoríne v Bohuniciach.  

Emília Letková rod. Zubuková / nedož. 77/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku nedožitých 77 rokov nás navždy opustila pani Emília Letková rod. Zubuková naposledy  bytom na ul. Medňanskej. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 6.3.2020 o 12.00 na cintoríne v Milochove. 

Emil Šebo /79/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 79 rokov nás opustil pán Emil Šebo, naposledy bytom Ilava - sídlisko Skala. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 25.2.2020 o 15.00 hod. v Dome smútku v Ilave. 

Anna Bartáková rod. Mičudová /80/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 80 rokov nás navždy opustila pani Anna Bartáková rod. Mičudová naposledy bytom na ul. Štefánikovej. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 21.2.2020 o 13.00 hodine a začne sv. omšou v kaplnke, následne bude pokračovať v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Anna Valová /78/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 78 rokov nás navždy opustila pani Anna Valová naposledy bytom na ul. Kukučínovej. Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 20.2.2020  o 14.00 hod. v Kaplnke Najsvätejšej Trojice v Ilave a bude pokračovať v Dome smútku a na cintoríne v Ilave.  

Anna Starečková /nedožitých 97 /

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku nedožitých 97 rokov nás navždy opustila pani Anna Starečková rod. Janíková naposledy bytom na ul. Pivovarskej. Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 13.2.2020  o 13.30.hod. v Kaplnke Najsvätejšej Trojice v Ilave a bude pokračovať v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Pavel Dian /70/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 70 rokov nás navždy opustil bývalý občan nášho mesta pán Pavel Dian. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 7.2.2020 o 15.00 hod. v Dome smútku v Dubnici nad Váhom. 

Miroslav Žilka /59/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 59 rokov nás navždy opustil pán Miroslav Žilka naposledy bytom v Iliavke. Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 6.2.2020 o 15.00 hod. v Dome smútku a na cintoríne v Iliavke.  

Ľudmila Bielakova /56/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 56 rokov nás navždy opustila pani Ľudmila Bielaková rod. Ondrejičková naposledy bytom v Klobušiciach. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 5.2.2020 o 15.00 hod. v Dome smútku a na cintoríne v Klobušiciach. 

Mária Chovancová /63/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 63 rokov nás navždy opustila pani Mária Chovancová rod. Gašparková naposledy bytom Ilava -Klobušice. Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 30.1.2020 o 14.00 hod. v Dome smútku v klobušiciach. 

Jozef Hirtl /85/

S hlbokým zármutkom ozamujeme, že vo veku 85 rokov nás navždy opustil pán Jozef Hirtl naposledy bytom ul. Pivovarská. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 22.1.2020 o 14.00 hod. v Dome smútku a na cintoríne v llave.

MUDr. Dušan Stratený /65/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom a známym, že vo veku 65 rokov nás navždy opustil MUDr. Dušan Stratený. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 20.1.2020 o 15.00 hod. v Dome smútku v Ilave. 

Miroslav Hudcovský /66/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom a známym, že vo veku nedožitých 67  rokov nás navždy opustil pán Miroslav Hudcovský. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 18.1.2020 o 10.00 hod. v Dome smútku v Ilave. 

Pavel Keher /83/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom a známym, že vo veku 83 rokov nás navždy opustil občan  nášho mesta pán Pavel Keher naposledy bytom Klobušice.   Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým sa uskutoční 16.1. 2020 o 14.00 hod. v Dome smútku v Klobušiciach. 

Elena Drábiková /55/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom a známym, že vo veku 55 rokov nás navždy opustila občianka  nášho mesta pani Elena Drábiková naposledy bytom Ilava - Ul. J.L.Bellu.  Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou sa uskutoční 13.01.2020 a začne o 15.00 hod sv. omšou v Rímsko katolíckom kostole v Košeci  a následne bude obrad pokračovať v Dome smútku a na cintoríne v Košeci.

Kpt. Ing. Jozef Wiedermann /74/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás navždy opustil bývalý občan nášho mesta, pán kpt. Ing.  Jozef Wiedermann. Posledná rozlúčka so  zosnulým sa uskutoční 3.1.2020 vo Veľkej obradnej sieni krematória v Prahe - Strašniciach.  

Anna Donovalová /97/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás navždy opustila bývalá občianka nášho mesta    pani Anna Donovalová.  Posledná rozlúčka so  zosnulou sa uskutoční 23.12.2019 o 14:00   v Dome smútku v Ilave. 

