sk

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

mesto ILAVA
mesto
Ilava

Posledná rozlúčka s našimi zosnulými:

Jozef Hirtl /85/

S hlbokým zármutkom ozamujeme, že vo veku 85 rokov nás navždy opustil pán Jozef Hirtl naposledy bytom ul. Pivovarská. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 22.1.2020 o 14.00 hod. v Dome smútku a na cintoríne v llave.

 

MUDr. Dušan Stratený /65/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom a známym, že vo veku 65 rokov nás navždy opustil MUDr. Dušan Stratený. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 20.1.2020 o 15.00 hod. v Dome smútku v Ilave. 

Miroslav Hudcovský /66/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom a známym, že vo veku nedožitých 67  rokov nás navždy opustil pán Miroslav Hudcovský. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 18.1.2020 o 10.00 hod. v Dome smútku v Ilave. 

Pavel Keher /83/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom a známym, že vo veku 83 rokov nás navždy opustil občan  nášho mesta pán Pavel Keher naposledy bytom Klobušice.   Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým sa uskutoční 16.1. 2020 o 14.00 hod. v Dome smútku v Klobušiciach. 

 

 

Elena Drábiková /55/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom a známym, že vo veku 55 rokov nás navždy opustila občianka  nášho mesta pani Elena Drábiková naposledy bytom Ilava - Ul. J.L.Bellu.  Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou sa uskutoční 13.01.2020 a začne o 15.00 hod sv. omšou v Rímsko katolíckom kostole v Košeci  a následne bude obrad pokračovať v Dome smútku a na cintoríne v Košeci.

 

kpt.Ing. Jozef Wiedermann /74/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás navždy opustil bývalý občan nášho mesta, pán kpt. Ing.  Jozef Wiedermann. Posledná rozlúčka so  zosnulým sa uskutoční 3.1.2020 vo Veľkej obradnej sieni krematória v Prahe - Strašniciach.  

 

Anna Donovalová /97/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás navždy opustila bývalá občianka nášho mesta    pani Anna Donovalová.  Posledná rozlúčka so  zosnulou sa uskutoční 23.12.2019 o 14:00   v Dome smútku v Ilave. 

Štefan Švitel /69/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás navždy opustil občan nášho mesta    pán Štefan Švitel, naposledy bytom Ilava, ul. Ľ. Štúra.  Posledná rozlúčka so  zosnulým  sa uskutoční 23.12.2019 o 12:00 hod.  v Dome smútku v Ilave. 

Mária Koyšová /77/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom a známym, že vo veku 77 rokov nás navždy opustila občianka  nášho mesta pani Mária Koyšová, naposledy bytom Ilava - Ul. Medňanská.  Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou sa uskutoční 20.12.2019 a začne o 14.00 hod sv. omšou v kaplnke a následne bude obrad pokračovať v Dome smútku a na cintoríne v Ilave.

Anna Daniela Jurenová/79/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustila naša drahá mamička a babička  pani Anna Daniela Jurenová naposledy bytom Ilava - SNP.  Posledná rozlúčka so  zosnulou sa uskutoční 6.12.2019 o 12:00   v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Jarmila Rajníková/62/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že  pani Jarmila Rajníková naposledy bytom Ilava - Sihoť Ul. Kpt. Nálepku nás navždy opustila vo veku 62 rokov.  Posledná rozlúčka so  zosnulou sa uskutoční 9.12.2019 o 14.00   v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Jarmila Kršáková/71/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že naša drahá mamička a babička pani Jarmila Kršáková naposledy bytom Ilava - Ul. Ľ. Štúra nás navždy opustila vo veku 71 rokov.  Posledná rozlúčka so  zosnulou sa uskutoční 27.11.2019 o 14.00   v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Štefan Matta/62/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že  nás navždy opustil vo veku 62 rokov občan nášho mesta Štefan Matta, naposledy bytom Ilava, ul. Štefániková. Posledná rozlúčka so  zosnulým sa uskutoční 26.11.2019 o 14.00   v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Ivona Češková /80/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým priateľom a známym, že vo veku 80 rokov nás navždy opustila občianka  nášho mesta pani Ivona Češková, naposledy bytom Ilava - Ul. Kpt. Nálepku.  Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou sa uskutoční 25.11.2019 a začne o 14.00 hod sv. omšou v kaplnke a následne bude obrad pokračovať v Dome smútku a na cintoríne v Ilave.