Štefan Švitel /69/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás navždy opustil občan nášho mesta    pán Štefan Švitel, naposledy bytom Ilava, ul. Ľ. Štúra.  Posledná rozlúčka so  zosnulým  sa uskutoční 23.12.2019 o 12:00 hod.  v Dome smútku v Ilave. 

Mária Koyšová /77/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom a známym, že vo veku 77 rokov nás navždy opustila občianka  nášho mesta pani Mária Koyšová, naposledy bytom Ilava - Ul. Medňanská.  Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou sa uskutoční 20.12.2019 a začne o 14.00 hod sv. omšou v kaplnke a následne bude obrad pokračovať v Dome smútku a na cintoríne v Ilave.

Anna Daniela Jurenová/79/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustila naša drahá mamička a babička  pani Anna Daniela Jurenová naposledy bytom Ilava - SNP.  Posledná rozlúčka so  zosnulou sa uskutoční 6.12.2019 o 12:00   v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Jarmila Rajníková/62/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že  pani Jarmila Rajníková naposledy bytom Ilava - Sihoť Ul. Kpt. Nálepku nás navždy opustila vo veku 62 rokov.  Posledná rozlúčka so  zosnulou sa uskutoční 9.12.2019 o 14.00   v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Jarmila Kršáková/71/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že naša drahá mamička a babička pani Jarmila Kršáková naposledy bytom Ilava - Ul. Ľ. Štúra nás navždy opustila vo veku 71 rokov.  Posledná rozlúčka so  zosnulou sa uskutoční 27.11.2019 o 14.00   v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Štefan Matta/62/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že  nás navždy opustil vo veku 62 rokov občan nášho mesta Štefan Matta, naposledy bytom Ilava, ul. Štefániková. Posledná rozlúčka so  zosnulým sa uskutoční 26.11.2019 o 14.00   v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Ivona Češková /80/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom a známym, že vo veku 80 rokov nás navždy opustila občianka  nášho mesta pani Ivona Češková, naposledy bytom Ilava - Ul. Kpt. Nálepku.  Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou sa uskutoční 25.11.2019 a začne o 14.00 hod sv. omšou v kaplnke a následne bude obrad pokračovať v Dome smútku a na cintoríne v Ilave.

Ing. Ľubica Fúsková/56/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že do večnosti bola Pánom života a smrti povolaná drahá manželka, mamička a stará mama pani Ľubica Fúsková naposledy bytom Ilava-Skala, vo veku 56 rokov. Za dar života našej zosnulej poďakujeme Pánu Bohu slávením svätej omše v sobotu 23.11.2019 o 13:30hod. vo farskom kostole Ilava. Pohrebné obrady budú následne pokračovať o 14:15hod. v Dome smútku a na cintoríne v Ilave.

Ing. Emília Dočárová/72/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že naša drahá mamička a babička pani Emília Dočárová naposledy bytom Ilava - Ul. Kpt. Nálepku nás navždy opustila vo veku nedožitých 72 rokov.  Posledná rozlúčka so  zosnulou sa uskutoční 22.11.2019 o 14.00   v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Magdaléna Kákošová /77/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 77 rokov zomrela občianka  nášho mesta pani Magdaléna Kákošová, naposledy bytom Ilava - Ul. SNP.  Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou sa uskutoční 21.11.2019 a začne o 14.00 hod sv. omšou v kaplnke a následne bude obrad pokračovať v Dome smútku a na cintoríne v Ilave.

Jozef Machač /88/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 88 rokov zomrel občan nášho mesta pán Jozef Machač, naposledy bytom Ilava, ul. Jesenského.  Posledná rozlúčka so  zosnulým sa uskutoční  20.11.2019 a začne  o 14.00 sv. omšou v kaplnke a následne bude obrad pokračovať   v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Jozef Tichý /67/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 67 rokov zomrel občan nášho mesta pán Jozef Tichý, naposledy bytom Ilava - Ul. Kukučínova.  Posledná rozlúčka so  zosnulým sa uskutoční   18.11.2019 a začne  o 14.00 sv. omšou v kaplnke a následne bude obrad pokračovať   v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Dušan Strapko/60/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 60 rokov zomrel občan nášho mesta pán Dušan Strapko, naposledy bytom Ilava - Ul. Kpt. Nálepku.  Posledná rozlúčka so  zosnulým sa uskutoční 14.11.2019 o 13.00   v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Jozef Dolinský /56/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 56 rokov zomrel občan nášho mesta pán Jozef Dolinský, naposledy bytom Ilava - Ul. Kukučínová.  Posledná rozlúčka so  zosnulým sa uskutoční 15.11.2019 o 14.00 a začne sv. omšou v kaplnke a následne bude obrad pokračovať  v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Pavol Žovinec /43/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 43 rokov zomrel občan nášho mesta pán Pavol Žovinec, naposledy bytom Ilava - Ul. Kpt. Nálepku.  Posledná rozlúčka so  zosnulým sa uskutoční 5.11.2019 o 13.00 a začne sv. omšou v kaplnke a následne bude obrad pokračovať  v Dome nádeje a na cintoríne v Ilave. 