Ing. Ľubica Fúsková/56/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že do večnosti bola Pánom života a smrti povolaná drahá manželka, mamička a stará mama pani Ľubica Fúsková naposledy bytom Ilava-Skala, vo veku 56 rokov. Za dar života našej zosnulej poďakujeme Pánu Bohu slávením svätej omše v sobotu 23.11.2019 o 13:30hod. vo farskom kostole Ilava. Pohrebné obrady budú následne pokračovať o 14:15hod. v Dome smútku a na cintoríne v Ilave.

Ing. Emília Dočárová/72/

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že naša drahá mamička a babička pani Emília Dočárová naposledy bytom Ilava - Ul. Kpt. Nálepku nás navždy opustila vo veku nedožitých 72 rokov.  Posledná rozlúčka so  zosnulou sa uskutoční 22.11.2019 o 14.00   v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Magdaléna Kákošová /77/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 77 rokov zomrela občianka  nášho mesta pani Magdaléna Kákošová, naposledy bytom Ilava - Ul. SNP.  Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou sa uskutoční 21.11.2019 a začne o 14.00 hod sv. omšou v kaplnke a následne bude obrad pokračovať v Dome smútku a na cintoríne v Ilave.

Jozef Machač /88/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 88 rokov zomrel občan nášho mesta pán Jozef Machač, naposledy bytom Ilava, ul. Jesenského.  Posledná rozlúčka so  zosnulým sa uskutoční  20.11.2019 a začne  o 14.00 sv. omšou v kaplnke a následne bude obrad pokračovať   v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Jozef Tichý /67/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 67 rokov zomrel občan nášho mesta pán Jozef Tichý, naposledy bytom Ilava - Ul. Kukučínova.  Posledná rozlúčka so  zosnulým sa uskutoční   18.11.2019 a začne  o 14.00 sv. omšou v kaplnke a následne bude obrad pokračovať   v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Dušan Strapko/60/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 60 rokov zomrel občan nášho mesta pán Dušan Strapko, naposledy bytom Ilava - Ul. Kpt. Nálepku.  Posledná rozlúčka so  zosnulým sa uskutoční 14.11.2019 o 13.00   v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Jozef Dolinský /56/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 56 rokov zomrel občan nášho mesta pán Jozef Dolinský, naposledy bytom Ilava - Ul. Kukučínová.  Posledná rozlúčka so  zosnulým sa uskutoční 15.11.2019 o 14.00 a začne sv. omšou v kaplnke a následne bude obrad pokračovať  v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Pavol Žovinec /43/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 43 rokov zomrel občan nášho mesta pán Pavol Žovinec, naposledy bytom Ilava - Ul. Kpt. Nálepku.  Posledná rozlúčka so  zosnulým sa uskutoční 5.11.2019 o 13.00 a začne sv. omšou v kaplnke a následne bude obrad pokračovať  v Dome nádeje a na cintoríne v Ilave. 

Jozef Škunda /90/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 90 rokov zomrel občan nášho mesta pán Jozef Škunda, naposledy bytom Ilava - Ul. Kpt. Nálepku.  Posledná rozlúčka so  zosnulým sa uskutoční 4.11.2019 o 14.00 a začne sv. omšou v kaplnke a následne bude obrad pokračovať  v Dome smútku a na cintoríne v Ilave. 

Marián Stareček /27/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 27 rokov nečakane zomrel občan nášho mesta Marián Stareček, naposledy bytom Ilava - Ul. Medňanská.  So zosnulým sa rozlúčime v stredu 30.10.2019 o 15.00 h v Dome smútku v Ilave. 