Jozef Škunda /90/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 90 rokov zomrel občan nášho mesta pán Jozef Škunda, naposledy bytom Ilava - Ul. Kpt. Nálepku.  Posledná rozlúčka so  zosnulým sa uskutoční 4.11.2019 o 14.00 a začne sv. omšou v kaplnke a následne bude obrad pokračovať  v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Marián Stareček /27/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 27 rokov nečakane zomrel občan nášho mesta Marián Stareček, naposledy bytom Ilava - Ul. Medňanská.  So zosnulým sa rozlúčime v stredu 30.10.2019 o 15.00 h v Dome smútku v Ilave. 

Milan Jantoš /79/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 79 rokov zomrel občan nášho mesta pán Milan Jantoš, naposledy bytom Ilava - Ul. Medňanská.  So zosnulým sa rozlúčime v piatok 25.10.2019 o 9.30 h v Dome smútku v Ilave. Mesto Ilava.

Emília Šebíková /72/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 72 rokov zomrela občianka  nášho mesta pani Emília Šebíková, rod. Ševčíková, naposledy bytom Ilava - Ul. SNP.  Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou začne 18.10.2019 o 13.45 hod sv. omšou v Rímsko-katolíckom kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom a následne bude obrad pokračovať o 14.30 hod v Dome smútku a na cintoríne v Dubnici nad Váhom.

Peter Živčic /65/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 65 rokov zomrel občan nášho mesta pán Peter Živčic, naposledy bytom Ilava - Ul. Kukučínova.  S naším drahým zosnulým sa rozlúčime v utorok 15.10.2019 o 15.00 h sv. omšou v kaplnke, následne smútočným obradom o 16.00 h v Dome smútku a na cintoríne v Ilave.

Vendelín Michalík /74/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 74 rokov zomrel občan nášho mesta pán Vendelín Michalík naposledy bytom Ilava - Ul. Medňanská. Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým sa uskutoční v pondelok 14.10.2019 o 14.00 h sv. omšou vo farskom kostole, následne o 15.00 h v Dome smútku a na cintoríne v Ilave.

MVDr. Milan Podmajerský /88/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 88 rokov zomrel občan nášho mesta pán MVDr. Milan Podmajerský, naposledy bytom Ilava - Skala. Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým sa uskutoční v piatok 11.10.2019 o 14.00 h sv. omšou v kaplnke, následne o 15.00 h v Dome smútku a na cintoríne v Ilave.

Peter Mišura /69/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 69 rokov zomrel občan nášho mesta pán Peter Mišura, naposledy bytom Ilava, ulica Ľ.Štúra. Posledná rozlúčka s našim drahým zosnulým sa uskutoční 2.10.2019 o 15.00 hod., v Dome smútku a na cintoríne v Ilave.

Jozef Bezecný /65 /

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustil občan nášho mesta pán Jozef Bezecný, naposledy bytom Iliavka.  Posledná rozlúčka sa uskutoční 18.9.2019 o 14.00 v Dome smútku v Iliavke.

Elene Mintálová(68)

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustila naša drahá Elena Mintálová naposledy bytom Ilava - Ul. Záhradnícka, vo veku 68 rokov. S našou drahou zosnulou sa rozlúčime 9.9.2019 o 15:00 hodine svätou omšou v kaplnke v Ilave, následne smútočným obradom v dome smútku a na cintoríne v Ilave.

 

 

Rýchle odkazy

Koronavírus


Smútočné oznamy
Videozáznamy
Otázky a odpovede
Geografický systém
Ilavský mesačník

Fotogaléria
Fotogaléria

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia

Verejný internet v meste

Verejný Wifi internet

STU Dubnica n/V

Kalendár

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 456
TÝŽDEŇ: 4536
CELKOM: 422966

AKTUÁLNA TEPLOTA

20.9.2020 21:43

Aktuálna teplota:

15.7 °C

Vlhkosť:

73.7 %

Rosný bod:

11 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA

V obraze

Aktuálne informácie v mobilnej aplikácii voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.
 

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

V areáli hradu sa nachádza kostol-zamrežované okná vpravo

SPOLKY A ORGANIZÁCIE