Milan Jantoš /79/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 79 rokov zomrel občan nášho mesta pán Milan Jantoš, naposledy bytom Ilava - Ul. Medňanská.  So zosnulým sa rozlúčime v piatok 25.10.2019 o 9.30 h v Dome smútku v Ilave. Mesto Ilava.

Emília Šebíková /72/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 72 rokov zomrela občianka  nášho mesta pani Emília Šebíková, rod. Ševčíková, naposledy bytom Ilava - Ul. SNP.  Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou začne 18.10.2019 o 13.45 hod sv. omšou v Rímsko-katolíckom kostole sv. Jakuba v Dubnici nad Váhom a následne bude obrad pokračovať o 14.30 hod v Dome smútku a na cintoríne v Dubnici nad Váhom.

Peter Živčic /65/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 65 rokov zomrel občan nášho mesta pán Peter Živčic, naposledy bytom Ilava - Ul. Kukučínova.  S naším drahým zosnulým sa rozlúčime v utorok 15.10.2019 o 15.00 h sv. omšou v kaplnke, následne smútočným obradom o 16.00 h v Dome smútku a na cintoríne v Ilave.

Vendelín Michalík /74/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 74 rokov zomrel občan nášho mesta pán Vendelín Michalík naposledy bytom Ilava - Ul. Medňanská. Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým sa uskutoční v pondelok 14.10.2019 o 14.00 h sv. omšou vo farskom kostole, následne o 15.00 h v Dome smútku a na cintoríne v Ilave.

MVDr. Milan Podmajerský /88/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 88 rokov zomrel občan nášho mesta pán MVDr. Milan Podmajerský, naposledy bytom Ilava - Skala. Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým sa uskutoční v piatok 11.10.2019 o 14.00 h sv. omšou v kaplnke, následne o 15.00 h v Dome smútku a na cintoríne v Ilave.

Peter Mišura /69/

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku 69 rokov zomrel občan nášho mesta pán Peter Mišura, naposledy bytom Ilava, ulica Ľ.Štúra. Posledná rozlúčka s našim drahým zosnulým sa uskutoční 2.10.2019 o 15.00 hod., v Dome smútku a na cintoríne v Ilave.

Jozef Bezecný /65 /

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustil občan nášho mesta pán Jozef Bezecný, naposledy bytom Iliavka.  Posledná rozlúčka sa uskutoční 18.9.2019 o 14.00 v Dome smútku v Iliavke.

Elene Mintálová(68)

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás navždy opustila naša drahá Elena Mintálová naposledy bytom Ilava - Ul. Záhradnícka, vo veku 68 rokov. S našou drahou zosnulou sa rozlúčime 9.9.2019 o 15:00 hodine svätou omšou v kaplnke v Ilave, následne smútočným obradom v dome smútku a na cintoríne v Ilave.

 

Alena Plesníková (58)
v pondelok 24.6.2019 o 14.00 v DS v Ilave  

 

Rýchle odkazy

Voľby2020

Smútočné oznamy
Videozáznamy
Otázky a odpovede
Geografický systém
Ilavský mesačník

Fotogaléria
Fotogaléria

STU MTF

Verejný Wifi internet

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31
1
1
1
2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31 1 2
1

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 619
TÝŽDEŇ: 5835
CELKOM: 215020

AKTUÁLNA TEPLOTA

26.1.2020 18:05

Aktuálna teplota:

0.4 °C

Vlhkosť:

81.5 %

Rosný bod:

-2.4 °C

MOBILNÁ APLIKÁCIA


V obrazeGoogle playApp store

KNIŽNICA DK ONLINE

Mestská knižnica


ON-LINE katalóg

Prevádzková doba
pondelok až piatok
v čase 10:00-21:00 hod.

FOTOGALéRIA

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

V areáli hradu sa nachádza kostol-zamrežované okná vpravo

SPOLKY A ORGANIZÁCIE